Bible

 

 

http://buchererpianos.ch/Solomon.Israel.jpg

 

 

Sprüche/Proverbs

 

 

Kapitel 1

 

מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה בֶן־דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל׃

1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel:

1 Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel:

1 παροιμίαι σαλωμῶντος υἱοῦ δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ισραηλ

לָדַעַת חָכְמָה וּמוּר לְהָבִין אִמְרֵי בִינָה׃

 

2 To know wisdom and instruction; To discern the words of understanding;

 

2 um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen,

 

2 γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως

 

לָקַחַת מוּר הַשְׂכֵּל צֶדֶק וּמִשְׁפָּט וּמֵישָׁרִים׃

 

3 To receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;

 

3 um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit;

3 δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν

 

לָתֵת לִפְתָאיִם עָרְמָה לְנַעַר דַּעַת וּמְזִמָּה׃

 

4 To give prudence to the simple, To the young man knowledge and discretion:

 

4 um Einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit.

 

4 ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν

 

יִשְׁמַע חָכָם וְיֹו לֶקַח וְנָבֹון תַּחְבֻּלֹות יִקְנֶה׃

5 That the wise man may hear, and increase in learning; And that the man of understanding may attain unto sound counsels:

 

5 Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen, und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben;

5 τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται

 

לְהָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה דִּבְרֵי חֲכָמִים וְחִידֹתָם׃

 

6 To understand a proverb, and a figure, The words of the wise, and their dark sayings.

6 um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel.

6 νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα

 

יִרְאַת יְהֹוָה רֵאשִׁית דָּעַת חָכְמָה וּמוּר אֱוִילִים בָּזוּ׃  

 

 

7 The fear of YEHOVAH is the beginning of knowledge; But the foolish despise wisdom and instruction.

 

 

7 Die Furcht YEHOVAHS ist der Erkenntnis Anfang; die Narren verachten Weisheit und Unterweisung.

 

 

7 ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν

 

שְׁמַע בְּנִי מוּר אָבִיךָ וְאַל־תִּטֹּשׁ תֹּורַת אִמֶּךָ׃

 

8 My son, hear the instruction of thy father, And forsake not the law of thy mother:

 

8 Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung deiner Mutter!

 

8 ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου

 

כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ וַעֲנָקִים לְגַרְגְּרֹתֶיךָ׃

 

9 For they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.

 

9 Denn sie werden ein anmutiger Kranz sein deinem Haupte und ein Geschmeide deinem Halse.

9 στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ

 

10 בְּנִי אִם־יְפַתּוּךָ חַטָּאִים אַל־תֹּבֵא׃

10 My son, if sinners entice thee, Consent thou not.

 

10 Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein.

 

10 υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες

 

11 אִם־יֹאמְרוּ לְכָה אִתָּנוּ נֶאֶרְבָה לְדָם נִצְפְּנָה לְנָקִי חִנָּם׃

 

11 If they say, Come with us, Let us lay wait for blood; Let us lurk privily for the innocent without cause;

 

11 Wenn sie sagen: Geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen den Unschuldigen nachstellen ohne Ursache;

 

11 ἐλθὲ μεθ' ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως

 

 

12 נִבְלָעֵם כִּשְׁאֹול חַיִּים וּתְמִימִים כְּיֹורְדֵי בֹור׃

 

 

12 Let us swallow them up alive as Sheol, And whole, as those that go down into the pit;

 

 

12 wir wollen sie lebendig verschlingen wie der Scheol, und unverletzt, gleich denen, welche plötzlich in die Grube hinabfahren;

 

12 καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς

 

 

13 כָּל־הֹון יָקָר נִמְצָא נְמַלֵּא בָתֵּינוּ שָׁלָל׃

 

13 We shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;

 

 

13 wir werden allerlei kostbares Gut erlangen, werden unsere Häuser mit Beute füllen;

 

 

13 τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων

 

14 גֹּורָלְךָ תַּפִּיל בְּתֹוכֵנוּ כִּי אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּנוּ׃

 

 14 Thou shalt cast thy lot among us; We will all have one purse:

 

 

14 du sollst dein Los mitten unter uns werfen, wir alle werden einen Beutel haben:

 

 

14 τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν

 

15 בְּנִי אַל־תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ אִתָּם מְנַע רַגְלְךָ מִנְּתִיבָתָם׃

 

15 My son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:

15 Mein Sohn, wandle nicht mit ihnen auf dem Wege, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfade;

15 μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ' αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν

16 כִּי רַגְלֵיהֶם לָרַע יָרוּצוּ וִימַהֲרוּ לִשְׁפָּךְ־דָּם׃

16 For their feet run to evil, And they make haste to shed blood.

 

16 denn ihre Füße laufen dem Bösen zu, und sie eilen, Blut zu vergießen.

 

16 οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα

 

17 כִּי־חִנָּם מְזֹרָה הָרָשֶׁת בְּעֵינֵי כָל־בַּעַל כָּנָף׃ 

17 For in vain is the net spread In the sight of any bird:

 

17 Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen alles Geflügelten;

 

17 οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς

 

 

18 וְהֵם לְדָםָם יֶאֱרֹבוּ יִצְפְּנוּ לְנַפְשֹׁתָם׃

18 And these lay wait for their own blood; They lurk privily for their own lives.

  

18 sie aber lauern auf ihr eigenes Blut, stellen ihren eigenen Seelen nach.

 

 

18 αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή

 

19 כֵּן אָרְחֹות כָּל־בֹּצֵעַ בָּצַע אֶת־נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח׃  

 

19 So are the ways of every one that is greedy of gain; It taketh away the life of the owners thereof.

 

19 So sind die Pfade aller derer, welche der Habsucht frönen: sie nimmt ihrem eigenen Herrn das Leben.

 

19 αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται

 

20 חָכְמֹות בַּחוּץ תָּרֹנָּה בָּרְחֹבֹות תִּתֵּן קֹולָהּ׃

20 Wisdom crieth aloud in the street; She uttereth her voice in the broad places;

 

20 Die Weisheit schreit draußen, sie läßt auf den Straßen ihre Stimme erschallen.

20 σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει

 

21 בְּרֹאשׁ הֹמִיֹּות תִּקְרָא בְּפִתְחֵי שְׁעָרִים בָּעִיר אֲמָרֶיהָ תֹאמֵר׃

 

21 She crieth in the chief place of concourse; At the entrance of the gates, In the city, she uttereth her words:

21 Sie ruft an der Ecke lärmender Plätze; an den Eingängen der Tore, in der Stadt redet sie ihre Worte:

21 ἐπ' ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει

22 עַד־מָתַי פְּתָיִם תְּאֵהֲבוּ פֶתִי וְלֵצִים לָצֹון חָמְדוּ לָהֶם וּכְילִים יִשְׂנְאוּ־דָעַת׃

 

 

22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And scoffers delight them in scoffing, And fools hate knowledge?

 

 

22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben, und werden Spötter ihre Lust haben an Spott, und Toren Erkenntnis hassen?

 

22 ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν

 

23 תָּשׁוּבוּ לְתֹוכַחְתִּי הִנֵּה אַבִּיעָה לָכֶם רוּחִי אֹודִיעָה דְבָרַי אֶתְכֶם׃

 

23 Turn you at my reproof: Behold, I will pour out my spirit upon you; I will make known my words unto you.

 

23 Wendet euch um zu meiner Zucht! Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden.

 

23 καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον

 

24 יַעַן קָרָאתִי וַתְּמָאֵנוּ נָטִיתִי יָדִי וְאֵין מַקְשִׁיב׃

 

24 Because I have called, and ye have refused; I have stretched out my hand, and no man hath regarded;

 

24 Weil ich gerufen, und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausgestreckt, und niemand aufgemerkt hat,

 

24 ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε

 

 

25 וַתִּפְרְעוּ כָל־עֲצָתִי וְתֹוכַחְתִּי לֹא אֲבִיתֶם׃

 

25 But ye have set at nought all my counsel, And would none of my reproof:

 

25 und ihr all meinen Rat verworfen, und meine Zucht nicht gewollt habt:

 

25 ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε

 

26 גַּם־אֲנִי בְּאֵידְכֶם אֶשְׂחָק אֶלְעַג בְּבֹא פַחְדְּכֶם׃

 

26 I also will laugh in the day of your calamity; I will mock when your fear cometh;

 

26 so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn euer Schrecken kommt;

 

26 τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος

 

27 בְּבֹא כְשַׁאֲוָה פַּחְדְּכֶם וְאֵידְכֶם כְּוּפָה יֶאֱתֶה בְּבֹא עֲלֵיכֶם צָרָה וְצוּקָה׃

27 When your fear cometh as a storm, And your calamity cometh on as a whirlwind; When distress and anguish come upon you.

