Bible

 

 

 

 

Numbers

 

 

 

Kapitel 1

 

 

 

 1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר ינַי בְּאֹהֶל מֹועֵד בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר׃

1 And YEHOVAH spoke to Moses in the wilderness of Sinai in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year after their departure from the land of Egypt, saying,

1 Und YEHOVAH redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelte der Zusammenkunft, am Ersten des zweiten Monats, im zweiten Jahre nach ihrem Auszuge aus dem Lande Ägypten und sprach:

 

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην εν τη ερημω τη σινα εν τη σκηνη του μαρτυριου εν μια του μηνος του δευτερου ετους δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου λεγων

2 שְׂאוּ אֶת־רֹאשׁ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹות כָּל־זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם׃

 

 

2 Take the sum of the whole assembly of the children of Israel, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, every male, according to their polls;

 

 

2 Nehmet auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alle Männlichen nach ihren Köpfen;

 

2 λαβετε αρχην πασης συναγωγης υιων ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον εξ ονοματος αυτων κατα κεφαλην αυτων πας αρσην

 

 

3 מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל־יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם אַתָּה וְאַהֲרֹן׃

 

 

3 from twenty years and upward, all that go forth to military service in Israel: ye shall number them according to their hosts, thou and Aaron.

 

3 von zwanzig Jahren und darüber, jeden, der zum Heere auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron.

 

 

3 απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν δυναμει ισραηλ επισκεψασθε αυτους συν δυναμει αυτων συ και ααρων επισκεψασθε αυτους

 

4 וְאִתְּכֶם יִהְיוּ אִישׁ אִישׁ לַמַּטֶּה אִישׁ רֹאשׁ לְבֵית־אֲבֹתָיו הוּא׃

 

 

4 And with you there shall be a man for every tribe, a man who is the head of his father's house.

 

4 Und je ein Mann für den Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhause ist.

 

4 και μεθ' υμων εσονται εκαστος κατα φυλην εκαστου αρχοντων κατ' οικους πατριων εσονται

 

5 וְאֵלֶּה שְׁמֹות הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יַעַמְדוּ אִתְּכֶם לִרְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר׃

 

5 And these are the names of the men that shall stand with you: for Reuben, Elizur the son of Shedeur;

 

5 Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen: für Ruben: Elizur, der Sohn Schedeurs;

 

5 και ταυτα τα ονοματα των ανδρων οιτινες παραστησονται μεθ' υμων των ρουβην ελισουρ υιος σεδιουρ

 

6 לְשִׁמְעֹון שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִישַׁדָּי׃

 

6 for Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai;

6 für Simeon: Schelumiel, der Sohn Zurischaddais;

 

 

6 των συμεων σαλαμιηλ υιος σουρισαδαι

 

7 לִיהוּדָה נַחְשֹׁון בֶּן־עַמִּינָדָב׃

 

7 for Judah, Nahshon the son of Amminadab;

 

7 für Juda: Nachschon, der Sohn Amminadabs;

 

7 των ιουδα ναασσων υιος αμιναδαβ

 

8 לְיִשָּׂשכָר נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר׃

 

8 for Issachar, Nethaneel the son of Zuar;

 

8 für Issaschar: Nethaneel, der Sohn Zuars;

 

8 των ισσαχαρ ναθαναηλ υιος σωγαρ

 

9 לִזְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן׃

 

9 for Zebulun, Eliab the son of Helon;

 

9 für Sebulon: Eliab, der Sohn Helons;

 

9 των ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων

 

10 לִבְנֵי יֹו לְאֶפְרַיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד לִמְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצוּר׃

 

10 for the children of Joseph: for Ephraim, Elishama the son of Ammihud; for Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur;

 

10 für die Söhne Josephs: für Ephraim: Elischama, der Sohn Ammihuds; für Manasse: Gamliel, der Sohn Pedazurs;

 

10 των υιων ιωσηφ των εφραιμ ελισαμα υιος εμιουδ των μανασση γαμαλιηλ υιος φαδασσουρ

 

11 לְבִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹנִי׃

 

11 for Benjamin, Abidan the son of Gideoni;

 

11 für Benjamin: Abidan, der Sohn Gideonis;

 

 

11 των βενιαμιν αβιδαν υιος γαδεωνι

 

12 לְדָן אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּי׃

 

12 for Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai;

 

12 für Dan: Achieser, der Sohn Ammischaddais;

 

12 των δαν αχιεζερ υιος αμισαδαι

 

 

13 לְאָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָן׃

 

13 for Asher, Pagiel the son of Ocran;

 

13 für Aser: Pagiel, der Sohn Okrans;

 

13 των ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

 

14 לְגָד אֶלְיָ בֶּן־דְּעוּאֵל׃

 

14 for Gad, Eliasaph the son of Deuel;

 

14 für Gad: Eljasaph, der Sohn Deghuels;

 

14 των γαδ ελισαφ υιος ραγουηλ

 

15 לְנַפְתָּלִי אֲחִירַע בֶּן־עֵיןָן׃

 

15 for Naphtali, Ahira the son of Enan.

 

15 für Naphtali: Achira, der Sohn Enans.

 

15 των νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

 

16 אֵלֶּה קְרִיאֵי הָעֵדָה נְשִׂיאֵי מַטֹּות אֲבֹותָם רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל הֵם׃

 

 

16 These were those summoned of the assembly, princes of the tribes of their fathers, the heads of the thousands of Israel.

 

16 Das waren die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter; sie waren die Häupter der Tausende Israels.

 

16 ουτοι επικλητοι της συναγωγης αρχοντες των φυλων κατα πατριας χιλιαρχοι ισραηλ εισιν

 

17 וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמֹות׃

 

17 And Moses and Aaron took these men who are expressed by their names,

 

 

17 Und Mose und Aaron nahmen diese mit Namen bezeichneten Männer,

 

17 και ελαβεν μωυσης και ααρων τους ανδρας τουτους τους ανακληθεντας εξ ονοματος

 

18 וְאֵת כָּל־הָעֵדָה הִקְהִילוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וַיִּתְיַלְדוּ עַל־מִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹות מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְגֻלְגְּלֹתָם׃

 

 

 

18 and gathered the whole assembly together on the first of the second month. And they declared their pedigrees after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, according to their polls.

 

 

18 und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten des zweiten Monats. Und sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihren Köpfen;

 

18 και πασαν την συναγωγην συνηγαγον εν μια του μηνος του δευτερου ετους και επηξονουσαν κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων απο εικοσαετους και επανω παν αρσενικον κατα κεφαλην αυτων

 

19 כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה וַיִּפְקְדֵם בְּמִדְבַּר ינָי׃

 

 

19 As YEHOVAH had commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.

 

19 wie YEHOVAH dem Mose geboten hatte. Und so musterte er sie in der Wüste Sinai.

 

19 ον τροπον συνεταξεν κυριος τω μωυση και επεσκεπησαν εν τη ερημω τη σινα

 

20 וַיִּהְיוּ בְנֵי־רְאוּבֵן בְּכֹר יִשְׂרָאֵל תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹות לְגֻלְגְּלֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

20 And the sons of Reuben, Israel's eldest son, their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, according to their polls, every male from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

20 Und es waren die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

20 και εγενοντο οι υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

21 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה רְאוּבֵן שִׁשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

21 those that were numbered of them, of the tribe of Reuben, were forty-six thousand five hundred.

21 ihre Gemusterten vom Stamme Ruben, sechsundvierzigtausend fünfhundert.

 

21 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ρουβην εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

22 לִבְנֵי שִׁמְעֹון תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם פְּקֻדָיו בְּמִפַּר שֵׁמֹות לְגֻלְגְּלֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

22 Of the sons of Simeon: their generations, after their families, according to their fathers' houses, those that were numbered of them, by the number of the names, according to their polls, every male from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

22 Von den Söhnen Simeons: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, seine Gemusterten nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

22 τοις υιοις συμεων κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

23 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה שִׁמְעֹון תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וּשְׁלֹשׁ מֵאֹות׃

 

23 those that were numbered of them, of the tribe of Simeon, were fifty-nine thousand three hundred.

23 ihre Gemusterten vom Stamme Simeon, neunundfünfzigtausend dreihundert.

 

23 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης συμεων εννεα και πεντηκοντα χιλιαδες και τριακοσιοι

 

 

24 לִבְנֵי גָד תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹות מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

 

24 Of the sons of Gad: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

24 Von den Söhnen Gads: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

 

24 τοις υιοις ιουδα κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

25 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה גָד חֲמִשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים׃

 

25 those that were numbered of them, of the tribe of Gad, were forty-five thousand six hundred and fifty.

 

25 ihre Gemusterten vom Stamme Gad, fünfundvierzigtausend sechshundertfünfzig.

 

 

25 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ιουδα τεσσαρες και εβδομηκοντα χιλιαδες και εξακοσιοι

 

26 לִבְנֵי יְהוּדָה תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

26 Of the sons of Judah: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

26 Von den Söhnen Judas: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

 

26 τοις υιοις ισσαχαρ κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

27 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה יְהוּדָה אַרְבָּעָה וְשִׁבְעִים אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃

 

 

27 those that were numbered of them, of the tribe of Judah, were seventy-four thousand six hundred.

 

27 ihre Gemusterten vom Stamme Juda, vierundsiebzigtausend sechshundert.

 

 

27 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ισσαχαρ τεσσαρες και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

28 לִבְנֵי יִשָּׂשכָר תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

28 Of the sons of Issachar: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

28 Von den Söhnen Issaschars: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

28 τοις υιοις ζαβουλων κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

29 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה יִשָּׂשכָר אַרְבָּעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

29 those that were numbered of them, of the tribe of Issachar, were fifty-four thousand four hundred.

29 ihre Gemusterten vom Stamme Issaschar, vierundfünfzigtausend vierhundert.

 

29 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ζαβουλων επτα και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

 

30 לִבְנֵי זְבוּלֻן תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

30 Of the sons of Zebulun: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

30 Von den Söhnen Sebulons: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

30 τοις υιοις ιωσηφ υιοις εφραιμ κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

31 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה זְבוּלֻן שִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

31 those that were numbered of them, of the tribe of Zebulun, were fifty-seven thousand four hundred.

 

31 die Gemusterten vom Stamme Sebulon, siebenundfünfzigtausend vierhundert.

 

 

31 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης εφραιμ τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

32 לִבְנֵי יֹו לִבְנֵי אֶפְרַיִם תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

32 Of the sons of Joseph: of the children of Ephraim: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

32 Von den Söhnen Josephs: von den Söhnen Ephraims: ihre Geschlechter nach ihren Familien nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

32 τοις υιοις μανασση κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

33 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה אֶפְרָיִם אַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

33 those that were numbered of them, of the tribe of Ephraim, were forty thousand five hundred.

 

33 ihre Gemusterten vom Stamme Ephraim, vierzigtausend fünfhundert.

 

 

33 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης μανασση δυο και τριακοντα χιλιαδες και διακοσιοι

 

 

34 לִבְנֵי מְנַשֶּׁה תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹות מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

34 Of the children of Manasseh: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

34 Von den Söhnen Manasses: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

34 τοις υιοις βενιαμιν κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

 

35 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶ וּמָאתָיִם׃

 

 

35 those that were numbered of them, of the tribe of Manasseh, were thirty-two thousand two hundred.

 

35 ihre Gemusterten vom Stamme Manasse, zweiunddreißigtausend zweihundert.

 

 

35 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης βενιαμιν πεντε και τριακοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

 

36 לִבְנֵי בִנְיָמִן תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

36 Of the sons of Benjamin: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

36 Von den Söhnen Benjamins: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

36 τοις υιοις γαδ κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

37 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה בִנְיָמִן חֲמִשָּׁה וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

37 those that were numbered of them, of the tribe of Benjamin, were thirty-five thousand four hundred.

 

37 ihre Gemusterten vom Stamme Benjamin, fünfunddreißigtausend vierhundert.

 

 

37 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης γαδ πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και εξακοσιοι και πεντηκοντα

 

38 לִבְנֵי דָן תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

38 Of the sons of Dan: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

38 Von den Söhnen Dans: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

38 τοις υιοις δαν κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

 

39 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה דָן שְׁנַיִם וְשִׁשִּׁים אֶלֶ וּשְׁבַע מֵאֹות׃

 

 

39 those that were numbered of them, of the tribe of Dan, were sixty-two thousand seven hundred.

 

39 ihre Gemusterten vom Stamme Dan, zweiundsechzigtausend siebenhundert.

 

 

39 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης δαν δυο και εξηκοντα χιλιαδες και επτακοσιοι

 

 

40 לִבְנֵי אָשֵׁר תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

 

40 Of the sons of Asher: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

40 Von den Söhnen Asers: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

 

40 τοις υιοις ασηρ κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

41 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה אָשֵׁר אֶחָד וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

41 those that were numbered of them, of the tribe of Asher, were forty-one thousand five hundred.

41 ihre Gemusterten vom Stamme Aser, einundvierzigtausend fünfhundert.

 

41 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ασηρ μια και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

42 בְּנֵי נַפְתָּלִי תֹּולְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא׃

 

 

 

 

42 Of the sons of Naphtali: their generations, after their families, according to their fathers' houses, by the number of the names, from twenty years old and upward, all that went forth to military service:

 

 

42 Die Söhne Naphtalis: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,

 

 

 

42 τοις υιοις νεφθαλι κατα συγγενειας αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθμον ονοματων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος εν τη δυναμει

 

43 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה נַפְתָּלִי שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

43 those that were numbered of them, of the tribe of Naphtali, were fifty-three thousand four hundred.

43 ihre Gemusterten vom Stamme Naphtali, dreiundfünfzigtausend vierhundert.

 

43 η επισκεψις αυτων εκ της φυλης νεφθαλι τρεις και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

44 אֵלֶּה הַפְּקֻדִים אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּנְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר אִישׁ אִישׁ־אֶחָד לְבֵית־אֲבֹתָיו הָיוּ׃

 

 

44 These are those that were numbered, whom Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, the twelve men: each one was for the house of his fathers.

 

44 Das sind die Gemusterten, welche Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, die zwölf Männer: es waren je ein Mann für sein Vaterhaus.

 

44 αυτη η επισκεψις ην επεσκεψαντο μωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ δωδεκα ανδρες ανηρ εις κατα φυλην μιαν κατα φυλην οικων πατριας ησαν

 

45 וַיִּהְיוּ כָּל־פְּקוּדֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל־יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל׃

 

 

45 And all those that were numbered of the children of Israel, according to their fathers' houses, from twenty years old and upward, all that went forth to military service in Israel,

 

 

45 Und es waren alle Gemusterten der Kinder Israel, nach ihren Vaterhäusern, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog in Israel:

 

45 και εγενετο πασα η επισκεψις υιων ισραηλ συν δυναμει αυτων απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευομενος παραταξασθαι εν ισραηλ

 

46 וַיִּהְיוּ כָּל־הַפְּקֻדִים שֵׁשׁ־מֵאֹות אֶלֶ וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים׃

 

 

46 all they that were numbered were six hundred and three thousand five hundred and fifty.