 

27 wenn euer Schrecken kommt wie ein Unwetter, und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen.

27 καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος

28 אָז יִקְרָאֻנְנִי וְלֹא אֶעֱנֶה יְשַׁחֲרֻנְנִי וְלֹא יִמְצָאֻנְנִי׃

 

28 Then will they call upon me, but I will not answer; They will seek me diligently, but they shall not find me:

 

28 Dann werden sie zu mir rufen, und ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen, und mich nicht finden:

28 ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν

29 תַּחַת כִּי־שָׂנְאוּ דָעַת וְיִרְאַת יְהֹוָה לֹא בָחָרוּ׃

 

29 For that they hated knowledge, And did not choose the fear of YEHOVAH:

 

29 darum, daß sie Erkenntnis gehaßt und die Furcht YEHOVAHS nicht erwählt,

 

29 ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο

 

30 לֹא־אָבוּ לַעֲצָתִי נָאֲצוּ כָּל־תֹּוכַחְתִּי׃

30 They would none of my counsel; They despised all my reproof.

30 nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht alle meine Zucht.

30 οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους

 

31 וְיֹאכְלוּ מִפְּרִי דַרְכָּם וּמִמֹּעֲצֹתֵיהֶם יִשְׂבָּעוּ׃

31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, And be filled with their own devices.

 

31 Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges, und von ihren Ratschlägen sich sättigen.

 

31 τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται

 

32 כִּי מְשׁוּבַת פְּתָיִם תַּהַרְגֵם וְשַׁלְוַת כְּילִים תְּאַבְּדֵם׃

 

32 For the backsliding of the simple shall slay them, And the careless ease of fools shall destroy them.

 

32 Denn die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten, und die Sorglosigkeit der Toren sie umbringen;

32 ἀνθ' ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ

 

33 וְשֹׁמֵעַ לִי יִשְׁכָּן־בֶּטַח וְשַׁאֲןַן מִפַּחַד רָעָה׃

33 But whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.

33 wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen, und wird ruhig sein vor des Übels Schrecken.

33 ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ

 

 

 

Kapitel 2

 

 

 

 

1 בְּנִי אִם־תִּקַּח אֲמָרָי וּמִצְוֹתַי תִּצְפֹּן אִתָּךְ׃

1 My son, if thou wilt receive my words, And lay up my commandments with thee;

 

1 Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst,

 

1 υἱέ ἐὰν δεξάμενος ῥῆσιν ἐμῆς ἐντολῆς κρύψῃς παρὰ σεαυτῷ

 

2 לְהַקְשִׁיב לַחָכְמָה אָזְנֶךָ תַּטֶּה לִבְּךָ לַתְּבוּנָה׃

2 So as to incline thine ear unto wisdom, And apply thy heart to understanding;

 

2 so daß du dein Ohr auf Weisheit merken läßt, dein Herz neigst zum Verständnis;

 

2 ὑπακούσεται σοφίας τὸ οὖς σου καὶ παραβαλεῖς καρδίαν σου εἰς σύνεσιν παραβαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶ νουθέτησιν τῷ υἱῷ σου

 

3 כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא לַתְּבוּנָה תִּתֵּן קֹולֶךָ׃

 

3 Yea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;

 

 

3 ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis;

 

 

3 ἐὰν γὰρ τὴν σοφίαν ἐπικαλέσῃ καὶ τῇ συνέσει δῷς φωνήν σου τὴν δὲ αἴσθησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ φωνῇ

 

4 אִם־תְּבַקְשֶׁנָּה כַכָּ וְכַמַּטְמֹונִים תַּחְפְּשֶׂנָּה׃

4 If thou seek her as silver, And search for her as for hid treasures:

 

4 wenn du ihn suchst wie Silber, und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst:

 

4 καὶ ἐὰν ζητήσῃς αὐτὴν ὡς ἀργύριον καὶ ὡς θησαυροὺς ἐξερευνήσῃς αὐτήν

 

5 אָז תָּבִין יִרְאַת יְהֹוָה וְדַעַת אֱלֹהִים תִּמְצָא׃

 

5 Then shalt thou understand the fear of YEHOVAH, And find the knowledge of ELOHIM.

5 dann wirst du die Furcht YEHOVAHS verstehen und die Erkenntnis ELOHIMS finden.

5 τότε συνήσεις φόβον κυρίου καὶ ἐπίγνωσιν θεοῦ εὑρήσεις

6 כִּי־יְהֹוָה יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה׃

6 For YEHOVAH giveth wisdom; Out of his mouth cometh knowledge and understanding:

 

6 Denn YEHOVAH gibt Weisheit; aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verständnis.

 

6 ὅτι κύριος δίδωσιν σοφίαν καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ γνῶσις καὶ σύνεσις

 

7 וְצָפַן לַיְשָׁרִים תּוּשִׁיָּה מָגֵן לְהֹלְכֵי תֹם׃

 

7 He layeth up sound wisdom for the upright; He is a shield to them that walk in integrity;

 

 

7 Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen, er ist ein Schild denen, die in Vollkommenheit wandeln;

 

7 καὶ θησαυρίζει τοῖς κατορθοῦσι σωτηρίαν ὑπερασπιεῖ τὴν πορείαν αὐτῶν

 

 

8 לִנְצֹר אָרְחֹות מִשְׁפָּט וְדֶרֶךְ חֲידֹו יִשְׁמֹר׃

 

8 That he may guard the paths of justice, And preserve the way of his saints.

 

8 indem er die Pfade des Rechts behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt.

 

8 τοῦ φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων καὶ ὁδὸν εὐλαβουμένων αὐτὸν διαφυλάξει

 

9 אָז תָּבִין צֶדֶק וּמִשְׁפָּט וּמֵישָׁרִים כָּל־מַעְגַּל־טֹוב׃

 

9 Then shalt thou understand righteousness and justice, And equity, yea, every good path.

 

9 Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Geradheit, jede Bahn des Guten.

 

9 τότε συνήσεις δικαιοσύνην καὶ κρίμα καὶ κατορθώσεις πάντας ἄξονας ἀγαθούς

 

10 כִּי־תָבֹוא חָכְמָה בְלִבֶּךָ וְדַעַת לְנַפְשְׁךָ יִנְעָם׃

 

10 For wisdom shall enter into thy heart, And knowledge shall be pleasant unto thy soul;

 

10 Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein;

 

10 ἐὰν γὰρ ἔλθῃ ἡ σοφία εἰς σὴν διάνοιαν ἡ δὲ αἴσθησις τῇ σῇ ψυχῇ καλὴ εἶναι δόξῃ

 

11 מְזִמָּה תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ תְּבוּנָה תִנְצְרֶכָּה׃

11 Discretion shall watch over thee; Understanding shall keep thee:

 

11 Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten:

 

11 βουλὴ καλὴ φυλάξει σε ἔννοια δὲ ὁσία τηρήσει σε

 

12 לְהַצִּילְךָ מִדֶּרֶךְ רָע מֵאִישׁ מְדַבֵּר תַּהְפֻּכֹות׃

 

12 To deliver thee from the way of evil, From the men that speak perverse things;

 

12 um dich zu erretten von dem bösen Wege, von dem Manne, der Verkehrtes redet;

 

12 ἵνα ῥύσηταί σε ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλοῦντος μηδὲν πιστόν

 

13 הַעֹזְבִים אָרְחֹות יֹשֶׁר לָלֶכֶת בְּדַרְכֵי־חֹשֶׁךְ׃

 

13 Who forsake the paths of uprightness, To walk in the ways of darkness;

 

13 die da verlassen die Pfade der Geradheit, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln;

 

13 ὦ οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εὐθείας τοῦ πορεύεσθαι ἐν ὁδοῖς σκότους

 

14 הַשְּׂמֵחִים לַעֲשֹׂות רָע יָגִילוּ בְּתַהְפֻּכֹות רָע׃

 

14 Who rejoice to do evil, And delight in the perverseness of evil;

 

14 die sich freuen, Böses zu tun, über boshafte Verkehrtheit frohlocken;

 

14 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ κακῇ

 

15 אֲשֶׁר אָרְחֹתֵיהֶם עִקְּשִׁים וּנְלֹוזִים בְּמַעְגְּלֹותָם׃

15 Who are crooked in their ways, And wayward in their paths:

 

 

15 deren Pfade krumm sind, und die abbiegen in ihren Bahnen:

15 ὧν αἱ τρίβοι σκολιαὶ καὶ καμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν

16 לְהַצִּילְךָ מֵאִשָּׁה זָרָה מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה׃

16 To deliver thee from the strange woman, Even from the foreigner that flattereth with her words;

16 um dich zu erretten von dem fremden Weibe, von der Fremden, die ihre Worte glättet;

 

16 τοῦ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας καὶ ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης

17 הַעֹזֶבֶת אַלּוּ נְעוּרֶיהָ וְאֶת־בְּרִית אֱלֹהֶיהָ שָׁכֵחָה׃

 

17 That forsaketh the friend of her youth, And forgetteth the covenant of ELOHEICHA:

 

 

17 welche den Vertrauten ihrer Jugend verläßt und den Bund ELOHEICHAS vergißt.  

 

 

17 υἱέ μή σε καταλάβῃ κακὴ βουλὴ ἡ ἀπολείπουσα διδασκαλίαν νεότητος καὶ διαθήκην θείαν ἐπιλελησμένη

 

18 כִּי שָׁחָה אֶל־מָוֶת בֵּיתָהּ וְאֶל־רְפָאִים מַעְגְּלֹתֶיהָ׃

 

18 For her house inclineth unto death, And her paths unto the dead;

 

 

18 Denn zum Tode sinkt ihr Haus hinab, und ihre Bahnen zu den Schatten;

 

 

18 ἔθετο γὰρ παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶκον αὐτῆς καὶ παρὰ τῷ ᾅδῃ μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς

 

19 כָּל־בָּאֶיהָ לֹא יְשׁוּבוּן וְלֹא־יַשִּׂיגוּ אָרְחֹות חַיִּים׃

 

19 None that go unto her return again, Neither do they attain unto the paths of life:

 

 

 

19 alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder und erreichen nicht die Pfade des Lebens:

 

 

19 πάντες οἱ πορευόμενοι ἐν αὐτῇ οὐκ ἀναστρέψουσιν οὐδὲ μὴ καταλάβωσιν τρίβους εὐθείας οὐ γὰρ καταλαμβάνονται ὑπὸ ἐνιαυτῶν ζωῆς

 

20 לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טֹובִים וְאָרְחֹות צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר׃

 

20 That thou mayest walk in the way of good men, And keep the paths of the righteous.

20 Damit du wandelst auf dem Wege der Guten und die Pfade der Gerechten einhältst.

 

20 εἰ γὰρ ἐπορεύοντο τρίβους ἀγαθάς εὕροσαν ἂν τρίβους δικαιοσύνης λείους

 

21 כִּי־יְשָׁרִים יִשְׁכְּנוּ־אָרֶץ וּתְמִימִים יִוָּתְרוּ בָהּ׃

 

 

21 For the upright shall dwell in the land, And the perfect shall remain in it.

 

 

 

21 Denn die Aufrichtigen werden das Land bewohnen, und die Vollkommenen darin übrigbleiben;

 

21 χρηστοὶ ἔσονται οἰκήτορες γῆς ἄκακοι δὲ ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ ὅτι εὐθεῖς κατασκηνώσουσι γῆν καὶ ὅσιοι ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ

 

22 וּרְשָׁעִים מֵאֶרֶץ יִכָּרֵתוּ וּבֹוגְדִים יִחוּ מִמֶּנָּה׃

22 But the wicked shall be cut off from the land, And the treacherous shall be rooted out of it.

22 aber die Gesetzlosen werden aus dem Lande ausgerottet, und die Treulosen daraus weggerissen werden.

22 ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται οἱ δὲ παράνομοι ἐξωσθήσονται ἀπ' αὐτῆς

 

 

Kapitel 3

 

 

 

 

1 בְּנִי תֹּורָתִי אַל־תִּשְׁכָּח וּמִצְוֹתַי יִצֹּר לִבֶּךָ׃

1 My son, forget not my law; But let thy heart keep my commandments:

 

1 Mein Sohn, vergiß nicht meine Belehrung, und dein Herz bewahre meine Gebote.

 

1 υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία

 

2 כִּי אֹרֶךְ יָמִים וּשְׁנֹות חַיִּים וְשָׁלֹום יֹויפוּ לָךְ׃

 

2 For length of days, and years of life, And peace, will they add to thee.

 

2 Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren.

 

2 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι

 

3 חֶד וֶאֱמֶת אַל־יַעַזְבֻךָ קָשְׁרֵם עַל־גַּרְגְּרֹותֶיךָ כָּתְבֵם עַל־לוּחַ לִבֶּךָ׃

 

3 Let not kindness and truth forsake thee: Bind them about thy neck; Write them upon the tablet of thy heart:

 

3 Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen; binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens;

 

3 ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν

 

4 וּמְצָא־חֵן וְשֵׂכֶל־טֹוב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם׃  

 

4 So shalt thou find favor and good understanding In the sight of ELOHIM and man.

4 so wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen ELOHIMS und der Menschen.

 

4 καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων

 

5 בְּטַח אֶל־יְהֹוָה בְּכָל־לִבֶּךָ וְאֶל־בִּינָתְךָ אַל־תִּשָּׁעֵן׃

 

5 Trust in YEHOVAH with all thy heart, And lean not upon thine own understanding:

 

5 Vertraue auf YEHOVAH mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen Verstand.

5 ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου

 

6 בְּכָל־דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ׃

 

6 In all thy ways acknowledge him, And he will direct thy paths.

 

 

6 Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade.

 

6 ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ

 

7 אַל־תְּהִי חָכָם בְּעֵינֶיךָ יְרָא אֶת־יְהֹוָה וְוּר מֵרָע׃

7 Be not wise in thine own eyes; Fear YEHOVAH, and depart from evil:

 

7 Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte YEHOVAH und weiche vom Bösen:

 

7 μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ

 

8 רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶּךָ וְשִׁקּוּי לְעַצְמֹותֶיךָ׃

8 It will be health to thy navel, And marrow to thy bones.

 

8 es wird Heilung sein für deinen Nabel und Saft für deine Gebeine.

8 τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου

 

9 כַּבֵּד אֶת־יְהֹוָה מֵהֹונֶךָ וּמֵרֵאשִׁית כָּל־תְּבוּאָתֶךָ׃

 

9 Honor YEHOVAH with thy substance, And with the first-fruits of all thine increase:

 

9 Ehre YEHOVAH von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages;

 

9 τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης

 

10 וְיִמָּלְאוּ אֲמֶיךָ שָׂבָע וְתִירֹושׁ יְקָבֶיךָ יִפְרֹצוּ׃  

 

10 So shall thy barns be filled with plenty, And thy vats shall overflow with new wine.

 

10 so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluß, und deine Kufen von Most überfließen.