 

46 es waren alle die Gemusterten sechshundertunddreitausend fünfhundertfünfzig.

 

46 εξακοσιαι χιλιαδες και τρισχιλιοι και πεντακοσιοι και πεντηκοντα

 

 

47 וְהַלְוִיִּם לְמַטֵּה אֲבֹתָם לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתֹוכָם׃

 

47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

 

 

47 Aber die Leviten nach dem Stamme ihrer Väter wurden nicht unter ihnen gemustert.

 

47 οι δε λευιται εκ της φυλης πατριας αυτων ουκ επεσκεπησαν εν τοις υιοις ισραηλ

 

48 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

48 For YEHOVAH had spoken to Moses, saying,

 

48 Denn YEHOVAH hatte zu Mose geredet und gesagt:

 

48 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

 

49 אַךְ אֶת־מַטֵּה לֵוִי לֹא תִפְקֹד וְאֶת־רֹאשָׁם לֹא תִשָּׂא בְּתֹוךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel.

 

49 Nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und ihre Summe nicht aufnehmen unter den Kindern Israel,

 

49 ορα την φυλην την λευι ου συνεπισκεψη και τον αριθμον αυτων ου λημψη εν μεσω των υιων ισραηλ

 

50 וְאַתָּה הַפְקֵד אֶת־הַלְוִיִּם עַל־מִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְעַל כָּל־כֵּלָיו וְעַל כָּל־אֲשֶׁר־לֹו הֵמָּה יִשְׂאוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְהֵם יְשָׁרְתֻהוּ וְבִיב לַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ׃

 

 

50 But thou, appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all its vessels; and they shall serve it, and round about the tabernacle shall they encamp;

 

50 sondern bestelle du die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses und über all ihr Gerät und über alles, was zu ihr gehört: Sie sollen die Wohnung und all ihr Gerät tragen, und sie sollen sie bedienen und sich rings um die Wohnung lagern.

 

50 και συ επιστησον τους λευιτας επι την σκηνην του μαρτυριου και επι παντα τα σκευη αυτης και επι παντα οσα εστιν εν αυτη αυτοι αρουσιν την σκηνην και παντα τα σκευη αυτης και αυτοι λειτουργησουσιν εν αυτη και κυκλω της σκηνης παρεμβαλουσιν

 

 

51 וּבִנְעַ הַמִּשְׁכָּן יֹורִידוּ אֹתֹו הַלְוִיִּם וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן יָקִימוּ אֹתֹו הַלְוִיִּם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת׃

 

 

 

51 and when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle encampeth, the Levites shall set it up; and the stranger that cometh near shall be put to death.

 

51 Und wenn die Wohnung aufbricht, sollen die Leviten sie abnehmen; und wenn die Wohnung sich lagert, sollen die Leviten sie aufrichten. Der Fremde aber, der herzunaht, soll getötet werden.

 

 

51 και εν τω εξαιρειν την σκηνην καθελουσιν αυτην οι λευιται και εν τω παρεμβαλλειν την σκηνην αναστησουσιν και ο αλλογενης ο προσπορευομενος αποθανετω

 

 

52 וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל־מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל־דִּגְלֹו לְצִבְאֹתָם׃

 

 

52 And the children of Israel shall encamp every man in his camp, and every man by his own standard, according to their hosts;

 

52 Und die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder in seinem Lager und ein jeder bei seinem Panier, nach ihren Heeren.

 

52 και παρεμβαλουσιν οι υιοι ισραηλ ανηρ εν τη εαυτου ταξει και ανηρ κατα την εαυτου ηγεμονιαν συν δυναμει αυτων

 

53 וְהַלְוִיִּם יַחֲנוּ בִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְלֹא־יִהְיֶה קֶצֶ עַל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת־מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת׃

 

 

53 but the Levites shall encamp round about the tabernacle of testimony, that there come not wrath upon the assembly of the children of Israel; and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.

 

 

53 Die Leviten aber sollen sich rings um die Wohnung des Zeugnisses lagern, daß nicht ein Zorn über die Gemeinde der Kinder Israel komme; und die Leviten sollen der Hut der Wohnung des Zeugnisses warten.

 

53 οι δε λευιται παρεμβαλετωσαν εναντιον κυριου κυκλω της σκηνης του μαρτυριου και ουκ εσται αμαρτημα εν υιοις ισραηλ και φυλαξουσιν οι λευιται αυτοι την φυλακην της σκηνης του μαρτυριου

 

54 וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ׃

54 And the children of Israel did so; according to all that YEHOVAH had commanded Moses, so did they.

54 Und die Kinder Israel taten nach allem was YEHOVAH dem Mose geboten hatte; also taten sie.

54 και εποιησαν οι υιοι ισραηλ κατα παντα α ενετειλατο κυριος τω μωυση και ααρων ουτως εποιησαν

 

 

 

 

Kapitel 2

 

 

 

 1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃

1 And YEHOVAH spoke to Moses and to Aaron, saying,

1 Und YEHOVAH redete zu Mose und zu Aaron und sprach:

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην και ααρων λεγων

2 אִישׁ עַל־דִּגְלֹו בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד בִיב לְאֹהֶל־מֹועֵד יַחֲנוּ׃

 

 

2 The children of Israel shall encamp every one by his standard, with the ensign of their father's house; round about the tent of meeting, afar off, opposite to it shall they encamp.

 

 

2 Die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser; dem Zelte der Zusammenkunft gegenüber sollen sie sich ringsum lagern.

 

 

2 ανθρωπος εχομενος αυτου κατα ταγμα κατα σημεας κατ' οικους πατριων αυτων παρεμβαλετωσαν οι υιοι ισραηλ εναντιοι κυκλω της σκηνης του μαρτυριου παρεμβαλουσιν οι υιοι ισραηλ

 

3 וְהַחֹנִים קֵדְמָה מִזְרָחָה דֶּגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי יְהוּדָה נַחְשֹׁון בֶּן־עַמִּינָדָב׃

 

 

 

3 And for those encamping eastward toward the sun-rising there shall be the standard of the camp of Judah according to their hosts; and the prince of the sons of Judah shall be Nahshon the son of Amminadab;

 

 

3 Und zwar die gegen Osten, gegen Sonnenaufgang Lagernden: das Panier des Lagers Judas, nach ihren Heeren; und der Fürst der Söhne Judas, Nachschon, der Sohn Amminadabs;

 

3 και οι παρεμβαλλοντες πρωτοι κατ' ανατολας ταγμα παρεμβολης ιουδα συν δυναμει αυτων και ο αρχων των υιων ιουδα ναασσων υιος αμιναδαβ

 

 

4 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְשִׁבְעִים אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃

 

4 and his host, even those that were numbered of them, were seventy-four thousand six hundred.

 

4 und sein Heer und ihre Gemusterten, vierundsiebzigtausend sechshundert.

 

 

4 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι τεσσαρες και εβδομηκοντα χιλιαδες και εξακοσιοι

 

 

5 וְהַחֹנִים עָלָיו מַטֵּה יִשָּׂשכָר וְנָשִׂיא לִבְנֵי יִשָּׂשכָר נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר׃

 

5 And those that encamp next unto him shall be the tribe of Issachar; and the prince of the sons of Issachar shall be Nethaneel the son of Zuar;

 

 

5 Und die neben ihm Lagernden: der Stamm Issaschar; und der Fürst der Söhne Issaschars, Nethaneel, der Sohn Zuars;

 

 

5 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι φυλης ισσαχαρ και ο αρχων των υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιος σωγαρ

 

 

6 וּצְבָאֹו וּפְקֻדָיו אַרְבָּעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

6 and his host, even those that were numbered thereof, fifty-four thousand four hundred.

 

6 und sein Heer und dessen Gemusterte, vierundfünfzigtausend vierhundert.

 

6 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι τεσσαρες και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

7 מַטֵּה זְבוּלֻן וְנָשִׂיא לִבְנֵי זְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן׃

 

 

7 With them shall be the tribe of Zebulun; and the prince of the sons of Zebulun shall be Eliab the son of Helon;

 

 

7 Der Stamm Sebulon; und der Fürst der Söhne Sebulons, Eliab, der Sohn Helons;

 

 

7 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι φυλης ζαβουλων και ο αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων

 

8 וּצְבָאֹו וּפְקֻדָיו שִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

8 and his host, even those that were numbered thereof, fifty-seven thousand four hundred.

 

8 und sein Heer und dessen Gemusterte, siebenundfünfzigtausend vierhundert.

 

 

8 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι επτα και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

9 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה יְהוּדָה מְאַת אֶלֶ וּשְׁמֹנִים אֶלֶ וְשֵׁשֶׁת־אֲלָפִים וְאַרְבַּע־מֵאֹות לְצִבְאֹתָם רִאשֹׁנָה יִעוּ׃

 

9 All that were numbered of the camp of Judah were a hundred and eighty-six thousand four hundred, according to their hosts. They shall set forth first.

 

9 Alle Gemusterten vom Lager Judas: hundertsechsundachtzigtausend vierhundert, nach ihren Heeren; sie sollen zuerst aufbrechen.

 

9 παντες οι επεσκεμμενοι εκ της παρεμβολης ιουδα εκατον ογδοηκοντα χιλιαδες και εξακισχιλιοι και τετρακοσιοι συν δυναμει αυτων πρωτοι εξαρουσιν

 

10 דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן תֵּימָנָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר׃

 

 

10 The standard of the camp of Reuben shall be southward according to their hosts; and the prince of the sons of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur;

 

10 Das Panier des Lagers Rubens gegen Süden, nach ihren Heeren; und der Fürst der Söhne Rubens, Elizur, der Sohn Schedeurs;

 

 

10 ταγμα παρεμβολης ρουβην προς λιβα συν δυναμει αυτων και ο αρχων των υιων ρουβην ελισουρ υιος σεδιουρ

 

 

11 וּצְבָאֹו וּפְקֻדָיו שִׁשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

 

11 and his host, even those that were numbered thereof, forty-six thousand five hundred.

11 und sein Heer und dessen Gemusterte, sechsundvierzigtausend fünfhundert.

 

11 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

12 וְהַחֹונִם עָלָיו מַטֵּה שִׁמְעֹון וְנָשִׂיא לִבְנֵי שִׁמְעֹון שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִי־שַׁדָּי׃

 

 

12 And those that encamp by him shall be the tribe of Simeon; and the prince of the sons of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai;

 

12 Und die neben ihm Lagernden: der Stamm Simeon; und der Fürst der Söhne Simeons, Schelumiel, der Sohn Zurischaddais;

 

 

12 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι αυτου φυλης συμεων και ο αρχων των υιων συμεων σαλαμιηλ υιος σουρισαδαι

 

 

13 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וּשְׁלֹשׁ מֵאֹות׃

 

 

13 and his host, even those that were numbered of them, fifty-nine thousand three hundred.

 

13 und sein Heer und ihre Gemusterten, neunundfünfzigtausend dreihundert.

 

 

13 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι εννεα και πεντηκοντα χιλιαδες και τριακοσιοι

 

 

14 וְמַטֵּה גָּד וְנָשִׂיא לִבְנֵי גָד אֶלְיָ בֶּן־רְעוּאֵל׃

 

 

14 And with them shall be the tribe of Gad; and the prince of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel;

 

14 Und der Stamm Gad; und der Fürst der Söhne Gads, Eljasaph, der Sohn Reghuels;

 

 

14 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι αυτου φυλης γαδ και ο αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιος ραγουηλ

 

 

15 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים׃

 

 

15 and his host, even those that were numbered of them, forty-five thousand six hundred and fifty.

 

15 und sein Heer und ihre Gemusterten, fünfundvierzigtausend sechshundertfünfzig.

 

 

15 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και εξακοσιοι και πεντηκοντα

 

16 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה רְאוּבֵן מְאַת אֶלֶ וְאֶחָד וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע־מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים לְצִבְאֹתָם וּשְׁנִיִּם יִעוּ׃

 

16 All that were numbered of the camp of Reuben were a hundred and fifty-one thousand four hundred and fifty, according to their hosts. And they shall set forth second.

 

16 Alle Gemusterten vom Lager Rubens: hunderteinundfünfzigtausend vierhundertfünfzig nach ihren Heeren; und als die zweiten sollen sie aufbrechen.

 

 

16 παντες οι επεσκεμμενοι της παρεμβολης ρουβην εκατον πεντηκοντα μια χιλιαδες και τετρακοσιοι και πεντηκοντα συν δυναμει αυτων δευτεροι εξαρουσιν

 

17 וְנָע אֹהֶל־מֹועֵד מַחֲנֵה הַלְוִיִּם בְּתֹוךְ הַמַּחֲנֹת כַּאֲשֶׁר יַחֲנוּ כֵּן יִעוּ אִישׁ עַל־יָדֹו לְדִגְלֵיהֶם׃

 

 

17 And the tent of meeting shall set forth, the camp of the Levites in the midst of the camps; as they encamp, so shall they set forth, every man in his place, according to their standards.

 

 

17 Und dann soll das Zelt der Zusammenkunft aufbrechen, das Lager der Leviten in der Mitte der Lager; so wie sie lagern, also sollen sie aufbrechen, ein jeder an seiner Stelle, nach ihren Panieren.

 

17 και αρθησεται η σκηνη του μαρτυριου και η παρεμβολη των λευιτων μεσον των παρεμβολων ως και παρεμβαλλουσιν ουτως και εξαρουσιν εκαστος εχομενος καθ' ηγεμονιαν

 

18 דֶּגֶל מַחֲנֵה אֶפְרַיִם לְצִבְאֹתָם יָמָּה וְנָשִׂיא לִבְנֵי אֶפְרַיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד׃

 

 

18 The standard of the camp of Ephraim according to their hosts shall be westward; and the prince of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud;

 

18 Das Panier des Lagers Ephraims, nach ihren Heeren, gegen Westen; und der Fürst der Söhne Ephraims, Elischama, der Sohn Ammihuds;

 

 

18 ταγμα παρεμβολης εφραιμ παρα θαλασσαν συν δυναμει αυτων και ο αρχων των υιων εφραιμ ελισαμα υιος εμιουδ

 

 

19 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

19 and his host, even those that were numbered of them, forty thousand five hundred.

 

19 und sein Heer und ihre Gemusterten, vierzigtausend fünfhundert.