10 ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν

 

11 מוּר יְהֹוָה בְּנִי אַל־תִּמְאָ וְאַל־תָּקֹץ בְּתֹוכַחְתֹּו׃

 

11 My son, despise not the chastening of YEHOVAH; Neither be weary of his reproof:

 

11 Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung YEHOVAHS, und laß dich seine Zucht nicht verdrießen.

 

11 υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος

 

12 כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב יְהֹוָה יֹוכִיחַ וּכְאָב אֶת־בֵּן יִרְצֶה׃

12 For whom YEHOVAH loveth he reproveth; Even as a father the son in whom he delighteth.

 

12 Denn wen YEHOVAH liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.

 

12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται

 

13 אַשְׁרֵי אָדָם מָצָא חָכְמָה וְאָדָם יָפִיק תְּבוּנָה׃

 

13 Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.

 

13 Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, und der Mensch, der Verständnis erlangt!

13 μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν

 

14 כִּי טֹוב חְרָהּ מִחַר־כָּ וּמֵחָרוּץ תְּבוּאָתָהּ׃

14 For the gaining of it is better than the gaining of silver, And the profit thereof than fine gold.

14 Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber, und ihr Gewinn besser als feines Gold;

14 κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς

 

15 יְקָרָה הִיא מִפְּנִיִּים וְכָל־חֲפָצֶיךָ לֹא יִשְׁווּ־בָהּ׃

15 She is more precious than rubies: And none of the things thou canst desire are to be compared unto her.

15 kostbarer ist sie als Korallen, und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich.

15 τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν

 

16 אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבֹוד׃

 

16 Length of days is in her right hand; In her left hand are riches and honor.

 

 

16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.

 

 

16 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα 16α ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ

 

17 דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי־נֹעַם וְכָל־נְתִיבֹותֶיהָ שָׁלֹום׃

 

17 Her ways are ways of pleasantness, And all her paths are peace.

 

17 Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden.

 

17 αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ

 

18 עֵץ־חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ וְתֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר׃  

18 She is a tree of life to them that lay hold upon her: And happy is every one that retaineth her.

 

18 Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist glückselig.

 

 

18 ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ' αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής

 

19 יְהֹוָה בְּחָכְמָה יָד־אָרֶץ כֹּוןֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה׃

 

19 YEHOVAH by wisdom founded the earth; By understanding he established the heavens.

 

19 YEHOVAH hat durch Weisheit die Erde gegründet, und durch Einsicht die Himmel festgestellt.

 

19 ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει

 

 

20 בְּדַעְתֹּו תְּהֹומֹות נִבְקָעוּ וּשְׁחָקִים יִרְעֲפוּ־טָל׃

 

20 By his knowledge the depths were broken up, And the skies drop down the dew.

 

20 Durch seine Erkenntnis sind hervorgebrochen die Tiefen, und die Wolken träufelten Tau herab.

 

20 ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους

 

21 בְּנִי אַל־יָלֻזוּ מֵעֵינֶיךָ נְצֹר תֻּשִׁיָּה וּמְזִמָּה׃

21 My son, let them not depart from thine eyes; Keep sound wisdom and discretion:

21 Mein Sohn, laß sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre klugen Rat und Besonnenheit;

 

21 υἱέ μὴ παραρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν

 

 

22 וְיִהְיוּ חַיִּים לְנַפְשֶׁךָ וְחֵן לְגַרְגְּרֹתֶיךָ׃

 

22 So shall they be life unto thy soul, And grace to thy neck.

 

 

22 so werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut deinem Halse.

 

 

22 ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ 22α ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις

 

23 אָז תֵּלֵךְ לָבֶטַח דַּרְךֶּךָ וְרַגְלְךָ לֹא תִגֹּו׃

 

23 Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.

 

23 Dann wirst du in Sicherheit deinen Weg gehen, und dein Fuß wird nicht anstoßen.

 

23 ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ

 

24 אִם־תִּשְׁכַּב לֹא־תִפְחָד וְשָׁכַבְתָּ וְעָרְבָה שְׁנָתֶךָ׃

 

24 When thou liest down, thou shalt not be afraid: Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

 

24 Wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken; und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein.

 

24 ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύδῃς ἡδέως ὑπνώσεις

 

 

25 אַל־תִּירָא מִפַּחַד פִּתְאֹם וּמִשֹּׁאַת רְשָׁעִים כִּי תָבֹא׃

 

25 Be not afraid of sudden fear, Neither of the desolation of the wicked, when it cometh:

 

25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gesetzlosen, wenn sie kommt;

 

25 καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας

 

26 כִּי־יְהֹוָה יִהְיֶה בְכִלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד׃  

26 For YEHOVAH will be thy confidence, And will keep thy foot from being taken.

 

26 denn YEHOVAH wird deine Zuversicht sein, und wird deinen Fuß vor dem Fange bewahren.

26 ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς

 

27 אַל־תִּמְנַע־טֹוב מִבְּעָלָיו בִּהְיֹות לְאֵל יָדֶיךָ לַעֲשֹׂות׃

 

27 Withhold not good from them to whom it is due, When it is in the power of thy hand to do it.

 

27 Enthalte kein Gutes dem vor, welchem es zukommt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun.

 

27 μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν

 

 

28 אַל־תֹּאמַר לְרֵעֶיךָ לֵךְ וָשׁוּב וּמָחָר אֶתֵּן וְיֵשׁ אִתָּךְ׃

 

28 Say not unto thy neighbor, Go, and come again, And to-morrow I will give; When thou hast it by thee.

 

28 Sage nicht zu deinem Nächsten: Geh hin und komm wieder, und morgen will ich geben! da es doch bei dir ist.

 

28 μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα

 

29 אַל־תַּחֲרֹשׁ עַל־רֵעֲךָ רָעָה וְהוּא־יֹושֵׁב לָבֶטַח אִתָּךְ׃

 

29 Devise not evil against thy neighbor, Seeing he dwelleth securely by thee.

 

29 Schmiede nichts Böses wider deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt.

 

29 μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί

 

30 אַל־תָּרֹוב עִם־אָדָם חִנָּם אִם־לֹא גְמָלְךָ רָעָה׃

30 Strive not with a man without cause, If he have done thee no harm.

30 Hadere nicht mit einem Menschen ohne Ursache, wenn er dir nichts Böses angetan hat.

30 μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν

 

31 אַל־תְּקַנֵּא בְּאִישׁ חָמָ וְאַל־תִּבְחַר בְּכָל־דְּרָכָיו׃

 

31 Envy thou not the man of violence, And choose none of his ways.

 

31 Beneide nicht den Mann der Gewalttat, und erwähle keinen von seinen Wegen.

 

31 μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν

 

32 כִּי תֹועֲבַת יְהֹוָה נָלֹוז וְאֶת־יְשָׁרִים ודֹו׃

 

32 For the perverse is an abomination to YEHOVAH; But his friendship is with the upright.

 

32 Denn der Verkehrte ist YEHOVAH ein Greuel, aber sein Geheimnis ist bei den Aufrichtigen.

 

32 ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει

 

 

33 מְאֵרַת יְהֹוָה בְּבֵית רָשָׁע וּנְוֵה צַדִּיקִים יְבָרֵךְ׃

 

 

33 The curse of YEHOVAH is in the house of the wicked; But he blesseth the habitation of the righteous.

 

33 Der Fluch YEHOVAHS ist im Hause des Gesetzlosen, aber er segnet die Wohnung der Gerechten.

 

33 κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται

 

 

34 אִם־לַלֵּצִים הוּא־יָלִיץ וְלַעֲנִיִּים יִתֶּן־חֵן׃

 

34 Surely he scoffeth at the scoffers; But he giveth grace unto the lowly.

 

34 Fürwahr, der Spötter spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade.

 

34 κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν

 

35 כָּבֹוד חֲכָמִים יִנְחָלוּ וּכְילִים מֵרִים קָלֹון׃

35 The wise shall inherit glory; But shame shall be the promotion of fools.

35 Die Weisen erben Ehre, aber die Toren erhöht die Schande.

35 δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν

 

 

 

Kapitel 4

 

 

 

 

1 שִׁמְעוּ בָנִים מוּר אָב וְהַקְשִׁיבוּ לָדַעַת בִּינָה׃

 

1 Hear, my sons, the instruction of a father, And attend to know understanding:

 

1 Höret, Söhne, die Unterweisung des Vaters, und merket auf, um Verstand zu kennen!

 

1 ἀκούσατε παῖδες παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν

 

2 כִּי לֶקַח טֹוב נָתַתִּי לָכֶם תֹּורָתִי אַל־תַּעֲזֹבוּ׃

2 For I give you good doctrine; Forsake ye not my law.

 

2 Denn gute Lehre gebe ich euch: verlasset meine Belehrung nicht.

2 δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε

3 כִּי־בֵן הָיִיתִי לְאָבִי רַךְ וְיָחִיד לִפְנֵי אִמִּי׃

 

3 For I was a son unto my father, Tender and only beloved in the sight of my mother.

 

3 Denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen, ein zarter und einziger vor meiner Mutter.

3 υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός

 

4 וַיֹּרֵנִי וַיֹּאמֶר לִי יִתְמָךְ־דְּבָרַי לִבֶּךָ שְׁמֹר מִצְוֹתַי וֶחְיֵה׃

 

4 And he taught me, and said unto me: Let thy heart retain my words; Keep my commandments, and live;

 

4 Und er lehrte mich und sprach zu mir: Dein Herz halte meine Worte fest; beobachte meine Gebote und lebe.

 

4 οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν

 

 

5 קְנֵה חָכְמָה קְנֵה בִינָה אַל־תִּשְׁכַּח וְאַל־תֵּט מֵאִמְרֵי־פִי׃

5 Get wisdom, get understanding; Forget not, neither decline from the words of my mouth;

5 Erwirb Weisheit, erwirb Verstand; vergiß nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes.

 

5 φύλασσε ἐντολάς μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος

6 אַל־תַּעַזְבֶהָ וְתִשְׁמְרֶךָּ אֱהָבֶהָ וְתִצְּרֶךָּ׃

 

6 Forsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.

 

6 Verlaß sie nicht, und sie wird dich behüten; liebe sie, und sie wird dich bewahren.

 

6 μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν καὶ ἀνθέξεταί σου ἐράσθητι αὐτῆς καὶ τηρήσει σε

 

7 רֵאשִׁית חָכְמָה קְנֵה חָכְמָה וּבְכָל־קִנְיָנְךָ קְנֵה בִינָה׃

 

7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.

 

7 Der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit; und um alles, was du erworben hast, erwirb Verstand.

 

8 περιχαράκωσον αὐτήν καὶ ὑψώσει σε τίμησον αὐτήν ἵνα σε περιλάβῃ

 

 

 

 

 

 

8 לְלֶהָ וּתְרֹומְמֶךָּ תְּכַבֵּדְךָ כִּי תְחַבְּקֶנָּה׃

 

8 Exalt her, and she will promote thee; She will bring thee to honor, when thou dost embrace her.

 

8 Halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen; sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst.

 

9 תִּתֵּן לְרֹאשְׁךָ לִוְיַת־חֵן עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת תְּמַגְּנֶךָּ׃

 

9 She will give to thy head a chaplet of grace; A crown of beauty will she deliver to thee.

 

 

9 Sie wird deinem Haupte einen anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen eine prächtige Krone.

 

9 ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου

 

 

10 שְׁמַע בְּנִי וְקַח אֲמָרָי וְיִרְבּוּ לְךָ שְׁנֹות חַיִּים׃

10 Hear, O my son, and receive my sayings; And the years of thy life shall be many.

10 Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an! Und des Lebens Jahre werden sich dir mehren.

10 ἄκουε υἱέ καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου

 

11 בְּדֶרֶךְ חָכְמָה הֹרֵתִיךָ הִדְרַכְתִּיךָ בְּמַעְגְּלֵי־יֹשֶׁר׃

11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in paths of uprightness.

11 Ich unterweise dich in dem Wege der Weisheit, leite dich auf Bahnen der Geradheit.

11 ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς

12 בְּלֶכְתְּךָ לֹא־יֵצַר צַעֲדֶךָ וְאִם־תָּרוּץ לֹא תִכָּשֵׁל׃

 

12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; And if thou runnest, thou shalt not stumble.

12 Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden, und wenn du läufst, wirst du nicht straucheln.

12 ἐὰν γὰρ πορεύῃ οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις

 

13 הַחֲזֵק בַּמּוּר אַל־תֶּרֶ נִצְּרֶהָ כִּי־הִיא חַיֶּיךָ׃

 

13 Take fast hold of instruction; let her not go: Keep her; for she is thy life.

 

13 Halte fest an der Unterweisung, laß sie nicht los; bewahre sie, denn sie ist dein Leben.

 

13 ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας μὴ ἀφῇς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου

 

14 בְּאֹרַח רְשָׁעִים אַל־תָּבֹא וְאַל־תְּאַשֵּׁר בְּדֶרֶךְ רָעִים׃

 

14 Enter not into the path of the wicked, And walk not in the way of evil men.

 

14 Komm nicht auf den Pfad der Gesetzlosen, und schreite nicht einher auf dem Wege der Bösen.

 

14 ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων

 

 

15 פְּרָעֵהוּ אַל־תַּעֲבָר־בֹּו שְׂטֵה מֵעָלָיו וַעֲבֹור

15 Avoid it, pass not by it; Turn from it, and pass on.

 

15 Laß ihn fahren, geh nicht darauf; wende dich von ihm ab und geh vorbei.

15 ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ ἔκκλινον δὲ ἀπ' αὐτῶν καὶ παράλλαξον

 

16 כִּי לֹא יִשְׁנוּ אִם־לֹא יָרֵעוּ וְנִגְזְלָה שְׁנָתָם אִם־לֹא יִכְשֹׁולוּ׃

 

16 For they sleep not, except they do evil; And their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

 

16 Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan, und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht zu Fall gebracht haben.

 

16 οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται

 

17 כִּי לָחֲמוּ לֶחֶם רֶשַׁע וְיֵין חֲמָים יִשְׁתּוּ׃

 

17 For they eat the bread of wickedness, And drink the wine of violence.

 

17 Denn sie essen Brot der Gesetzlosigkeit, und trinken Wein der Gewalttaten.

 

17 οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται

 

18 וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאֹור נֹגַהּ הֹולֵךְ וָאֹור עַד־נְכֹון הַיֹּום׃

 

18 But the path of the righteous is as the dawning light, That shineth more and more unto the perfect day.

 

18 Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe.

 

18 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα

 

19 דֶּרֶךְ רְשָׁעִים כָּאֲפֵלָה לֹא יָדְעוּ בַּמֶּה יִכָּשֵׁלוּ׃  

 

19 The way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.

 

19 Der Weg der Gesetzlosen ist dem Dunkel gleich; sie erkennen nicht, worüber sie straucheln.

19 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν

 

20 בְּנִי לִדְבָרַי הַקְשִׁיבָה לַאֲמָרַי הַט־אָזְנֶךָ׃

20 My son, attend to my words; Incline thine ear unto my sayings.

20 Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden.

 

20 υἱέ ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς

 

21 אַל־יַלִּיזוּ מֵעֵינֶיךָ שָׁמְרֵם בְּתֹוךְ לְבָבֶךָ׃

21 Let them not depart from thine eyes; Keep them in the midst of thy heart.

 

21 Laß sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens.

 

21 ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ

 

22 כִּי־חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם וּלְכָל־בְּשָׂרֹו מַרְפֵּא׃

 

22 For they are life unto those that find them, And health to all their flesh.

 

22 Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit ihrem ganzen Fleische.