 

 

19 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

20 וְעָלָיו מַטֵּה מְנַשֶּׁה וְנָשִׂיא לִבְנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצוּר׃

 

 

20 And by him shall be the tribe of Manasseh; and the prince of the sons of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur;

 

20 Und neben ihm der Stamm Manasse; und der Fürst der Söhne Manasses, Gamliel, der Sohn Pedazurs;

 

20 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι φυλης μανασση και ο αρχων των υιων μανασση γαμαλιηλ υιος φαδασσουρ

 

21 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶ וּמָאתָיִם׃

 

21 and his host, even those that were numbered of them, thirty-two thousand two hundred.

21 und sein Heer und ihre Gemusterten, zweiunddreißigtausend zweihundert.

 

 

21 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι δυο και τριακοντα χιλιαδες και διακοσιοι

 

 

22 וּמַטֵּה בִּנְיָמִן וְנָשִׂיא לִבְנֵי בִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹנִי׃

 

 

22 And with them shall be the tribe of Benjamin; and the prince of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni;

 

22 Und der Stamm Benjamin; und der Fürst der Söhne Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis;

 

 

22 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι φυλης βενιαμιν και ο αρχων των υιων βενιαμιν αβιδαν υιος γαδεωνι

 

23 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

23 and his host, even those that were numbered of them, thirty-five thousand four hundred.

 

23 und sein Heer und ihre Gemusterten, fünfunddreißigtausend vierhundert.

 

23 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι πεντε και τριακοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

24 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה אֶפְרַיִם מְאַת אֶלֶ וּשְׁמֹנַת־אֲלָפִים וּמֵאָה לְצִבְאֹתָם וּשְׁלִשִׁים יִעוּ׃

 

 

24 All that were numbered of the camp of Ephraim were a hundred and eight thousand one hundred, according to their hosts. And they shall set forth third.

 

24 Alle Gemusterten vom Lager Ephraims: hundertachttausend einhundert, nach ihren Heeren; und als die dritten sollen sie aufbrechen.

 

24 παντες οι επεσκεμμενοι της παρεμβολης εφραιμ εκατον χιλιαδες και οκτακισχιλιοι και εκατον συν δυναμει αυτων τριτοι εξαρουσιν

 

 

25 דֶּגֶל מַחֲנֵה דָן צָפֹנָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי דָן אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּי׃

 

 

25 The standard of the camp of Dan shall be northward according to their hosts; and the prince of the sons of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai;

 

25 Das Panier des Lagers Dans gegen Norden, nach ihren Heeren; und der Fürst der Söhne Dans, Achieser, der Sohn Ammischaddais;

 

 

25 ταγμα παρεμβολης δαν προς βορραν συν δυναμει αυτων και ο αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιος αμισαδαι

 

 

26 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְשִׁשִּׁים אֶלֶ וּשְׁבַע מֵאֹות׃

 

 

26 and his host, even those that were numbered of them, sixty-two thousand seven hundred.

 

26 und sein Heer und ihre Gemusterten, zweiundsechzigtausend siebenhundert.

 

 

26 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι δυο και εξηκοντα χιλιαδες και επτακοσιοι

 

 

27 וְהַחֹנִים עָלָיו מַטֵּה אָשֵׁר וְנָשִׂיא לִבְנֵי אָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָן׃

 

 

27 And those that encamp by him shall be the tribe of Asher; and the prince of the sons of Asher shall be Pagiel the son of Ocran;

 

27 Und die neben ihm Lagernden: der Stamm Aser; und der Fürst der Söhne Asers, Pagiel, der Sohn Okrans;

 

 

27 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι αυτου φυλης ασηρ και ο αρχων των υιων ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

 

28 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם אֶחָד וְאַרְבָּעִים אֶלֶ וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

 

28 and his host, even those that were numbered of them, forty-one thousand five hundred.

 

28 und sein Heer und ihre Gemusterten, einundvierzigtausend fünfhundert.

 

 

28 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι μια και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

 

 

29 וּמַטֵּה נַפְתָּלִי וְנָשִׂיא לִבְנֵי נַפְתָּלִי אֲחִירַע בֶּן־עֵיןָן׃

 

 

29 And with them shall be the tribe of Naphtali; and the prince of the sons of Naphtali shall be Ahira the son of Enan;

 

29 Und der Stamm Naphtali; und der Fürst der Söhne Naphtalis, Achira, der Sohn Enans;

 

 

29 και οι παρεμβαλλοντες εχομενοι φυλης νεφθαλι και ο αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

 

30 וּצְבָאֹו וּפְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְאַרְבַּע מֵאֹות׃

 

 

30 and his host, even those that were numbered of them, fifty-three thousand four hundred.

 

30 und sein Heer und ihre Gemusterten, dreiundfünfzigtausend vierhundert.

 

 

30 δυναμις αυτου οι επεσκεμμενοι τρεις και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

 

 

31 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה דָן מְאַת אֶלֶ וְשִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות לָאַחֲרֹנָה יִעוּ לְדִגְלֵיהֶם׃

 

 

31 All that were numbered of the camp of Dan were a hundred and fifty-seven thousand six hundred. They shall set forth last according to their standards.

 

31 Alle Gemusterten vom Lager Dans: hundertsiebenundfünfzigtausend sechshundert; sie sollen zuletzt aufbrechen nach ihren Panieren.

 

31 παντες οι επεσκεμμενοι της παρεμβολης δαν εκατον και πεντηκοντα επτα χιλιαδες και εξακοσιοι εσχατοι εξαρουσιν κατα ταγμα αυτων

 

32 אֵלֶּה פְּקוּדֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם כָּל־פְּקוּדֵי הַמַּחֲנֹת לְצִבְאֹתָם שֵׁשׁ־מֵאֹות אֶלֶ וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים׃

 

 

32 These are those that were numbered of the children of Israel, according to their fathers' houses: all those that were numbered of the camps, according to their hosts, were six hundred and three thousand five hundred and fifty.

32 Das sind die Gemusterten der Kinder Israel nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der Lager, nach ihren Heeren, waren sechshundertdreitausend fünfhundertfünfzig.

 

 

 

32 αυτη η επισκεψις των υιων ισραηλ κατ' οικους πατριων αυτων πασα η επισκεψις των παρεμβολων συν ταις δυναμεσιν αυτων εξακοσιαι χιλιαδες και τρισχιλιοι πεντακοσιοι πεντηκοντα

 

 

33 וְהַלְוִיִּם לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתֹוךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה׃

 

33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as YEHOVAH had commanded Moses.

 

33 Aber die Leviten wurden nicht unter den Kindern Israel gemustert, so wie YEHOVAH dem Mose geboten hatte.

 

33 οι δε λευιται ου συνεπεσκεπησαν εν αυτοις καθα ενετειλατο κυριος τω μωυση

 

 

34 וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה כֵּן־חָנוּ לְדִגְלֵיהֶם וְכֵן נָעוּ אִישׁ לְמִשְׁפְּחֹתָיו עַל־בֵּית אֲבֹתָיו׃

34 And the children of Israel did according to all that YEHOVAH had commanded Moses: so they encamped according to their standards, and so they journeyed, every one according to their families, according to their fathers' houses.

34 Und die Kinder Israel taten nach allem, was YEHOVAH dem Mose geboten hatte: also lagerten sie sich nach ihren Panieren, und also brachen sie auf, ein jeder nach seinen Geschlechtern, nach seinem Vaterhause.

34 και εποιησαν οι υιοι ισραηλ παντα οσα συνεταξεν κυριος τω μωυση ουτως παρενεβαλον κατα ταγμα αυτων και ουτως εξηρον εκαστος εχομενοι κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

 

 

 

Kapitel 3

 

 

 

 1 וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה בְּיֹום דִּבֶּר יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה בְּהַר ינָי׃

 

1 And these are the generations of Aaron and Moses in the day that YEHOVAH spoke with Moses on mount Sinai.

1 Und dies sind die Geschlechter Aarons und Moses, an dem Tage, da YEHOVAH auf dem Berge Sinai mit Mose redete.

1 και αυται αι γενεσεις ααρων και μωυση εν η ημερα ελαλησεν κυριος τω μωυση εν ορει σινα

 

2 וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי־אַהֲרֹן הַבְּכֹור נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר׃

 

 

2 And these are the names of the sons of Aaron: Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar and Ithamar.

 

 

2 Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, und Abihu, Eleasar und Ithamar.

 

2 και ταυτα τα ονοματα των υιων ααρων πρωτοτοκος ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαμαρ

 

3 אֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים הַמְּשֻׁחִים אֲשֶׁר־מִלֵּא יָדָם לְכַהֵן׃

 

 

3 These are the names of the sons of Aaron, the anointed priests, who were consecrated to exercise the priesthood.

 

 

3 Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, die geweiht worden waren, um den Priesterdienst auszuüben.

 

3 ταυτα τα ονοματα των υιων ααρων οι ιερεις οι ηλειμμενοι ους ετελειωσαν τας χειρας αυτων ιερατευειν

 

4 וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי יְהֹוָה בְּהַקְרִבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי יְהֹוָה בְּמִדְבַּר ינַי וּבָנִים לֹא־הָיוּ לָהֶם וַיְכַהֵן אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר עַל־פְּנֵי אַהֲרֹן אֲבִיהֶם׃

 

 

4 And Nadab and Abihu died before YEHOVAH when they offered strange fire before YEHOVAH in the wilderness of Sinai, and they had no sons; and Eleazar and Ithamar exercised the priesthood in the presence of Aaron their father.

 

4 Und Nadab und Abihu starben vor YEHOVAH, als sie in der Wüste Sinai fremdes Feuer vor YEHOVAH darbrachten; und sie hatten keine Söhne. Und Eleasar und Ithamar übten den Priesterdienst vor ihrem Vater Aaron aus.

 

4 και ετελευτησεν ναδαβ και αβιουδ εναντι κυριου προσφεροντων αυτων πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερημω σινα και παιδια ουκ ην αυτοις και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιθαμαρ μετ' ααρων του πατρος αυτων

 

 

5 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

5 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

 

5 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

 

5 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

6 הַקְרֵב אֶת־מַטֵּה לֵוִי וְהַעֲמַדְתָּ אֹתֹו לִפְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְשֵׁרְתוּ אֹתֹו׃

 

 

6 Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him;

 

 

6 Laß den Stamm Levi herzunahen und stelle ihn vor Aaron, den Priester, daß sie ihm dienen;

 

6 λαβε την φυλην λευι και στησεις αυτους εναντιον ααρων του ιερεως και λειτουργησουσιν αυτω

 

7 וְשָׁמְרוּ אֶת־מִשְׁמַרְתֹּו וְאֶת־מִשְׁמֶרֶת כָּל־הָעֵדָה לִפְנֵי אֹהֶל מֹועֵד לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן׃

 

 

7 and they shall keep his charge, and the charge of the whole assembly, before the tent of meeting, to do the service of the tabernacle.

 

 

7 und sie sollen seiner Hut warten und der Hut der ganzen Gemeinde vor dem Zelte der Zusammenkunft, um den Dienst der Wohnung zu verrichten;

 

7 και φυλαξουσιν τας φυλακας αυτου και τας φυλακας των υιων ισραηλ εναντι της σκηνης του μαρτυριου εργαζεσθαι τα εργα της σκηνης

 

 

8 וְשָׁמְרוּ אֶת־כָּל־כְּלֵי אֹהֶל מֹועֵד וְאֶת־מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן׃

 

 

8 And they shall keep all the utensils of the tent of meeting, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.

 

 

8 und sie sollen warten aller Geräte des Zeltes der Zusammenkunft und der Hut der Kinder Israel, um den Dienst der Wohnung zu verrichten.

 

8 και φυλαξουσιν παντα τα σκευη της σκηνης του μαρτυριου και τας φυλακας των υιων ισραηλ κατα παντα τα εργα της σκηνης

 

 

9 וְנָתַתָּה אֶת־הַלְוִיִּם לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו נְתוּנִם נְתוּנִם הֵמָּה לֹו מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

9 And thou shalt give the Levites to Aaron and to his sons: they are wholly given to him out of the children of Israel.

 

 

9 Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben; ganz zu eigen sind sie ihm gegeben von seiten der Kinder Israel.

 

9 και δωσεις τους λευιτας ααρων και τοις υιοις αυτου τοις ιερευσιν δομα δεδομενοι ουτοι μοι εισιν απο των υιων ισραηλ

 

10 וְאֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו תִּפְקֹד וְשָׁמְרוּ אֶת־כְּהֻנָּתָם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת׃

 

 

 

 

10 And Aaron and his sons shalt thou appoint that they may attend to their priest's office; and the stranger that cometh near shall be put to death.

 

 

10 Und Aaron und seine Söhne sollst du bestellen, daß sie ihres Priestertums warten. Der Fremde aber, der herzunaht, soll getötet werden.

 

 

10 και ααρων και τους υιους αυτου καταστησεις επι της σκηνης του μαρτυριου και φυλαξουσιν την ιερατειαν αυτων και παντα τα κατα τον βωμον και εσω του καταπετασματος και ο αλλογενης ο απτομενος αποθανειται

 

11 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

11 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

 

11 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

 

11 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

 

12 וַאֲנִי הִנֵּה לָקַחְתִּי אֶת־הַלְוִיִּם מִתֹּוךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּחַת כָּל־בְּכֹור פֶּטֶר רֶחֶם מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם׃

 

 

12 And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of every firstborn that breaketh open the womb among the children of Israel, and the Levites shall be mine;

 

12 Und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israel genommen, anstatt aller Erstgeburt, welche die Mutter bricht unter den Kindern Israel; und die Leviten sollen mir gehören.

 

 

12 και εγω ιδου ειληφα τους λευιτας εκ μεσου των υιων ισραηλ αντι παντος πρωτοτοκου διανοιγοντος μητραν παρα των υιων ισραηλ λυτρα αυτων εσονται και εσονται εμοι οι λευιται

 

13 כִּי לִי כָּל־בְּכֹור בְּיֹום הַכֹּתִי כָל־בְּכֹור בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הִקְדַּשְׁתִּי לִי כָל־בְּכֹור בְּיִשְׂרָאֵל מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה לִי יִהְיוּ אֲנִי יְהֹוָה׃

 

 

13 for every firstborn is mine. On the day that I smote all the firstborn in the land of Egypt, I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both of man and beast; mine shall they be: I am YEHOVAH.

 

 

13 Denn mein ist alle Erstgeburt: an dem Tage, da ich alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt vom Menschen bis zum Vieh; mir sollen sie gehören, mir, YEHOVAH.

 

13 εμοι γαρ παν πρωτοτοκον εν η ημερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτου ηγιασα εμοι παν πρωτοτοκον εν ισραηλ απο ανθρωπου εως κτηνους εμοι εσονται εγω κυριος

 

14 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר ינַי לֵאמֹר׃

 

14 And YEHOVAH spoke to Moses in the wilderness of Sinai, saying,

 

 

14 Und YEHOVAH redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach:

 

14 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην εν τη ερημω σινα λεγων

 

15 פְּקֹד אֶת־בְּנֵי לֵוִי לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמַעְלָה תִּפְקְדֵם׃

 

 

15 Number the sons of Levi according to their fathers' houses, after their families; every male from a month old and upward shalt thou number them.