 

22 ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις

 

23 מִכָּל־מִשְׁמָר נְצֹר לִבֶּךָ כִּי־מִמֶּנּוּ תֹּוצְאֹות חַיִּים׃

 

23 Keep thy heart with all diligence; For out of it are the issues of life.

 

 

23 Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens.

 

23 πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς

 

 

24 הָר מִמְּךָ עִקְּשׁוּת פֶּה וּלְזוּת שְׂפָתַיִם הַרְחֵק מִמֶּךָּ׃

 

24 Put away from thee a wayward mouth, And perverse lips put far from thee.

 

24 Tue von dir die Verkehrtheit des Mundes, und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir.

 

24 περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι

 

25 עֵינֶיךָ לְנֹכַח יַבִּיטוּ וְעַפְעַפֶּיךָ יַיְשִׁרוּ נֶגְדֶּךָ׃

 

25 Let thine eyes look right on, And let thine eyelids look straight before thee.

 

25 Laß deine Augen geradeaus blicken, und deine Wimpern stracks vor dich hin schauen.  

 

25 οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια

 

26 פַּלֵּ מַעְגַּל רַגְלֶךָ וְכָל־דְּרָכֶיךָ יִכֹּנוּ׃

 

26 Make level the path of thy feet, And let all thy ways be established.

 

26 Ebne die Bahn deines Fußes, und alle deine Wege seien gerade;

 

26 ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε

 

27 אַל־תֵּט־יָמִין וּשְׂמֹאול הָר רַגְלְךָ מֵרָע׃

27 Turn not to the right hand nor to the left: Remove thy foot from evil.

27 biege nicht aus zur Rechten noch zur Linken, wende deinen Fuß ab vom Bösen.

27 μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς

 

 

Kapitel 5

 

 

 

1 בְּנִי לְחָכְמָתִי הַקְשִׁיבָה לִתְבוּנָתִי הַט־אָזְנֶךָ׃

1 My son, attend unto my wisdom; Incline thine ear to my understanding:

 

1 Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Einsicht,

 

1 υἱέ ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς

 

2 לִשְׁמֹר מְזִמֹּות וְדַעַת שְׂפָתֶיךָ יִנְצֹרוּ׃

 

2 That thou mayest preserve discretion, And that thy lips may keep knowledge.

 

2 um Besonnenheit zu beobachten, und damit deine Lippen Erkenntnis bewahren.

 

2 ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι

 

3 כִּי נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתֵי זָרָה וְחָלָק מִשֶּׁמֶן חִכָּהּ׃

 

3 For the lips of a strange woman drop honey, And her mouth is smoother than oil:

 

 

3 Denn Honigseim träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen;

 

 

3 μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα

 

4 וְאַחֲרִיתָהּ מָרָה כַלַּעֲנָה חַדָּה כְּחֶרֶב פִּיֹּות׃

 

4 But in the end she is bitter as wormwood, Sharp as a two-edged sword.

 

4 aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert.

 

4 ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου

 

5 רַגְלֶיהָ יֹרְדֹות מָוֶת שְׁאֹול צְעָדֶיהָ יִתְמֹכוּ׃

 

5 Her feet go down to death; Her steps take hold on Sheol;

 

 

5 Ihre Füße steigen hinab zum Tode, an dem Scheol haften ihre Schritte.

 

 

5 τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται

 

6 אֹרַח חַיִּים פֶּן־תְּפַלֵּ נָעוּ מַעְגְּלֹתֶיהָ לֹא תֵדָע׃  

 

6 So that she findeth not the level path of life: Her ways are unstable, and she knoweth it not.

 

6 Damit sie nicht den Weg des Lebens einschlage, schweifen ihre Bahnen, ohne daß sie es weiß.

 

6 ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι

 

7 וְעַתָּה בָנִים שִׁמְעוּ־לִי וְאַל־תָּוּרוּ מֵאִמְרֵי־פִי׃

 

7 Now therefore, my sons, hearken unto me, And depart not from the words of my mouth.

 

7 Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich, und weichet nicht ab von den Worten meines Mundes!

 

7 νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους

 

 

8 הַרְחֵק מֵעָלֶיהָ דַרְךֶּךָ וְאַל־תִּקְרַב אֶל־פֶּתַח בֵּיתָהּ׃

 

8 Remove thy way far from her, And come not nigh the door of her house;

 

8 Halte fern von ihr deinen Weg, und nahe nicht zu der Tür ihres Hauses:

 

8 μακρὰν ποίησον ἀπ' αὐτῆς σὴν ὁδόν μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς

 

9 פֶּן־תִּתֵּן לַאֲחֵרִים הֹודֶךָ וּשְׁנֹתֶיךָ לְאַכְזָרִי׃

 

9 Lest thou give thine honor unto others, And thy years unto the cruel;

 

9 damit du nicht anderen deine Blüte gebest, und deine Jahre dem Grausamen;

 

9 ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν

 

10 פֶּן־יִשְׂבְּעוּ זָרִים כֹּחֶךָ וַעֲצָבֶיךָ בְּבֵית נָכְרִי׃

10 Lest strangers be filled with thy strength, And thy labors be in the house of an alien,

 

10 damit nicht Fremde sich sättigen an deinem Vermögen, und dein mühsam Erworbenes nicht komme in eines Ausländers Haus;

 

10 ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν

 

11 וְנָהַמְתָּ בְאַחֲרִיתֶךָ בִּכְלֹות בְּשָׂרְךָ וּשְׁאֵרֶךָ׃

11 And thou mourn at thy latter end, When thy flesh and thy body are consumed,

 

11 und du nicht stöhnest bei deinem Ende, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden, und sagest:

 

11 καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ' ἐσχάτων ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου

 

 

12 וְאָמַרְתָּ אֵיךְ שָׂנֵאתִי מוּר וְתֹוכַחַת נָאַץ לִבִּי׃

 

12 And say, How have I hated instruction, And my heart despised reproof;

 

12 Wie habe ich die Unterweisung gehaßt, und mein Herz hat die Zucht verschmäht!

 

12 καὶ ἐρεῖς πῶς ἐμίσησα παιδείαν καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου

 

13 וְלֹא־שָׁמַעְתִּי בְּקֹול מֹורָי וְלִמְלַמְּדַי לֹא־הִטִּיתִי אָזְנִי׃

 

13 Neither have I obeyed the voice of my teachers, Nor inclined mine ear to them that instructed me!

 

13 Und ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Unterweiser, und mein Ohr nicht zugeneigt meinen Lehrern.

 

13 οὐκ ἤκουον φωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου

 

 

14 כִּמְעַט הָיִיתִי בְכָל־רָע בְּתֹוךְ קָהָל וְעֵדָה׃

 

14 I was well-nigh in all evil In the midst of the assembly and congregation.

 

14 Wenig fehlte, so wäre ich in allem Bösen gewesen, inmitten der Versammlung und der Gemeinde.

 

14 παρ' ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς

 

15 שְׁתֵה־מַיִם מִבֹּורֶךָ וְנֹזְלִים מִתֹּוךְ בְּאֵרֶךָ׃

 

15 Drink waters out of thine own cistern, And running waters out of thine own well.

 

15 Trinke Wasser aus deiner Zisterne und Fließendes aus deinem Brunnen.

 

15 πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς

 

16 יָפוּצוּ מַעְיְנֹתֶיךָ חוּצָה בָּרְחֹבֹות פַּלְגֵי־מָיִם׃

 

16 Should thy springs be dispersed abroad, And streams of water in the streets?

 

16 Mögen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen.

 

16 μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα

 

17 יִהְיוּ־לְךָ לְבַדֶּךָ וְאֵין לְזָרִים אִתָּךְ׃

17 Let them be for thyself alone, And not for strangers with thee.

 

 

17 Dir allein sollen sie gehören, und nicht Fremden mit dir.

 

17 ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι

18 יְהִי־מְקֹורְךָ בָרוּךְ וּשְׂמַח מֵאֵשֶׁת נְעוּרֶךָ׃

18 Let thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.

 

18 Deine Quelle sei gesegnet, und erfreue dich an dem Weibe deiner Jugend;

 

18 ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία καὶ συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου

 

19 אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת־חֵן דַּדֶּיהָ יְרַוֻּךָ בְכָל־עֵת בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגֶּה תָמִיד׃

 

19 As a loving hind and a pleasant doe, Let her breasts satisfy thee at all times; And be thou ravished always with her love.