 

15 Mustere die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Familien; alle Männlichen von einem Monat und darüber sollst du sie mustern.

 

15 επισκεψαι τους υιους λευι κατ' οικους πατριων αυτων κατα δημους αυτων κατα συγγενειας αυτων παν αρσενικον απο μηνιαιου και επανω επισκεψασθε αυτους

 

 

16 וַיִּפְקֹד אֹתָם מֹשֶׁה עַל־פִּי יְהֹוָה כַּאֲשֶׁר צֻוָּה׃

 

 

16 And Moses numbered them, according to the commandment of YEHOVAH, as he had been commanded.

 

16 Und Mose musterte sie nach dem Befehl YEHOVAHS, so wie ihm geboten war.

 

 

16 και επεσκεψαντο αυτους μωυσης και ααρων δια φωνης κυριου ον τροπον συνεταξεν αυτοις κυριος

 

17 וַיִּהְיוּ־אֵלֶּה בְנֵי־לֵוִי בִּשְׁמֹתָם גֵּרְשֹׁון וּקְהָת וּמְרָרִי׃

 

17 And these are the sons of Levi by their names: Gershon, and Kohath, and Merari.

 

 

17 Und dies waren die Söhne Levis nach ihren Namen: Gerson und Kehath und Merari.

 

17 και ησαν ουτοι οι υιοι λευι εξ ονοματων αυτων γεδσων κααθ και μεραρι

 

18 וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי־גֵרְשֹׁון לְמִשְׁפְּחֹתָם לִבְנִי וְשִׁמְעִי׃

 

18 And these are the names of the sons of Gershon according to their families: Libni and Shimei.

 

18 Und dies sind die Namen der Söhne Gersons nach ihren Familien: Libni und Simei.

 

 

18 και ταυτα τα ονοματα των υιων γεδσων κατα δημους αυτων λοβενι και σεμει

 

 

19 וּבְנֵי קְהָת לְמִשְׁפְּחֹתָם עַמְרָם וְיִצְהָר חֶבְרֹון וְעֻזִּיאֵל׃

 

19 And the sons of Kohath according to their families: Amram and Izhar, Hebron and Uzziel.

 

19 Und die Söhne Kehaths nach ihren Familien: Amram und Jizhar, Hebron und Ussiel.

 

19 και υιοι κααθ κατα δημους αυτων αμραμ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

 

 

20 וּבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם מַחְלִי וּמוּשִׁי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַלֵּוִי לְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

20 And the sons of Merari according to their families: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their fathers' houses.

 

20 Und die Söhne Meraris nach ihren Familien: Machli und Muschi. Das sind die Familien Levis nach ihren Vaterhäusern.

 

 

20 και υιοι μεραρι κατα δημους αυτων μοολι και μουσι ουτοι εισιν δημοι των λευιτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

 

21 לְגֵרְשֹׁון מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי וּמִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְעִי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי׃

 

21 Of Gershon, the family of the Libnites, and the family of the Shimites: these are the families of the Gershonites.

 

21 Von Gerson die Familie der Libniter und die Familie der Simeiter; das sind die Familien der Gersoniter.

 

 

21 τω γεδσων δημος του λοβενι και δημος του σεμει ουτοι δημοι του γεδσων

 

 

22 פְּקֻדֵיהֶם בְּמִפַּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה פְּקֻדֵיהֶם שִׁבְעַת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאֹות׃

 

 

22 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, those that were numbered of them were seven thousand five hundred.

 

22 Ihre Gemusterten nach der Zahl aller Männlichen von einem Monat und darüber, ihre Gemusterten: siebentausend fünfhundert.

 

 

 

22 η επισκεψις αυτων κατα αριθμον παντος αρσενικου απο μηνιαιου και επανω η επισκεψις αυτων επτακισχιλιοι και πεντακοσιοι

 

 

23 מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ יָמָּה׃

 

23 The families of the Gershonites encamped behind the tabernacle westward.

 

23 Die Familien der Gersoniter lagerten hinter der Wohnung gegen Westen.

 

 

23 και υιοι γεδσων οπισω της σκηνης παρα θαλασσαν παρεμβαλουσιν

 

24 וּנְשִׂיא בֵית־אָב לַגֵּרְשֻׁנִּי אֶלְיָ בֶּן־לָאֵל׃

 

24 And the prince of the father's house of the Gershonites was Eliasaph the son of Lael.

 

24 Und der Fürst des Vaterhauses der Gersoniter war Eljasaph, der Sohn Laels.

 

 

24 και ο αρχων οικου πατριας του δημου του γεδσων ελισαφ υιος λαηλ

 

25 וּמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי־גֵרְשֹׁון בְּאֹהֶל מֹועֵד הַמִּשְׁכָּן וְהָאֹהֶל מִכְהוּ וּמָךְ פֶּתַח אֹהֶל מֹועֵד׃

 

 

25 And the charge of the sons of Gershon in the tent of meeting was: the tabernacle and the tent, its covering, and the curtain of the entrance to the tent of meeting.

 

25 Und die Hut der Söhne Gersons am Zelte der Zusammenkunft war: die Wohnung und das Zelt, seine Decke, und der Vorhang vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft,

 

 

25 και η φυλακη υιων γεδσων εν τη σκηνη του μαρτυριου η σκηνη και το καλυμμα και το κατακαλυμμα της θυρας της σκηνης του μαρτυριου

 

26 וְקַלְעֵי הֶחָצֵר וְאֶת־מָךְ פֶּתַח הֶחָצֵר אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ בִיב וְאֵת מֵיתָרָיו לְכֹל עֲבֹדָתֹו׃

 

26 And the hangings of the court, and the curtain of the entrance to the court, which surrounds the tabernacle and the altar, and the cords thereof for all its service.

 

26 und die Umhänge des Vorhofs und der Vorhang vom Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar ist, und seine Seile zu all seinem Dienst.

 

 

26 και τα ιστια της αυλης και το καταπετασμα της πυλης της αυλης της ουσης επι της σκηνης και τα καταλοιπα παντων των εργων αυτου

 

 

27 וְלִקְהָת מִשְׁפַּחַת הַעַמְרָמִי וּמִשְׁפַּחַת הַיִּצְהָרִי וּמִשְׁפַּחַת הַחֶבְרֹנִי וּמִשְׁפַּחַת הָעָזִּיאֵלִי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי׃

 

27 And of Kohath, the family of the Amramites, and the family of the Izharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites.

 

27 Und von Kehath die Familie der Amramiter und die Familie der Jizhariter und die Familie der Hebroniter und die Familie der Ussieliter; das sind die Familien der Kehathiter.

 

 

27 τω κααθ δημος ο αμραμις και δημος ο σααρις και δημος ο χεβρωνις και δημος ο οζιηλις ουτοι εισιν δημοι του κααθ

 

 

 

28 בְּמִפַּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה שְׁמֹנַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאֹות שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ׃

 

28 According to the number of all the males, from a month old and upward, there were eight thousand six hundred, who kept the charge of the sanctuary.

 

28 Nach der Zahl aller Männlichen von einem Monat und darüber, achttausend sechshundert, welche der Hut des Heiligtums warteten.

 

 

28 κατα αριθμον παν αρσενικον απο μηνιαιου και επανω οκτακισχιλιοι και εξακοσιοι φυλασσοντες τας φυλακας των αγιων

 

 

29 מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי־קְהָת יַחֲנוּ עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן תֵּימָנָה׃

 

29 The families of the sons of Kohath encamped on the side of the tabernacle southward.

 

29 Die Familien der Söhne Kehaths lagerten an der Seite der Wohnung gegen Süden.

 

 

29 οι δημοι των υιων κααθ παρεμβαλουσιν εκ πλαγιων της σκηνης κατα λιβα

 

 

30 וּנְשִׂיא בֵית־אָב לְמִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי אֶלִיצָפָן בֶּן־עֻזִּיאֵל׃

 

 

30 And the prince of the father's house of the families of the Kohathites was Elizaphan the son of Uzziel.

 

30 Und der Fürst des Vaterhauses der Familien der Kehathiter war Elizaphan, der Sohn Ussiels.

 

30 και ο αρχων οικου πατριων των δημων του κααθ ελισαφαν υιος οζιηλ

 

 

31 וּמִשְׁמַרְתָּם הָאָרֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנֹרָה וְהַמִּזְבְּחֹת וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ בָּהֶם וְהַמָּךְ וְכֹל עֲבֹדָתֹו׃

 

 

31 And their charge was the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the utensils of the sanctuary with which they ministered, and the curtain, and all that belongs to its service.

 

31 Und ihre Hut war: die Lade und der Tisch und der Leuchter und die Altäre, und die Geräte des Heiligtums, mit welchen man den Dienst verrichtet, und der Vorhang, und dessen ganzer Dienst.

 

31 και η φυλακη αυτων η κιβωτος και η τραπεζα και η λυχνια και τα θυσιαστηρια και τα σκευη του αγιου οσα λειτουργουσιν εν αυτοις και το κατακαλυμμα και παντα τα εργα αυτων

 

32 וּנְשִׂיא נְשִׂיאֵי הַלֵּוִי אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן פְּקֻדַּת שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ׃

 

 

32 And the prince of princes of the Levites was Eleazar the son of Aaron the priest: he had the oversight of them that kept the charge of the sanctuary.

 

32 Und der Fürst der Fürsten Levis war Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters; er war Aufseher über die, welche der Hut des Heiligtums warteten.

 

32 και ο αρχων επι των αρχοντων των λευιτων ελεαζαρ ο υιος ααρων του ιερεως καθεσταμενος φυλασσειν τας φυλακας των αγιων

 

33 לִמְרָרִי מִשְׁפַּחַת הַמַּחְלִי וּמִשְׁפַּחַת הַמּוּשִׁי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת מְרָרִי׃

 

33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari.

 

33 Von Merari die Familie der Machliter und die Familie der Muschiter: das sind die Familien Meraris.

 

33 τω μεραρι δημος ο μοολι και δημος ο μουσι ουτοι εισιν δημοι μεραρι

 

 

34 וּפְקֻדֵיהֶם בְּמִפַּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה שֵׁשֶׁת אֲלָפִים וּמָאתָיִם׃

 

 

34 And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand two hundred.

 

34 Und ihre Gemusterten nach der Zahl aller Männlichen von einem Monat und darüber: sechstausend zweihundert.

 

 

34 η επισκεψις αυτων κατα αριθμον παν αρσενικον απο μηνιαιου και επανω εξακισχιλιοι και πεντηκοντα

 

 

35 וּנְשִׂיא בֵית־אָב לְמִשְׁפְּחֹת מְרָרִי צוּרִיאֵל בֶּן־אֲבִיחָיִל עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ צָפֹנָה׃

 

35 And the prince of the father's house of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail. They encamped on the side of the tabernacle northward.

35 Und der Fürst des Vaterhauses der Familien Meraris war Zuriel, der Sohn Abichails. Sie lagerten an der Seite der Wohnung gegen Norden.

35 και ο αρχων οικου πατριων του δημου του μεραρι σουριηλ υιος αβιχαιλ εκ πλαγιων της σκηνης παρεμβαλουσιν προς βορραν

 

 

36 וּפְקֻדַּת מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי מְרָרִי קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן וּבְרִיחָיו וְעַמֻּדָיו וַאֲדָנָיו וְכָל־כֵּלָיו וְכֹל עֲבֹדָתֹו׃

 

 

36 And the charge of the sons of Merari consisted in the oversight of the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and its bases, and all its furniture, and all that belongs to its service,

36 Und die Hut der Söhne Meraris war: die Bretter der Wohnung, und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße und alle ihre Geräte und ihr ganzer Dienst,

 

36 η επισκεψις η φυλακη υιων μεραρι τας κεφαλιδας της σκηνης και τους μοχλους αυτης και τους στυλους αυτης και τας βασεις αυτης και παντα τα σκευη αυτων και τα εργα αυτων

 

 

37 וְעַמֻּדֵי הֶחָצֵר בִיב וְאַדְנֵיהֶם וִיתֵדֹתָם וּמֵיתְרֵיהֶם׃

 

 

37 and the pillars of the court round about, and their bases, and their pegs, and their cords.

 

 

37 und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Pflöcke und ihre Seile.

 

 

37 και τους στυλους της αυλης κυκλω και τας βασεις αυτων και τους πασσαλους και τους καλους αυτων

 

38 וְהַחֹנִים לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן קֵדְמָה לִפְנֵי אֹהֶל־מֹועֵד מִזְרָחָה מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו שֹׁמְרִים מִשְׁמֶרֶת הַמִּקְדָּשׁ לְמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת׃

 

 

 

38 And those who encamped before the tabernacle eastward, before the tent of meeting toward the sunrising, were Moses, and Aaron and his sons, who kept the charge of the sanctuary for the charge of the children of Israel; and the stranger that cometh near shall be put to death.

 

38 Und die vor der Wohnung gegen Osten, vor dem Zelte der Zusammenkunft gegen Sonnenaufgang Lagernden waren Mose und Aaron und seine Söhne, welche der Hut des Heiligtums warteten, betreffs desjenigen, was den Kindern Israel oblag. Der Fremde aber, der herzunaht, soll getötet werden.

 

 

38 και οι παρεμβαλλοντες κατα προσωπον της σκηνης του μαρτυριου απ' ανατολης μωυσης και ααρων και οι υιοι αυτου φυλασσοντες τας φυλακας του αγιου εις τας φυλακας των υιων ισραηλ και ο αλλογενης ο απτομενος αποθανειται

 

 

39 כָּל־פְּקוּדֵי הַלְוִיִּם אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהֹוָה לְמִשְׁפְּחֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמַעְלָה שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אָלֶ׃

 

 

39 All that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron numbered at the commandment of YEHOVAH, according to their families, all the males from a month old and upward, were twenty-two thousand.

 

 

39 Aller gemusterten Leviten, welche Mose und Aaron nach dem Befehl YEHOVAHS nach ihren Familien musterten, aller Männlichen von einem Monat und darüber, waren zweiundzwanzigtausend.

 

39 πασα η επισκεψις των λευιτων ους επεσκεψατο μωυσης και ααρων δια φωνης κυριου κατα δημους αυτων παν αρσενικον απο μηνιαιου και επανω δυο και εικοσι χιλιαδες

 

40 וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה פְּקֹד כָּל־בְּכֹר זָכָר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה וְשָׂא אֵת מִפַּר שְׁמֹתָם׃

 

 

40 And YEHOVAH said to Moses, Number all the first-born males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.

 

40 Und YEHOVAH sprach zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Kinder Israel, von einem Monat und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf.

 

 

40 και ειπεν κυριος προς μωυσην λεγων επισκεψαι παν πρωτοτοκον αρσεν των υιων ισραηλ απο μηνιαιου και επανω και λαβε τον αριθμον εξ ονοματος

 

41 וְלָקַחְתָּ אֶת־הַלְוִיִּם לִי אֲנִי יְהֹוָה תַּחַת כָּל־בְּכֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֵת בֶּהֱמַת הַלְוִיִּם תַּחַת כָּל־בְּכֹור בְּבֶהֱמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

 

41 And thou shalt take the Levites for me, I am YEHOVAH, instead of all the firstborn among the children of Israel; and the cattle of the Levites, instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.

 

 

41 Und du sollst die Leviten für mich nehmen, Ich bin YEHOVAH, anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel, und das Vieh der Leviten anstatt alles Erstgeborenen unter dem Vieh der Kinder Israel.

 

41 και λημψη τους λευιτας εμοι εγω κυριος αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι παντων των πρωτοτοκων εν τοις κτηνεσιν των υιων ισραηλ

 

42 וַיִּפְקֹד מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֹתֹו אֶת־כָּל־בְּכֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

 

42 And Moses numbered, as YEHOVAH had commanded him, all the firstborn among the children of Israel.

 

 

42 Und Mose musterte, so wie YEHOVAH ihm geboten hatte, alle Erstgeborenen unter den Kindern Israel.

 

42 και επεσκεψατο μωυσης ον τροπον ενετειλατο κυριος παν πρωτοτοκον εν τοις υιοις ισραηλ

 

43 וַיְהִי כָל־בְּכֹור זָכָר בְּמִפַּר שֵׁמֹות מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמַעְלָה לִפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֶלֶ שְׁלֹשָׁה וְשִׁבְעִים וּמָאתָיִם׃

 

43 And all the firstborn males, by the number of the names, from a month old and upward, according to their numbering, were twenty-two thousand two hundred and seventy-three.

 

 

43 Und es waren aller männlichen Erstgeborenen, nach der Zahl der Namen, von einem Monat und darüber, nach ihren Gemusterten, zweiundzwanzigtausend zweihundertdreiundsiebzig.

 

43 και εγενοντο παντα τα πρωτοτοκα τα αρσενικα κατα αριθμον εξ ονοματος απο μηνιαιου και επανω εκ της επισκεψεως αυτων δυο και εικοσι χιλιαδες τρεις και εβδομηκοντα και διακοσιοι

 

 

44 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

44 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

 

44 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

 

44 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

 

45 קַח אֶת־הַלְוִיִּם תַּחַת כָּל־בְּכֹור בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת־בֶּהֱמַת הַלְוִיִּם תַּחַת בְּהֶמְתָּם וְהָיוּ־לִי הַלְוִיִּם אֲנִי יְהֹוָה׃

 

45 Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be mine: I am YEHOVAH.

 

 

45 Nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel und das Vieh der Leviten anstatt ihres Viehes; und mir, sollen die Leviten gehören, mir, YEHOVAH.

 

45 λαβε τους λευιτας αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι των κτηνων αυτων και εσονται εμοι οι λευιται εγω κυριος

 

 

46 וְאֵת פְּדוּיֵי הַשְּׁלֹשָׁה וְהַשִּׁבְעִים וְהַמָּאתָיִם הָעֹדְפִים עַל־הַלְוִיִּם מִבְּכֹור בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

 

46 And for those that are to be ransomed, the two hundred and seventy-three of the firstborn of the children of Israel, which are in excess over the Levites,

 

46 Und was die Lösung der zweihundertdreiundsiebzig betrifft, welche von den Erstgeborenen der Kinder Israel überzählig sind über die Leviten,

 

46 και τα λυτρα τριων και εβδομηκοντα και διακοσιων οι πλεοναζοντες παρα τους λευιτας απο των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ

 

 

47 וְלָקַחְתָּ חֲמֵשֶׁת חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים לַגֻּלְגֹּלֶת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ תִּקָּח עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשָּׁקֶל׃

 

47 thou shalt take five shekels apiece by the poll, according to the shekel of the sanctuary shalt thou take them, twenty gerahs the shekel;

 

47 so sollst du je fünf Shekel auf den Kopf nehmen; nach dem Shekel des Heiligtums sollst du sie nehmen, zwanzig Gera der Shekel.

 

47 και λημψη πεντε σικλους κατα κεφαλην κατα το διδραχμον το αγιον λημψη εικοσι οβολους του σικλου

 

48 וְנָתַתָּה הַכֶּ לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו פְּדוּיֵי הָעֹדְפִים בָּהֶם׃

 

 

48 and thou shalt give the money unto Aaron and unto his sons for those in excess among them who are to be ransomed.

 

48 Und das Geld sollst du als Lösung der Überzähligen unter ihnen Aaron und seinen Söhnen geben.

 

48 και δωσεις το αργυριον ααρων και τοις υιοις αυτου λυτρα των πλεοναζοντων εν αυτοις

 

 

49 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֵת כֶּ הַפִּדְיֹום מֵאֵת הָעֹדְפִים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם׃

 

 

49 And Moses took the ransom-money from them that were over and above those who were ransomed by the Levites;

 

49 Und Mose nahm das Lösegeld von denen, welche überzählig waren über die durch die Leviten Gelösten;

 

49 και ελαβεν μωυσης το αργυριον τα λυτρα των πλεοναζοντων εις την εκλυτρωσιν των λευιτων

 

50 מֵאֵת בְּכֹור בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקַח אֶת־הַכָּ חֲמִשָּׁה וְשִׁשִּׁים וּשְׁלֹשׁ מֵאֹות וָאֶלֶ בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ׃

 

 

 

50 of the firstborn of the children of Israel he took the money, a thousand three hundred and sixty-five shekels, according to the shekel of the sanctuary.

 

50 von den Erstgeborenen der Kinder Israel nahm er das Geld, tausend dreihundertfünfundsechzig Shekel, nach dem Shekel des Heiligtums.

 

50 παρα των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ ελαβεν το αργυριον χιλιους τριακοσιους εξηκοντα πεντε σικλους κατα τον σικλον τον αγιον

 

51 וַיִּתֵּן מֹשֶׁה אֶת־כֶּ הַפְּדֻיִם לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו עַל־פִּי יְהֹוָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה׃

51 And Moses gave the money of them that were ransomed to Aaron and to his sons, according to the commandment of YEHOVAH, as YEHOVAH had commanded Moses.

51 Und Mose gab das Geld der Lösung Aaron und seinen Söhnen, nach dem Befehl YEHOVAHS, so wie YEHOVAH dem Mose geboten hatte.

51 και εδωκεν μωυσης τα λυτρα των πλεοναζοντων ααρων και τοις υιοις αυτου δια φωνης κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω μωυση

 

 

 

Kapitel 4

 

 

 

1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃

1 And YEHOVAH spoke to Moses and to Aaron, saying,

1 Und YEHOVAH redete zu Mose und zu Aaron und sprach:

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην και ααρων λεγων

2 נָשֹׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי קְהָת מִתֹּוךְ בְּנֵי לֵוִי לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, according to their fathers' houses,

 

2 Nehmet auf die Summe der Söhne Kehaths aus der Mitte der Söhne Levis, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern,

 

2 λαβε το κεφαλαιον των υιων κααθ εκ μεσου υιων λευι κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

3 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־בָּא לַצָּבָא לַעֲשֹׂות מְלָאכָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

3 from thirty years old and upward even unto fifty years old, all that enter into the service, to do the work in the tent of meeting.

 

 

3 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, welche in die Arbeit treten, um das Werk am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten.

 

 

3 απο εικοσι και πεντε ετων και επανω και εως πεντηκοντα ετων πας ο εισπορευομενος λειτουργειν ποιησαι παντα τα εργα εν τη σκηνη του μαρτυριου

 

4 זֹאת עֲבֹדַת בְּנֵי־קְהָת בְּאֹהֶל מֹועֵד קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים׃

 

4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tent of meeting: it is most holy.

 

 

4 Dies ist der Dienst der Söhne Kehaths am Zelte der Zusammenkunft: das Hochheilige.

 

4 και ταυτα τα εργα των υιων κααθ εν τη σκηνη του μαρτυριου αγιον των αγιων

 

5 וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְעַ הַמַּחֲנֶה וְהֹורִדוּ אֵת פָּרֹכֶת הַמָּךְ וְכִוּ־בָהּ אֵת אֲרֹן הָעֵדֻת׃

 

 

5 And when the camp setteth forward, Aaron and his sons shall go in, and they shall take down the veil of separation and cover the ark of testimony with it;

 

 

5 Und Aaron und seine Söhne sollen beim Aufbruch des Lagers hineingehen und den Scheidevorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken;

 

 

5 και εισελευσεται ααρων και οι υιοι αυτου οταν εξαιρη η παρεμβολη και καθελουσιν το καταπετασμα το συσκιαζον και κατακαλυψουσιν εν αυτω την κιβωτον του μαρτυριου

 

6 וְנָתְנוּ עָלָיו כְּוּי עֹור תַּחַשׁ וּפָרְשׂוּ בֶגֶד־כְּלִיל תְּכֵלֶת מִלְמָעְלָה וְשָׂמוּ בַּדָּיו׃

 

 

6 and shall put thereon a covering of badgers' skin, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put its staves to it.

 

 

6 und sie sollen eine Decke von Dachsfell darüber legen und ein Tuch, ganz von blauem Purpur, oben darüber breiten und ihre Stangen daran tun.

 

6 και επιθησουσιν επ' αυτο κατακαλυμμα δερμα υακινθινον και επιβαλουσιν επ' αυτην ιματιον ολον υακινθινον ανωθεν και διεμβαλουσιν τους αναφορεις

 

7 וְעַל שֻׁלְחַן הַפָּנִים יִפְרְשׂוּ בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְנָתְנוּ עָלָיו אֶת־הַקְּעָרֹת וְאֶת־הַכַּפֹּת וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּת וְאֵת קְשֹׂות הַנָּךְ וְלֶחֶם הַתָּמִיד עָלָיו יִהְיֶה׃

                               

 

7 And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue; and put thereon the dishes, and the cups, and the bowls, and goblets of the drink-offering; and the continual bread shall be thereon.

 

 

7 Und über den Tisch der Schaubrote sollen sie ein Tuch von blauem Purpur breiten und darauf stellen die Schüsseln und Schalen und Spendschalen und die Kannen zum Trankopfer; und das beständige Brot soll auf demselben sein;

 

7 και επι την τραπεζαν την προκειμενην επιβαλουσιν επ' αυτην ιματιον ολοπορφυρον και τα τρυβλια και τας θυισκας και τους κυαθους και τα σπονδεια εν οις σπενδει και οι αρτοι οι δια παντος επ' αυτης εσονται

 

 

8 וּפָרְשׂוּ עֲלֵיהֶם בֶּגֶד תֹּולַעַת שָׁנִי וְכִוּ אֹתֹו בְּמִכְה עֹור תָּחַשׁ וְשָׂמוּ אֶת־בַּדָּיו׃

 

 

8 And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover it with a covering of badgers' skin, and shall put its staves to it.

 

 

8 Und hierüber sollen sie ein Tuch von Karmesin breiten und es mit einer Decke von Dachsfell bedecken; und sie sollen seine Stangen daran tun.

 

8 και επιβαλουσιν επ' αυτην ιματιον κοκκινον και καλυψουσιν αυτην καλυμματι δερματινω υακινθινω και διεμβαλουσιν δι' αυτης τους αναφορεις

 

9 וְלָקְחוּ בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְכִוּ אֶת־מְנֹרַת הַמָּאֹור וְאֶת־נֵרֹתֶיהָ וְאֶת־מַלְקָחֶיהָ וְאֶת־מַחְתֹּתֶיהָ וְאֵת כָּל־כְּלֵי שַׁמְנָהּ אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ־לָהּ בָּהֶם׃

 

 

 

9 And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and its lamps, and its snuffers, and its snuff-trays, and all the oil vessels thereof, wherewith they perform its service;

 

9 Und sie sollen ein Tuch von blauem Purpur nehmen und den Leuchter des Lichts bedecken und seine Lampen und seine Lichtschneuzen und seine Löschnäpfe und alle seine Ölgefäße, womit man den Dienst an ihm verrichtet;

 

9 και λημψονται ιματιον υακινθινον και καλυψουσιν την λυχνιαν την φωτιζουσαν και τους λυχνους αυτης και τας λαβιδας αυτης και τας επαρυστριδας αυτης και παντα τα αγγεια του ελαιου οις λειτουργουσιν εν αυτοις

 

10 וְנָתְנוּ אֹתָהּ וְאֶת־כָּל־כֵּלֶיהָ אֶל־מִכְה עֹור תָּחַשׁ וְנָתְנוּ עַל־הַמֹּוט׃

 

 

10 and they shall put it and all the utensils thereof within a covering of badgers' skin, and shall put it upon a pole.

 

10 Und sie sollen ihn und alle seine Geräte in eine Decke von Dachsfell tun und auf die Trage legen.

 

10 και εμβαλουσιν αυτην και παντα τα σκευη αυτης εις καλυμμα δερματινον υακινθινον και επιθησουσιν αυτην επ' αναφορεων

 

11 וְעַל מִזְבַּח הַזָּהָב יִפְרְשׂוּ בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְכִוּ אֹתֹו בְּמִכְה עֹור תָּחַשׁ וְשָׂמוּ אֶת־בַּדָּיו׃

 

 

11 And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers' skin, and shall put its staves to it.

 

 

 

11 Und über den goldenen Altar sollen sie ein Tuch von blauem Purpur breiten und ihn mit einer Decke von Dachsfell bedecken und seine Stangen daran tun.

 

 

11 και επι το θυσιαστηριον το χρυσουν επικαλυψουσιν ιματιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτο καλυμματι δερματινω υακινθινω και διεμβαλουσιν τους αναφορεις αυτου

 

12 וְלָקְחוּ אֶת־כָּל־כְּלֵי הַשָּׁרֵת אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ־בָם בַּקֹּדֶשׁ וְנָתְנוּ אֶל־בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְכִוּ אֹותָם בְּמִכְה עֹור תָּחַשׁ וְנָתְנוּ עַל־הַמֹּוט׃

 

 

12 And they shall take all the instruments of service, wherewith they serve in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skin, and shall put them upon a pole.

 

12 Und sie sollen alle Geräte des Dienstes nehmen, womit man den Dienst im Heiligtum verrichtet, und sie in ein Tuch von blauem Purpur legen und sie mit einer Decke von Dachsfell bedecken und auf die Trage legen.