 

 

19 die liebliche Hindin und anmutige Gemse, ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe.

 

 

19 ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ

 

20 וְלָמָּה תִשְׁגֶּה בְנִי בְזָרָה וּתְחַבֵּק חֵק נָכְרִיָּה׃

 

 

20 For why shouldest thou, my son, be ravished with a strange woman, And embrace the bosom of a foreigner?

 

20 Und warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln, und den Busen einer Fremden umarmen?

 

20 μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας

 

 

21 כִּי נֹכַח עֵינֵי יְהֹוָה דַּרְכֵי־אִישׁ וְכָל־מַעְגְּלֹתָיו מְפַלֵּ׃

 

21 For the ways of man are before the eyes of YEHOVAH; And he maketh level all his paths.

 

 

21 Denn vor den Augen YEHOVAHS sind eines jeden Wege, und alle seine Geleise wägt er ab.

 

21 ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει

 

22 עַוֹונֹותָיו יִלְכְּדֻנֹו אֶת־הָרָשָׁע וּבְחַבְלֵי חַטָּאתֹו יִתָּמֵךְ׃

 

22 His own iniquities shall take the wicked, And he shall be holden with the cords of his sin.

 

22 Die eigenen Missetaten werden ihn, den Gesetzlosen, fangen, und in seiner Sünde Banden wird er festgehalten werden.

 

22 παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται

 

 

23 הוּא יָמוּת בְּאֵין מוּר וּבְרֹב אִוַּלְתֹּו יִשְׁגֶּה׃

23 He shall die for lack of instruction; And in the greatness of his folly he shall go astray.

23 Sterben wird er, weil ihm Zucht mangelt, und in der Größe seiner Torheit wird er dahintaumeln.

23 οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίφη καὶ ἀπώλετο δι' ἀφροσύνην

 

 

Kapitel 6

 

 

 

 

1 בְּנִי אִם־עָרַבְתָּ לְרֵעֶךָ תָּקַעְתָּ לַזָּר כַּפֶּיךָ׃

 

1 My son, if thou art become surety for thy neighbor, If thou hast stricken thy hands for a stranger;

 

1 Mein Sohn, wenn du Bürge geworden bist für deinen Nächsten, für einen anderen deine Hand eingeschlagen hast;

 

1 υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ

 

2 נֹוקַשְׁתָּ בְאִמְרֵי־פִיךָ נִלְכַּדְתָּ בְּאִמְרֵי־פִיךָ׃

 

2 Thou art snared with the words of thy mouth, Thou art taken with the words of thy mouth.

 

2 bist du verstrickt durch die Worte deines Mundes, gefangen durch die Worte deines Mundes:

2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος

 

3 עֲשֵׂה זֹאת אֵפֹוא בְּנִי וְהִנָּצֵל כִּי בָאתָ בְכַ־רֵעֶךָ לֵךְ הִתְרַפֵּ וּרְהַב רֵעֶיךָ׃

 

3 Do this now, my son, and deliver thyself, Seeing thou art come into the hand of thy neighbor: Go, humble thyself, and importune thy neighbor;

 

3 tue denn dieses, mein Sohn, und reiße dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist; geh hin, wirf dich nieder, und bestürme deinen Nächsten;

 

3 ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω

 

4 אַל־תִּתֵּן שֵׁנָה לְעֵינֶיךָ וּתְנוּמָה לְעַפְעַפֶּיךָ׃

 

4 Give not sleep to thine eyes, Nor slumber to thine eyelids;

 

4 gestatte deinen Augen keinen Schlaf, und keinen Schlummer deinen Wimpern;

 

4 μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις

 

5 הִנָּצֵל כִּצְבִי מִיָּד וּכְצִפֹּור מִיַּד יָקוּשׁ׃  

 

5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, And as a bird from the hand of the fowler.

 

5 reiße dich los wie eine Gazelle aus der Hand, und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers.

 

5 ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος

 

6 לֵךְ־אֶל־נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם׃

 

6 Go to the ant, thou sluggard; Consider her ways, and be wise:

 

 

6 Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise.

 

 

6 ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος

 

7 אֲשֶׁר אֵין־לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמֹשֵׁל׃

 

7 Which having no chief, Overseer, or ruler,

 

7 Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat,

 

7 ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν

 

8 תָּכִין בַּקַּיִץ לַחְמָהּ אָגְרָה בַקָּצִיר מַאֲכָלָהּ׃

8 Provideth her bread in the summer, And gathereth her food in the harvest.

 

8 sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt.

 

8 ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παράθεσιν

 

9 עַד־מָתַי עָצֵל תִּשְׁכָּב מָתַי תָּקוּם מִשְּׁנָתֶךָ׃

 

9 How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep?

 

9 Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen?

 

9 ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ

 

10 מְעַט שֵׁנֹות מְעַט תְּנוּמֹות מְעַט חִבֻּק יָדַיִם לִשְׁכָּב׃

 

10 Yet a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep:

 

 

10 Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen:

 

 

10 ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη

 

11 וּבָא־כִמְהַלֵּךְ רֵאשֶׁךָ וּמַחְרְךָ כְּאִישׁ מָגֵן׃  

 

11 So shall thy poverty come as a robber, And thy want as an armed man.

 

 

11 und deine Armut wird kommen wie ein rüstig Zuschreitender, und deine Not wie ein gewappneter Mann.

 

11 εἶτ' ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς

 

12 אָדָם בְּלִיַּעַל אִישׁ אָוֶן הֹולֵךְ עִקְּשׁוּת פֶּה׃

 

12 A worthless person, a man of iniquity, Is he that walketh with a perverse mouth;

 

12 Ein Belialsmensch, ein heilloser Mann ist, wer umhergeht mit Verkehrtheit des Mundes,

 

12 ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς

 

13 קֹרֵץ בְּעֵינָיוק מֹלֵל בְּרַגְלָוק מֹרֶה בְּאֶצְבְּעֹתָיו׃

 

13 That winketh with his eyes, that speaketh with his feet, That maketh signs with his fingers;

 

13 mit seinen Augen zwinkt, mit seinen Füßen scharrt, mit seinen Fingern deutet.

 

13 ὁ δ' αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων

 

14 תַּהְפֻּכֹות בְּלִבֹּו חֹרֵשׁ רָע בְּכָל־עֵת מְדָנִים יְשַׁלֵּחַ׃

 

14 In whose heart is perverseness, Who deviseth evil continually, Who soweth discord.

 

 

14 Verkehrtheiten sind in seinem Herzen; er schmiedet Böses zu aller Zeit, streut Zwietracht aus.

 

14 διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει

 

15 עַל־כֵּן פִּתְאֹם יָבֹוא אֵידֹו פֶּתַע יִשָּׁבֵר וְאֵין מַרְפֵּא׃  

 

15 Therefore shall his calamity come suddenly; On a sudden shall he be broken, and that without remedy.

 

15 Darum wird plötzlich sein Verderben kommen; im Augenblick wird er zerschmettert werden ohne Heilung.

 

15 διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος

16 שֶׁשׁ־הֵנָּה שָׂנֵא יְהֹוָה וְשֶׁבַע תֹּועֲבֹות נַפְשֹׁו׃

16 There are six things which YEHOVAH hateth; Yea, seven which are an abomination unto him:

 

16 Sechs sind es, die YEHOVAH haßt, und sieben sind seiner Seele ein Greuel:

 

16 ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι' ἀκαθαρσίαν ψυχῆς

 

17 עֵינַיִם רָמֹות לְשֹׁון שָׁקֶר וְיָדַיִם שֹׁפְכֹות דָּם־נָקִי׃

 

17 Haughty eyes, a lying tongue, And hands that shed innocent blood;

 

17 Hohe Augen, eine Lügenzunge, und Hände, die unschuldiges Blut vergießen;

 

17 ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου

 

18 לֵב חֹרֵשׁ מַחְשְׁבֹות אָוֶן רַגְלַיִם מְמַהֲרֹות לָרוּץ לָרָעָה׃

 

18 A heart that deviseth wicked purposes, Feet that are swift in running to mischief,

 

18 ein Herz, welches heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilends zum Bösen hinlaufen;

 

18 καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν

 

19 יָפִיחַ כְּזָבִים עֵד שָׁקֶר וּמְשַׁלֵּחַ מְדָנִים בֵּין אַחִים׃  

 

19 A false witness that uttereth lies, And he that soweth discord among brethren.

 

 

19 wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge, und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern.