 

12 και λημψονται παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοις εν τοις αγιοις και εμβαλουσιν εις ιματιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτα καλυμματι δερματινω υακινθινω και επιθησουσιν επι αναφορεις

 

 

13 וְדִשְּׁנוּ אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וּפָרְשׂוּ עָלָיו בֶּגֶד אַרְגָּמָן׃

 

 

13 And they shall cleanse the altar of the ashes, and spread a purple cloth thereon;

 

 

13 Und sie sollen den Altar von der Fettasche reinigen und ein Tuch von rotem Purpur über ihn breiten,

 

13 και τον καλυπτηρα επιθησει επι το θυσιαστηριον και επικαλυψουσιν επ' αυτο ιματιον ολοπορφυρον

 

14 וְנָתְנוּ עָלָיו אֶת־כָּל־כֵּלָיו אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ עָלָיו בָּהֶם אֶת־הַמַּחְתֹּת אֶת־הַמִּזְלָגֹת וְאֶת־הַיָּעִים וְאֶת־הַמִּזְרָקֹת כֹּל כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ וּפָרְשׂוּ עָלָיו כְּוּי עֹור תַּחַשׁ וְשָׂמוּ בַדָּיו׃

 

 

 

 

 

 

 

 

14 and they shall put upon it all the utensils thereof, wherewith they perform service about it: the firepans, the forks, and the shovels, and the bowls, all the utensils of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers' skin, and put its staves to it.

 

 

 

 

 

 

 

14 und darauf legen alle seine Geräte, womit man den Dienst auf ihm verrichtet: die Kohlenpfannen und die Gabeln und die Schaufeln und die Sprengschalen, alle Geräte des Altars; und sie sollen eine Decke von Dachsfell darüber breiten und seine Stangen daran tun.

 

 

 

 

 

 

14 και επιθησουσιν επ' αυτο παντα τα σκευη οσοις λειτουργουσιν επ' αυτο εν αυτοις και τα πυρεια και τας κρεαγρας και τας φιαλας και τον καλυπτηρα και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και επιβαλουσιν επ' αυτο καλυμμα δερματινον υακινθινον και διεμβαλουσιν τους αναφορεις αυτου και λημψονται ιματιον πορφυρουν και συγκαλυψουσιν τον λουτηρα και την βασιν αυτου και εμβαλουσιν αυτα εις καλυμμα δερματινον υακινθινον και επιθησουσιν επι αναφορεις

 

15 וְכִלָּה אַהֲרֹן־וּבָנָיו לְכַת אֶת־הַקֹּדֶשׁ וְאֶת־כָּל־כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ בִּנְעַ הַמַּחֲנֶה וְאַחֲרֵי־כֵן יָבֹאוּ בְנֵי־קְהָת לָשֵׂאת וְלֹא־יִגְּעוּ אֶל־הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ אֵלֶּה מַשָּׂא בְנֵי־קְהָת בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

 

 

 

15 And when Aaron and his sons have ended covering the sanctuary, and all the utensils of the sanctuary, when the camp setteth forward, then afterwards the sons of Kohath shall come to carry it; but they shall not touch the holy things, lest they die. This is what the sons of Kohath have to carry in the tent of meeting.

 

 

15 Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Bedecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums vollendet haben, so sollen danach die Söhne Kehaths kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht anrühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehaths vom Zelte der Zusammenkunft zu tragen haben.

 

15 και συντελεσουσιν ααρων και οι υιοι αυτου καλυπτοντες τα αγια και παντα τα σκευη τα αγια εν τω εξαιρειν την παρεμβολην και μετα ταυτα εισελευσονται υιοι κααθ αιρειν και ουχ αψονται των αγιων ινα μη αποθανωσιν ταυτα αρουσιν οι υιοι κααθ εν τη σκηνη του μαρτυριου

 

 

16 וּפְקֻדַּת אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן שֶׁמֶן הַמָּאֹור וּקְטֹרֶת הַמִּים וּמִנְחַת הַתָּמִיד וְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה פְּקֻדַּת כָּל־הַמִּשְׁכָּן וְכָל־אֲשֶׁר־בֹּו בְּקֹדֶשׁ וּבְכֵלָיו׃  

 

 

 

16 And Eleazar the son of Aaron the priest shall have the oversight of the oil for the light, and the fragrant incense, and the continual oblation, and the anointing oil, the oversight of the whole tabernacle, and of all that is therein, over the sanctuary, and over its furniture.

 

 

16 Und Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters, hat die Aufsicht über das Öl zum Licht und das wohlriechende Räucherwerk und das beständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles, was darin ist, über das Heiligtum wie über seine Geräte.

 

16 επισκοπος ελεαζαρ υιος ααρων του ιερεως το ελαιον του φωτος και το θυμιαμα της συνθεσεως και η θυσια η καθ' ημεραν και το ελαιον της χρισεως η επισκοπη ολης της σκηνης και οσα εστιν εν αυτη εν τω αγιω εν πασι τοις εργοις

 

 

17 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃

 

17 And YEHOVAH spoke to Moses and to Aaron, saying,

 

17 Und YEHOVAH redete zu Mose und zu Aaron und sprach:

 

17 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην και ααρων λεγων

 

18 אַל־תַּכְרִיתוּ אֶת־שֵׁבֶט מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי מִתֹּוךְ הַלְוִיִּם׃

 

 

18 Ye shall not cut off the families of the Kohathites from among the Levites,

 

 

18 Ihr sollt den Stamm der Familien der Kehathiter nicht ausgerottet werden lassen aus der Mitte der Leviten;

 

18 μη ολεθρευσητε της φυλης τον δημον τον κααθ εκ μεσου των λευιτων

 

 

19 וְזֹאת עֲשׂוּ לָהֶם וְחָיוּ וְלֹא יָמֻתוּ בְּגִשְׁתָּם אֶת־קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים אַהֲרֹן וּבָנָיו יָבֹאוּ וְשָׂמוּ אֹותָם אִישׁ אִישׁ עַל־עֲבֹדָתֹו וְאֶל־מַשָּׂאֹו׃

 

 

 

19 but this shall ye do unto them, that they may live, and not die, when they draw near unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden;

 

19 sondern dies sollt ihr ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben, wenn sie dem Allerheiligsten nahen: Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und jeden einzelnen von ihnen an seinen Dienst und an seine Traglast stellen;

19 τουτο ποιησατε αυτοις και ζησονται και ου μη αποθανωσιν προσπορευομενων αυτων προς τα αγια των αγιων ααρων και οι υιοι αυτου προσπορευεσθωσαν και καταστησουσιν αυτους εκαστον κατα την αναφοραν αυτου

 

20 וְלֹא־יָבֹאוּ לִרְאֹות כְּבַלַּע אֶת־הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ׃  

 

 

20 but they shall not go in and see for a moment the holy things, lest they die.

 

 

20 aber sie sollen nicht hineingehen, daß sie auch nur einen Augenblick das Heilige sehen und sterben.

 

20 και ου μη εισελθωσιν ιδειν εξαπινα τα αγια και αποθανουνται

 

 

21 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

21 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

21 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

21 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

 

22 נָשֹׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשֹׁון גַּם־הֵם לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם׃

 

 

22 Take also the sum of the sons of Gershon, according to their fathers' houses, after their families.

 

22 Nimm auch die Summe der Söhne Gersons auf, nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Familien;

 

22 λαβε την αρχην των υιων γεδσων και τουτους κατ' οικους πατριων αυτων κατα δημους αυτων

 

23 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה עַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקֹד אֹותָם כָּל־הַבָּא לִצְבֹא צָבָא לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

23 From thirty years old and upward to fifty years old shalt thou number them; every one that cometh to labour in the work, to perform the service in the tent of meeting.

 

 

23 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren sollst du sie mustern, alle, welche in die Arbeit treten, um den Dienst am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten.

 

23 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους επισκεψαι αυτους πας ο εισπορευομενος λειτουργειν και ποιειν τα εργα αυτου εν τη σκηνη του μαρτυριου

 

24 זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי לַעֲבֹד וּלְמַשָּׂא׃

 

24 This shall be the service of the families of the Gershonites, in serving, and in carrying:

 

 

24 Dies ist der Dienst der Familien der Gersoniter im Dienen und im Tragen:

 

24 αυτη η λειτουργια του δημου του γεδσων λειτουργειν και αιρειν

 

25 וְנָשְׂאוּ אֶת־יְרִיעֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־אֹהֶל מֹועֵד מִכְהוּ וּמִכְה הַתַּחַשׁ אֲשֶׁר־עָלָיו מִלְמָעְלָה וְאֶת־מָךְ פֶּתַח אֹהֶל מֹועֵד׃

 

 

25 they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of meeting, its covering, and the covering of badgers' skin that is above upon it, and the curtain of the entrance to the tent of meeting,

 

25 Sie sollen die Teppiche der Wohnung tragen und das Zelt der Zusammenkunft, seine Decke und die Decke von Dachsfell, die oben darüber ist, und den Vorhang vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft,

 

 

25 και αρει τας δερρεις της σκηνης και την σκηνην του μαρτυριου και το καλυμμα αυτης και το καλυμμα το υακινθινον το ον επ' αυτης ανωθεν και το καλυμμα της θυρας της σκηνης του μαρτυριου

 

26 וְאֵת קַלְעֵי הֶחָצֵר וְאֶת־מָךְ פֶּתַח שַׁעַר הֶחָצֵר אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ בִיב וְאֵת מֵיתְרֵיהֶם וְאֶת־כָּל־כְּלֵי עֲבֹדָתָם וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה לָהֶם וְעָבָדוּ׃

 

 

26 and the hangings of the court, and the curtain of the entrance, of the gate of the court, which surroundeth the tabernacle and the altar, and the cords thereof, and all the instruments of their service; and all that is to be done for these things shall they perform.

 

26 und die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores des Vorhofs, welcher rings um die Wohnung und um den Altar ist, und ihre Seile, und alle Geräte ihres Dienstes; und alles, was an ihnen zu tun ist, sollen sie verrichten.

 

26 και τα ιστια της αυλης οσα επι της σκηνης του μαρτυριου και τα περισσα και παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοις ποιησουσιν

 

 

 

27 עַל־פִּי אַהֲרֹן וּבָנָיו תִּהְיֶה כָּל־עֲבֹדַת בְּנֵי הַגֵּרְשֻׁנִּי לְכָל־מַשָּׂאָם וּלְכֹל עֲבֹדָתָם וּפְקַדְתֶּם עֲלֵהֶם בְּמִשְׁמֶרֶת אֵת כָּל־מַשָּׂאָם׃

 

 

27 At the commandment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their carrying, and in all their service; and ye shall appoint unto them in charge all their carrying.

 

27 Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne soll aller Dienst der Söhne der Gersoniter sein hinsichtlich all ihrer Traglast und all ihres Dienstes; und ihr sollt ihnen die Hut alles dessen auftragen, was sie zu tragen haben.

 

27 κατα στομα ααρων και των υιων αυτου εσται η λειτουργια των υιων γεδσων κατα πασας τας λειτουργιας αυτων και κατα παντα τα αρτα δι' αυτων και επισκεψη αυτους εξ ονοματων παντα τα αρτα υπ' αυτων

 

 

28 זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי הַגֵּרְשֻׁנִּי בְּאֹהֶל מֹועֵד וּמִשְׁמַרְתָּם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן׃  

 

 

28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the tent of meeting, and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

 

 

28 Das ist der Dienst der Familien der Söhne der Gersoniter am Zelte der Zusammenkunft; und ihre Hut sei unter der Hand Ithamars, des Sohnes Aarons, des Priesters.

 

28 αυτη η λειτουργια των υιων γεδσων εν τη σκηνη του μαρτυριου και η φυλακη αυτων εν χειρι ιθαμαρ του υιου ααρων του ιερεως

 

 

29 בְּנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית־אֲבֹתָם תִּפְקֹד אֹתָם׃

 

29 The sons of Merari: after their families, according to their fathers' houses shalt thou number them;

 

29 Die Söhne Meraris, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern sollst du sie mustern;

 

 

29 υιοι μεραρι κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων επισκεψασθε αυτους

 

 

30 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקְדֵם כָּל־הַבָּא לַצָּבָא לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מֹועֵד׃

 

 

30 from thirty years old and upward even to fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the labour, to perform the service of the tent of meeting.

 

 

30 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren sollst du sie mustern, alle, welche in die Arbeit treten, um den Dienst am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten.

 

30 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους επισκεψασθε αυτους πας ο εισπορευομενος λειτουργειν τα εργα της σκηνης του μαρτυριου

 

31 וְזֹאת מִשְׁמֶרֶת מַשָּׂאָם לְכָל־עֲבֹדָתָם בְּאֹהֶל מֹועֵד קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן וּבְרִיחָיו וְעַמּוּדָיו וַאֲדָנָיו׃

 

 

 

 

 

31 And this shall be the charge of their burden, according to all their service in the tent of meeting: the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and bases thereof,

 

 

 

31 Und dies ist es, was ihnen zu tragen obliegt, nach ihrem ganzen Dienst am Zelte der Zusammenkunft: die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße,

 

 

 

 

31 και ταυτα τα φυλαγματα των αιρομενων υπ' αυτων κατα παντα τα εργα αυτων εν τη σκηνη του μαρτυριου τας κεφαλιδας της σκηνης και τους μοχλους και τους στυλους αυτης και τας βασεις αυτης και το κατακαλυμμα και αι βασεις αυτων και οι στυλοι αυτων και το κατακαλυμμα της θυρας της σκηνης

 

 

32 וְעַמּוּדֵי הֶחָצֵר בִיב וְאַדְנֵיהֶם וִיתֵדֹתָם וּמֵיתְרֵיהֶם לְכָל־כְּלֵיהֶם וּלְכֹל עֲבֹדָתָם וּבְשֵׁמֹת תִּפְקְדוּ אֶת־כְּלֵי מִשְׁמֶרֶת מַשָּׂאָם׃

 

 

 

 

 

32 and the pillars of the court round about, and their bases, and their pegs, and their cords, all their instruments, according to all their service; and by name ye shall number to them the materials which are their charge to carry.

 

 

 

 

32 und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Pflöcke und ihre Seile, nach allen ihren Geräten und nach all ihrem Dienst; und mit Namen sollt ihr ihnen die Geräte zuzählen, die ihnen zu tragen obliegen.

 

 

 

 

32 και τους στυλους της αυλης κυκλω και αι βασεις αυτων και τους στυλους του καταπετασματος της πυλης της αυλης και τας βασεις αυτων και τους πασσαλους αυτων και τους καλους αυτων και παντα τα σκευη αυτων και παντα τα λειτουργηματα αυτων εξ ονοματων επισκεψασθε αυτους και παντα τα σκευη της φυλακης των αιρομενων υπ' αυτων

 

 

33 זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי מְרָרִי לְכָל־עֲבֹדָתָם בְּאֹהֶל מֹועֵד בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן׃

 

 

33 This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service in the tent of meeting, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

 

 

33 Das ist der Dienst der Familien der Söhne Meraris, nach all ihrem Dienst am Zelte der Zusammenkunft, unter der Hand Ithamars, des Sohnes Aarons, des Priesters.

 

33 αυτη η λειτουργια δημου υιων μεραρι εν πασιν τοις εργοις αυτων εν τη σκηνη του μαρτυριου εν χειρι ιθαμαρ υιου ααρων του ιερεως

 

34 וַיִּפְקֹד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּנְשִׂיאֵי הָעֵדָה אֶת־בְּנֵי הַקְּהָתִי לְמִשְׁפְּחֹתָם וּלְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

34 And Moses and Aaron and the princes of the assembly numbered the sons of the Kohathites after their families, and according to their fathers' houses,

 

34 Und Mose und Aaron und die Fürsten der Gemeinde musterten die Söhne der Kehathiter nach ihren Familien und nach ihren Vaterhäusern,

 

34 και επεσκεψατο μωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ τους υιους κααθ κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

 

35 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַצָּבָא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

35 from thirty years old and upward even to fifty years old, every one that entered into the labour, for service in the tent of meeting.

 

35 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, welche in die Arbeit traten zum Dienst am Zelte der Zusammenkunft.

 

 

35 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευομενος λειτουργειν και ποιειν εν τη σκηνη του μαρτυριου

 

 

36 וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם לְמִשְׁפְּחֹתָם אַלְפַּיִם שְׁבַע מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים׃

 

 

36 And those that were numbered of them according to their families were two thousand seven hundred and fifty.

 

36 Und es waren ihrer Gemusterten, nach ihren Familien, zweitausend siebenhundertfünfzig.

 

 

36 και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δημους αυτων δισχιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

 

 

37 אֵלֶּה פְקוּדֵי מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי כָּל־הָעֹבֵד בְּאֹהֶל מֹועֵד אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהֹוָה בְּיַד־מֹשֶׁה׃  

 

 

37 These are they that were numbered of the families of the Kohathites, every one that served in the tent of meeting, whom Moses and Aaron numbered according to the commandment of YEHOVAH through Moses.

 

 

37 Das sind die Gemusterten der Familien der Kehathiter, alle, welche am Zelte der Zusammenkunft dienten, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl YEHOVAHS durch Mose.

 

37 αυτη η επισκεψις δημου κααθ πας ο λειτουργων εν τη σκηνη του μαρτυριου καθα επεσκεψατο μωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι μωυση

 

 

38 וּפְקוּדֵי בְּנֵי גֵרְשֹׁון לְמִשְׁפְּחֹותָם וּלְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

38 And those that were numbered of the sons of Gershon, after their families, and according to their fathers' houses,

 

38 Und die Gemusterten der Söhne Gersons, nach ihren Familien und nach ihren Vaterhäusern,

 

38 και επεσκεπησαν υιοι γεδσων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

 

39 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַצָּבָא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

39 from thirty years old and upward even to fifty years old, every one that entered into the labour, for service in the tent of meeting,

 

 

39 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, welche in die Arbeit traten zum Dienst am Zelte der Zusammenkunft:

 

39 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευομενος λειτουργειν και ποιειν τα εργα εν τη σκηνη του μαρτυριου

40 וַיִּהְיוּ פְּקֻדֵיהֶם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם אַלְפַּיִם וְשֵׁשׁ מֵאֹות וּשְׁלֹשִׁים׃

 

40 even those that were numbered of them, after their families, according to their fathers' houses, were two thousand six hundred and thirty.

 

 

40 es waren ihrer Gemusterten, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, zweitausend sechshundertdreißig.

 

 

40 και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων δισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα

 

 

41 אֵלֶּה פְקוּדֵי מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי גֵרְשֹׁון כָּל־הָעֹבֵד בְּאֹהֶל מֹועֵד אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהֹוָה׃

 

 

41 These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, all that served in the tent of meeting, whom Moses and Aaron numbered according to the commandment of YEHOVAH.

 

41 Das sind die Gemusterten der Familien der Söhne Gersons, alle, welche am Zelte der Zusammenkunft dienten, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl YEHOVAHS.

 

 

41 αυτη η επισκεψις δημου υιων γεδσων πας ο λειτουργων εν τη σκηνη του μαρτυριου ους επεσκεψατο μωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι μωυση

 

 

42 וּפְקוּדֵי מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

42 And those that were numbered of the families of the sons of Merari, after their families, according to their fathers' houses,

 

42 Und die Gemusterten der Familien der Söhne Meraris, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern,

 

42 επεσκεπησαν δε και δημος υιων μεραρι κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

 

43 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַצָּבָא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

43 from thirty years old and upward even to fifty years old, every one that entered into the labour, for service in the tent of meeting,

 

 

43 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, welche in die Arbeit traten zum Dienst am Zelte der Zusammenkunft:

 

43 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευομενος λειτουργειν προς τα εργα της σκηνης του μαρτυριου

44 וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם לְמִשְׁפְּחֹתָם שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וּמָאתָיִם׃

 

 

44 even those that were numbered of them according to their families, were three thousand two hundred.

 

44 es waren ihrer Gemusterten, nach ihren Familien, dreitausend zweihundert.

 

 

44 και εγενηθη η επισκεψις αυτων κατα δημους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων τρισχιλιοι και διακοσιοι

 

45 אֵלֶּה פְקוּדֵי מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי מְרָרִי אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהֹוָה בְּיַד־מֹשֶׁה׃

 

 

45 These are they that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the commandment of YEHOVAH through Moses.

 

 

45 Das sind die Gemusterten der Familien der Söhne Meraris, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl YEHOVAHS durch Mose.

 

 

45 αυτη η επισκεψις δημου υιων μεραρι ους επεσκεψατο μωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι μωυση

 

 

46 כָּל־הַפְּקֻדִים אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּנְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַלְוִיִּם לְמִשְׁפְּחֹתָם וּלְבֵית אֲבֹתָם׃

 

 

46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the princes of Israel numbered, after their families and according to their fathers' houses,

 

46 Aller Gemusterten, welche Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, der Leviten nach ihren Familien und nach ihren Vaterhäusern,

 

46 παντες οι επεσκεμμενοι ους επεσκεψατο μωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ τους λευιτας κατα δημους κατ' οικους πατριων αυτων

 

47 מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַעֲבֹד עֲבֹדַת עֲבֹדָה וַעֲבֹדַת מַשָּׂא בְּאֹהֶל מֹועֵד׃

 

47 from thirty years old and upward even to fifty years old, every one that came to serve in the work of the service, and in the work of carrying, in the tent of meeting,

 

 

47 von dreißig Jahren und darüber bis zu fünfzig Jahren, aller, welche antraten, um den Dienst der Bedienung und den Dienst des Tragens am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten:

 

47 απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευομενος προς το εργον των εργων και τα εργα τα αιρομενα εν τη σκηνη του μαρτυριου

 

 

48 וַיִּהְיוּ פְּקֻדֵיהֶם שְׁמֹנַת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאֹות וּשְׁמֹנִים׃

 

48 even those that were numbered of them, were eight thousand five hundred and eighty.

 

 

48 ihrer Gemusterten waren achttausend fünfhundertachtzig.

 

48 και εγενηθησαν οι επισκεπεντες οκτακισχιλιοι πεντακοσιοι ογδοηκοντα

 

49 עַל־פִּי יְהֹוָה פָּקַד אֹותָם בְּיַד־מֹשֶׁה אִישׁ אִישׁ עַל־עֲבֹדָתֹו וְעַל־מַשָּׂאֹו וּפְקֻדָיו אֲשֶׁר־צִוָּה יְהֹוָה אֶת־מֹשֶׁה׃

49 According to the commandment of YEHOVAH they were numbered by Moses, every one for his service, and for his burden, and numbered by him, as YEHOVAH had commanded Moses.

49 Nach dem Befehl YEHOVAHS musterte man sie durch Mose, jeden einzelnen zu seinem Dienst und zu seiner Traglast; und sie wurden von ihm gemustert, wie YEHOVAH dem Mose geboten hatte.

49 δια φωνης κυριου επεσκεψατο αυτους εν χειρι μωυση ανδρα κατ' ανδρα επι των εργων αυτων και επι ων αιρουσιν αυτοι και επεσκεπησαν ον τροπον συνεταξεν κυριος τω μωυση

 

 

Kapitel 5

 

 

 

 1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

1 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

2 צַו אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וִישַׁלְּחוּ מִן־הַמַּחֲנֶה כָּל־צָרוּעַ וְכָל־זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ׃

 

 

2 Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by a dead person:

 

2 Gebiete den Kindern Israel, daß sie alle Aussätzigen und alle Flüssigen und alle wegen einer Leiche Verunreinigten aus dem Lager hinauszutun;

 

2 προσταξον τοις υιοις ισραηλ και εξαποστειλατωσαν εκ της παρεμβολης παντα λεπρον και παντα γονορρυη και παντα ακαθαρτον επι ψυχη

 

3 מִזָּכָר עַד־נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת־מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתֹוכָם׃

 

3 both male and female shall ye put out; outside the camp shall ye put them, that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell.

 

3 sowohl Mann als Frau sollt ihr hinaustun, vor das Lager sollt ihr sie hinaustun, damit sie nicht ihre Lager verunreinigen, in deren Mitte ich wohne.

 

3 απο αρσενικου εως θηλυκου εξαποστειλατε εξω της παρεμβολης και ου μη μιανουσιν τας παρεμβολας αυτων εν οις εγω καταγινομαι εν αυτοις

 

4 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְשַׁלְּחוּ אֹותָם אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃  

 

4 And the children of Israel did so, and put them outside the camp: as YEHOVAH had said to Moses, so did the children of Israel.

 

 

4 Und die Kinder Israel taten also und taten sie vor das Lager hinaus; so wie YEHOVAH zu Mose geredet hatte, also taten die Kinder Israel.

 

 

4 και εποιησαν ουτως οι υιοι ισραηλ και εξαπεστειλαν αυτους εξω της παρεμβολης καθα ελαλησεν κυριος τω μωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ

 

5 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

5 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

 

5 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

 

5 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

6 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֹו־אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל־חַטֹּאת הָאָדָם לִמְעֹל מַעַל בַּיהֹוָה וְאָשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא׃

 

 

6 Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any of all the sins of man to work unfaithfulness against YEHOVAH, and that soul is guilty,

 

 

6 Rede zu den Kindern Israel: Wenn ein Mann oder eine Frau irgend eine von allen Sünden der Menschen tun, so daß sie eine Untreue gegen YEHOVAH begehen, und selbige Seele sich verschuldet,

 

 

6 λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων ανηρ η γυνη οστις εαν ποιηση απο των αμαρτιων των ανθρωπινων και παριδων παριδη και πλημμεληση η ψυχη εκεινη

 

 

7 וְהִתְוַדּוּ אֶת־חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהֵשִׁיב אֶת־אֲשָׁמֹו בְּרֹאשֹׁו וַחֲמִישִׁתֹו יֹ עָלָיו וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לֹו׃

 

 

7 then they shall confess their sin which they have done; and he shall recompense his trespass according to the principal thereof, and shall add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed.

 

7 so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben; und der Täter soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe und soll das Fünftel davon hinzufügen und es dem geben, an welchem er sich verschuldet hat.

 

 

7 εξαγορευσει την αμαρτιαν ην εποιησεν και αποδωσει την πλημμελειαν το κεφαλαιον και το επιπεμπτον αυτου προσθησει επ' αυτο και αποδωσει τινι επλημμελησεν αυτω

 

 

8 וְאִם־אֵין לָאִישׁ גֹּאֵל לְהָשִׁיב הָאָשָׁם אֵלָיו הָאָשָׁם הַמּוּשָׁב לַיהֹוָה לַכֹּהֵן מִלְּבַד אֵיל הַכִּפֻּרִים אֲשֶׁר יְכַפֶּר־בֹּו עָלָיו׃

 

 

 

8 And if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, the trespass which is recompensed to YEHOVAH shall be the priest's, besides the ram of the atonement, wherewith an atonement is made for him.

 

8 Und wenn der Mann keinen Blutsverwandten hat, um diesem die Schuld zu erstatten, so soll die Schuld, welche YEHOVAH erstattet wird, dem Priester gehören außer dem Widder der Versöhnung, womit man Sühnung für ihn tut.  

 

8 εαν δε μη η τω ανθρωπω ο αγχιστευων ωστε αποδουναι αυτω το πλημμελημα προς αυτον το πλημμελημα το αποδιδομενον κυριω τω ιερει εσται πλην του κριου του ιλασμου δι' ου εξιλασεται εν αυτω περι αυτου

 

9 וְכָל־תְּרוּמָה לְכָל־קָדְשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־יַקְרִיבוּ לַכֹּהֵן לֹו יִהְיֶה׃

 

9 And every heave-offering of all the holy things of the children of Israel, which they present unto the priest, shall be his.

 

9 Und jedes Hebopfer von allen heiligen Dingen der Kinder Israel, welche sie dem Priester darbringen, soll ihm gehören.

 

9 και πασα απαρχη κατα παντα τα αγιαζομενα εν υιοις ισραηλ οσα αν προσφερωσιν τω κυριω τω ιερει αυτω εσται

 

10 וְאִישׁ אֶת־קֳדָשָׁיו לֹו יִהְיוּ אִישׁ אֲשֶׁר־יִתֵּן לַכֹּהֵן לֹו יִהְיֶה׃  

 

 

10 And every man's hallowed things shall be his: whatever any man giveth the priest shall be his.

 

10 Ja, ihm sollen eines jeden heilige Dinge gehören; was jemand dem Priester gibt, soll ihm gehören.

 

10 και εκαστου τα ηγιασμενα αυτου εσται ανηρ ος εαν δω τω ιερει αυτω εσται

 

 

11 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

 

 

11 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

 

11 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

 

11 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

 

 

12 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי־תִשְׂטֶה אִשְׁתֹּו וּמָעֲלָה בֹו מָעַל׃

 

12 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go astray, and commit unfaithfulness against him,

 

 

12 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn irgend eines Mannes Frau ausschweift und Untreue gegen ihn begeht,

 

12 λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους ανδρος ανδρος εαν παραβη η γυνη αυτου και παριδη αυτον υπεριδουσα

 

13 וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת־זֶרַע וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ וְנִתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה וְעֵד אֵין בָּהּ וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה׃

 

 

13 and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and she be defiled in secret, and there be no witness against her, and she have not been caught;

 

 

13 und ein Mann liegt bei ihr zur Begattung, und es ist verborgen vor den Augen ihres Mannes, und sie hat sich im geheimen verunreinigt, und es ist kein Zeuge gegen sie, und sie ist nicht ertappt worden;

 

 

13 και κοιμηθη τις μετ' αυτης κοιτην σπερματος και λαθη εξ οφθαλμων του ανδρος αυτης και κρυψη αυτη δε η μεμιαμμενη και μαρτυς μη ην μετ' αυτης και αυτη μη η συνειλημμενη

 

14 וְעָבַר עָלָיו רוּחַ־קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת־אִשְׁתֹּו וְהִוא נִטְמָאָה אֹו־עָבַר עָלָיו רוּחַ־קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת־אִשְׁתֹּו וְהִיא לֹא נִטְמָאָה׃

 

 

 

14 and the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she have been defiled,  or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she have not been defiled,

 

 

14 und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich verunreinigt; oder der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich nicht verunreinigt:

 

14 και επελθη αυτω πνευμα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε μεμιανται η επελθη αυτω πνευμα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε μη η μεμιαμμενη

 

 

 

15 וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת־אִשְׁתֹּו אֶל־הַכֹּהֵן וְהֵבִיא אֶת־קָרְבָּנָהּ עָלֶיהָ עֲשִׂירִת הָאֵיפָה קֶמַח שְׂעֹרִים לֹא־יִצֹק עָלָיו שֶׁמֶן וְלֹא־יִתֵּן עָלָיו לְבֹנָה כִּי־מִנְחַת קְנָאֹת הוּא מִנְחַת זִכָּרֹון מַזְכֶּרֶת עָוֹן׃

 

 

15 then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, a tenth part of an ephah of barley-meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an oblation of jealousy, a memorial oblation, bringing iniquity to remembrance.

 

15 so soll der Mann seine Frau zu dem Priester bringen und ihre Opfergabe ihrethalben bringen, ein Zehntel Epha Gerstenmehl; er soll kein Öl darauf gießen und keinen Weihrauch darauf legen; denn es ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Speisopfer des Gedächtnisses, welches Ungerechtigkeit ins Gedächtnis bringt.

 

 

15 και αξει ο ανθρωπος την γυναικα αυτου προς τον ιερεα και προσοισει το δωρον περι αυτης το δεκατον του οιφι αλευρον κριθινον ουκ επιχεει επ' αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ' αυτο λιβανον εστιν γαρ θυσια ζηλοτυπιας θυσια μνημοσυνου αναμιμνησκουσα αμαρτιαν

 

 

16 וְהִקְרִיב אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְהֶעֱמִדָהּ לִפְנֵי יְהֹוָה׃

 

16 And the priest shall bring her near, and set her before YEHOVAH.

 

16 Und der Priester soll sie herzunahen lassen und sie vor YEHOVAH stellen.

 

 

16 και προσαξει αυτην ο ιερευς και στησει αυτην εναντι κυριου

 

17 וְלָקַח הַכֹּהֵן מַיִם קְדֹשִׁים בִּכְלִי־חָרֶשׂ וּמִן־הֶעָפָר אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן יִקַּח הַכֹּהֵן וְנָתַן אֶל־הַמָּיִם׃

 

 

17 And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and the priest shall take of the dust that is on the floor of the tabernacle, and put it into the water.

 

17 Und der Priester nehme heiliges Wasser in einem irdenen Gefäße; und der Priester nehme von dem Staube, der auf dem Fußboden der Wohnung ist, und tue ihn in das Wasser.

 

 

17 και λημψεται ο ιερευς υδωρ καθαρον ζων εν αγγειω οστρακινω και της γης της ουσης επι του εδαφους της σκηνης του μαρτυριου και λαβων ο ιερευς εμβαλει εις το υδωρ

 

18 וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן אֶת־הָאִשָּׁה לִפְנֵי יְהֹוָה וּפָרַע אֶת־רֹאשׁ הָאִשָּׁה וְנָתַן עַל־כַּפֶּיהָ אֵת מִנְחַת הַזִּכָּרֹון מִנְחַת קְנָאֹת הִוא וּבְיַד הַכֹּהֵן יִהְיוּ מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים׃

 

 

18 And the priest shall set the woman before YEHOVAH, and uncover the woman's head, and put the memorial oblation in her hands, which is the jealousy offering; and in the hand of the priest shall be the bitter water that bringeth the curse.

 

18 Und der Priester stelle die Frau vor YEHOVAH und entblöße das Haupt der Frau, und lege auf ihre Hände das Speisopfer des  Gedächtnisses; es ist ein Speisopfer der Eifersucht; und das fluchbringende Wasser der Bitterkeit soll in der Hand des Priesters sein.

18 και στησει ο ιερευς την γυναικα εναντι κυριου και αποκαλυψει την κεφαλην της γυναικος και δωσει επι τας χειρας αυτης την θυσιαν του μνημοσυνου την θυσιαν της ζηλοτυπιας εν δε τη χειρι του ιερεως εσται το υδωρ του ελεγμου του επικαταρωμενου τουτου

 

 

19 וְהִשְׁבִּיעַ אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְאָמַר אֶל־הָאִשָּׁה אִם־לֹא שָׁכַב אִישׁ אֹתָךְ וְאִם־לֹא שָׂטִית טֻמְאָה תַּחַת אִישֵׁךְ הִנָּקִי מִמֵּי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים הָאֵלֶּה׃

 

 

19 And the priest shall adjure her, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone astray in uncleanness, in being with another instead of thy husband, be free from this bitter water that bringeth the curse.

19 Und der Priester soll sie beschwören und zu der Frau sagen: Wenn kein Mann bei dir gelegen hat, und wenn du, unter deinem Manne seiend, nicht ausgeschweift bist in Unreinigkeit, so bleibe unversehrt von diesem fluchbringenden Wasser der Bitterkeit;  

 

19 και ορκιει αυτην ο ιερευς και ερει τη γυναικι ει μη κεκοιμηται τις μετα σου ει μη παραβεβηκας μιανθηναι υπο τον ανδρα τον σεαυτης αθωα ισθι απο του υδατος του ελεγμου του επικαταρωμενου τουτου

 

20 וְאַתְּ כִּי שָׂטִית תַּחַת אִישֵׁךְ וְכִי נִטְמֵאת וַיִּתֵּן אִישׁ בָּךְ אֶת־שְׁכָבְתֹּו מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ׃

 

 

20 But if thou hast gone astray to another instead of thy husband, and hast been defiled, and a man other than thy husband have lain with thee,

 

20 wenn du aber, unter deinem Manne seiend, ausgeschweift bist und dich verunreinigt hast, und ein Mann bei dir gelegen hat außer deinem Manne,

 

20 ει δε συ παραβεβηκας υπ' ανδρος ουσα η μεμιανσαι και εδωκεν τις την κοιτην αυτου εν σοι πλην του ανδρος σου

 

 

21 וְהִשְׁבִּיעַ הַכֹּהֵן אֶת־הָאִשָּׁה בִּשְׁבֻעַת הָאָלָה וְאָמַר הַכֹּהֵן לָאִשָּׁה יִתֵּן יְהֹוָה אֹותָךְ לְאָלָה וְלִשְׁבֻעָה בְּתֹוךְ עַמֵּךְ בְּתֵת יְהֹוָה אֶת־יְרֵךֵךְ נֹפֶלֶת וְאֶת־בִּטְנֵךְ צָבָה׃

 

 

 

21  then the priest shall adjure the woman with the oath of cursing, and the priest shall say unto the woman: YEHOVAH make thee a curse and an oath among thy people, when YEHOVAH doth make thy thigh to shrink, and thy belly to swell;

 

 

21 und zwar soll der Priester die Frau beschwören mit dem Schwure des Fluches, und der Priester soll zur Frau sagen: So mache dich YEHOVAH zum Fluche und zum Schwure in der Mitte deines Volkes, indem YEHOVAH deine Hüfte schwinden und deinen Bauch schwellen mache,  

 

 

21 και ορκιει ο ιερευς την γυναικα εν τοις ορκοις της αρας ταυτης και ερει ο ιερευς τη γυναικι δωη κυριος σε εν αρα και ενορκιον εν μεσω του λαου σου εν τω δουναι κυριον τον μηρον σου διαπεπτωκοτα και την κοιλιαν σου πεπρησμενην

 

 

22 וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה בְּמֵעַיִךְ לַצְבֹּות בֶּטֶן וְלַנְפִּל יָרֵךְ וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן׃

 

 

22 and this water that bringeth the curse shall enter into thy bowels, to make the belly to swell, and the thigh to shrink. And the woman shall say, Amen, amen.

 

 

22 und es komme dieses fluchbringende Wasser in deine Eingeweide, um den Bauch schwellen und die Hüfte schwinden zu machen! Und die Frau soll sagen: Amen, Amen!

 

 

22 και εισελευσεται το υδωρ το επικαταρωμενον τουτο εις την κοιλιαν σου πρησαι γαστερα και διαπεσειν μηρον σου και ερει η γυνη γενοιτο γενοιτο

 

 

23 וְכָתַב אֶת־הָאָלֹת הָאֵלֶּה הַכֹּהֵן בַּפֶר וּמָחָה אֶל־מֵי הַמָּרִים׃

 

 

23 And the priest shall write these curses in a book, and shall blot them out with the bitter water,

 

23 Und der Priester soll diese Flüche in ein Buch schreiben und sie in das Wasser der Bitterkeit auslöschen;

 

23 και γραψει ο ιερευς τας αρας ταυτας εις βιβλιον και εξαλειψει εις το υδωρ του ελεγμου του επικαταρωμενου

 

24 וְהִשְׁקָה אֶת־הָאִשָּׁה אֶת־מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרֲרִים לְמָרִים׃

 

 

24 and he shall cause the woman to drink the bitter water that bringeth the curse, that the water that bringeth the curse may enter into her for bitterness.

 

24 und er soll die Frau das fluchbringende Wasser der Bitterkeit trinken lassen, damit das fluchbringende Wasser in sie komme zur Bitterkeit.  

 

24 και ποτιει την γυναικα το υδωρ του ελεγμου του επικαταρωμενου και εισελευσεται εις αυτην το υδωρ το επικαταρωμενον του ελεγμου

 

25 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה אֵת מִנְחַת הַקְּנָאֹת וְהֵנִי אֶת־הַמִּנְחָה לִפְנֵי יְהֹוָה וְהִקְרִיב אֹתָהּ אֶל־הַמִּזְבֵּחַ׃

 

25 And the priest shall take out of the woman's hand the oblation of jealousy, and shall wave the oblation before YEHOVAH, and shall present it at the altar.

 

25 Und der Priester nehme aus der Hand der Frau das Speisopfer der Eifersucht und webe das Speisopfer vor YEHOVAH und bringe es zum Altar;  

 

25 και λημψεται ο ιερευς εκ χειρος της γυναικος την θυσιαν της ζηλοτυπιας και επιθησει την θυσιαν εναντι κυριου και προσοισει αυτην προς το θυσιαστηριον

 

 

26 וְקָמַץ הַכֹּהֵן מִן־הַמִּנְחָה אֶת־אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה וְאַחַר יַשְׁקֶה אֶת־הָאִשָּׁה אֶת־הַמָּיִם׃

 

 

26 And the priest shall take a handful of the oblation as a memorial thereof, and burn it upon the altar; and afterwards he shall make the woman drink the water.

 

26 und der Priester nehme eine Handvoll von dem Speisopfer als dessen Gedächtnisteil und räuchere es auf dem Altar; und danach soll er die Frau das Wasser trinken lassen.  

 

 

26 και δραξεται ο ιερευς απο της θυσιας το μνημοσυνον αυτης και ανοισει αυτο επι το θυσιαστηριον και μετα ταυτα ποτιει την γυναικα το υδωρ

 

27 וְהִשְׁקָהּ אֶת־הַמַּיִם וְהָיְתָה אִם־נִטְמְאָה וַתִּמְעֹל מַעַל בְּאִישָׁהּ וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרֲרִים לְמָרִים וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ וְהָיְתָה הָאִשָּׁה לְאָלָה בְּקֶרֶב עַמָּהּ׃

 

 

 

 

27 And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, if she have been defiled, and have committed unfaithfulness against her husband, that the water that bringeth the curse shall enter into her, for bitterness, and her belly shall swell, and her thigh shall shrink; and the woman shall become a curse among her people.

 

27 Und hat er sie das Wasser trinken lassen, so wird es geschehen, wenn sie sich verunreinigt und Untreue begangen hat gegen ihren Mann, daß das fluchbringende Wasser in sie kommen wird zur Bitterkeit, und ihr Bauch wird schwellen und ihre Hüfte schwinden; und die Frau wird zum Fluche werden in der Mitte ihres Volkes.  

 

 

27 και εσται εαν η μεμιαμμενη και ληθη λαθη τον ανδρα αυτης και εισελευσεται εις αυτην το υδωρ του ελεγμου το επικαταρωμενον και πρησθησεται την κοιλιαν και διαπεσειται ο μηρος αυτης και εσται η γυνη εις αραν εν τω λαω αυτης

 

 

 

28 וְאִם־לֹא נִטְמְאָה הָאִשָּׁה וּטְהֹרָה הִוא וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע׃

 

 

28 But if the woman have not been defiled, and be clean, then she shall be clear, and shall conceive seed.

 

28 Wenn aber die Frau sich nicht verunreinigt hat und rein ist, so wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen.  

 

28 εαν δε μη μιανθη η γυνη και καθαρα η και αθωα εσται και εκσπερματιει σπερμα

 

 

29 זֹאת תֹּורַת הַקְּנָאֹת אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ וְנִטְמָאָה׃

 

 

29 This is the law of jealousies, when a wife goeth astray to another instead of her husband and is defiled,

 

29 Das ist das Gesetz der Eifersucht: Wenn eine Frau, unter ihrem Manne seiend, ausschweift und sich verunreinigt,  

 

29 ουτος ο νομος της ζηλοτυπιας ω εαν παραβη η γυνη υπ' ανδρος ουσα και μιανθη

 

 

30 אֹו אִישׁ אֲשֶׁר תַּעֲבֹר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת־אִשְׁתֹּו וְהֶעֱמִיד אֶת־הָאִשָּׁה לִפְנֵי יְהֹוָה וְעָשָׂה לָהּ הַכֹּהֵן אֵת כָּל־הַתֹּורָה הַזֹּאת׃

 

 

30 or when the spirit of jealousy cometh upon a man, and he is jealous as regards his wife; then shall he set the woman before YEHOVAH, and the priest shall do to her according to all this law.

 

30 oder wenn über einen Mann der Geist der Eifersucht kommt, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, so soll er die Frau vor YEHOVAH stellen, und der Priester soll ihr tun nach diesem, ganzen Gesetz.  

 

30 η ανθρωπος ω εαν επελθη επ' αυτον πνευμα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου και στησει την γυναικα αυτου εναντι κυριου και ποιησει αυτη ο ιερευς παντα τον νομον τουτον

 

 

31 וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת־עֲוֹנָהּ׃

31 Then shall the man be free from iniquity, but that woman shall bear her iniquity.

 

31 Und der Mann wird frei sein von Schuld; selbige Frau aber soll ihre Missetat tragen.

31 και αθωος εσται ο ανθρωπος απο αμαρτιας και η γυνη εκεινη λημψεται την αμαρτιαν αυτης

 

 

Kapitel 6

 

 

 

1 וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃

1 And YEHOVAH spoke to Moses, saying,

 

1 Und YEHOVAH redete zu Mose und sprach:

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων

2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אֹו־אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַיהֹוָה׃

 

 

2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If a man or a woman have vowed the special vow of a Nazarite, to consecrate themselves to YEHOVAH;