 

19 ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν

 

 

20 נְצֹר בְּנִי מִצְוַת אָבִיךָ וְאַל־תִּטֹּשׁ תֹּורַת אִמֶּךָ׃

20 My son, keep the commandment of thy father, And forsake not the law of thy mother:

20 Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung deiner Mutter;

 

20 υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου

21 קָשְׁרֵם עַל־לִבְּךָ תָמִיד עָנְדֵם עַל־גַּרְגְּרֹתֶךָ׃

 

21 Bind them continually upon thy heart; Tie them about thy neck.

 

21 binde sie stets auf dein Herz, knüpfe sie um deinen Hals.

 

21 ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ

 

22 בְּהִתְהַלֶּכְכָ תַּנְחֶה אֹתָךְ בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ וַהֲקִיצֹותָ הִיא תְשִׂיחֶךָ׃

 

22 When thou walkest, it shall lead thee; When thou sleepest, it shall watch over thee; And when thou awakest, it shall talk with thee.

 

22 Wenn du einhergehst, wird sie dich leiten; wenn du dich niederlegst, wird sie über dich wachen; und erwachst du, so wird sie mit dir reden.

 

22 ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ' ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι

 

 

23 כִּי נֵר מִצְוָה וְתֹורָה אֹור וְדֶרֶךְ חַיִּים תֹּוכְחֹות מוּר׃

 

23 For the commandment is a lamp; and the law is light; And reproofs of instruction are the way of life:

 

23 Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisung der Zucht sind der Weg des Lebens:

23 ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία

 

24 לִשְׁמָרְךָ מֵאֵשֶׁת רָע מֵחֶלְקַת לָשֹׁון נָכְרִיָּה׃

24 To keep thee from the evil woman, From the flattery of the foreigner's tongue.

 

24 um dich zu bewahren vor dem bösen Weibe, vor der Glätte der Zunge einer Fremden.

 

24 τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας

 

25 אַל־תַּחְמֹד יָפְיָהּ בִּלְבָבֶךָ וְאַל־תִּקָּחֲךָ בְּעַפְעַפֶּיהָ׃

25 Lust not after her beauty in thy heart; Neither let her take thee with her eyelids.

25 Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit, und sie fange dich nicht mit ihren Wimpern!

 

25 μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων

26 כִּי בְעַד־אִשָּׁה זֹונָה עַד־כִּכַּר לָחֶם וְאֵשֶׁת אִישׁ נֶפֶשׁ יְקָרָה תָצוּד׃ 

 

 

26 For on account of a harlot a man is brought to a piece of bread; And the adulteress hunteth for the precious life.

26 Denn um eines hurerischen Weibes willen kommt man bis auf einen Laib Brot, und eines Mannes Weib stellt einer kostbaren Seele nach.

26 τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει

 

27 הֲיַחְתֶּה אִישׁ אֵשׁ בְּחֵיקֹו וּבְגָדָיו לֹא תִשָּׂרַפְנָה׃

 

27 Can a man take fire in his bosom, And his clothes not be burned?

 

27 Sollte jemand Feuer in seinen Busen nehmen, ohne daß seine Kleider verbrennten?

 

27 ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει

 

28 אִם־יְהַלֵּךְ אִישׁ עַל־הַגֶּחָלִים וְרַגְלָיו לֹא תִכָּוֶינָה׃

 

28 Or can one walk upon hot coals, And his feet not be scorched?

 

28 Oder sollte jemand über glühende Kohlen gehen, ohne daß seine Füße versengt würden?

 

28 ἢ περιπατήσει τις ἐπ' ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει

 

29 כֵּן הַבָּא אֶל־אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא יִנָּקֶה כָּל־הַנֹּגֵעַ בָּהּ׃

 

29 So he that goeth in to his neighbor's wife; Whosoever toucheth her shall not be unpunished.

 

29 So der, welcher zu dem Weibe seines Nächsten eingeht: keiner, der sie berührt, wird für schuldlos gehalten werden.

29 οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς

 

30 לֹא־יָבוּזוּ לַגַּנָּב כִּי יִגְנֹוב לְמַלֵּא נַפְשֹׁו כִּי יִרְעָב׃

 

30 Men do not despise a thief, if he steal To satisfy himself when he is hungry:

 

30 Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert;

30 οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν

 

31 וְנִמְצָא יְשַׁלֵּם שִׁבְעָתָיִם אֶת־כָּל־הֹון בֵּיתֹו יִתֵּן׃

 

31 But if he be found, he shall restore sevenfold; He shall give all the substance of his house.

 

31 und wenn er gefunden wird, kann er siebenfach erstatten, kann alles Gut seines Hauses hingeben.

 

31 ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν

 

32 נֹאֵ אִשָּׁה חֲר־לֵב מַשְׁחִית נַפְשֹׁו הוּא יַעֲשֶׂנָּה׃

 

32 He that committeth adultery with a woman is void of understanding: He doeth it who would destroy his own soul.

 

32 Wer mit einem Weibe Ehebruch begeht, ist unsinnig; wer seine Seele verderben will, der tut solches.

32 ὁ δὲ μοιχὸς δι' ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται

 

33 נֶגַע־וְקָלֹון יִמְצָא וְחֶרְפָּתֹו לֹא תִמָּחֶה׃

 

33 Wounds and dishonor shall he get; And his reproach shall not be wiped away.

 

33 Plage und Schande wird er finden, und seine Schmach wird nicht ausgelöscht werden.

 

33 ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα

 

34 כִּי־קִנְאָה חֲמַת־גָּבֶר וְלֹא־יַחְמֹול בְּיֹום נָקָם׃

 

34 For jealousy is the rage of a man; And he will not spare in the day of vengeance.

 

34 Denn Eifersucht ist eines Mannes Grimm, und am Tage der Rache schont er nicht.

 

34 μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως

 

35 לֹא־יִשָּׂא פְּנֵי כָל־כֹּפֶר וְלֹא־יֹאבֶה כִּי תַרְבֶּה־שֹׁחַד׃

35 He will not regard any ransom; Neither will he rest content, though thou givest many gifts.

35 Er nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Sühne und willigt nicht ein, magst du auch das Geschenk vergrößern.

35 οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων

 

 

Kapitel 7

 

 

 

 

1 בְּנִי שְׁמֹר אֲמָרָי וּמִצְוֹתַי תִּצְפֹּן אִתָּךְ׃

1 My son, keep my words, And lay up my commandments with thee.

1 Mein Sohn, bewahre meine Worte, und birg bei dir meine Gebote;

1 υἱέ φύλασσε ἐμοὺς λόγους τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ 

2 שְׁמֹר מִצְוֹתַי וֶחְיֵה וְתֹורָתִי כְּאִישֹׁון עֵינֶיךָ׃

 

2 Keep my commandments and live; And my law as the apple of thine eye.

 

2 bewahre meine Gebote und lebe, und meine Belehrung wie deinen Augapfel.

 

2 φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς καὶ βιώσεις τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων

 

3 קָשְׁרֵם עַל־אֶצְבְּעֹתֶיךָ כָּתְבֵם עַל־לוּחַ לִבֶּךָ׃

 

3 Bind them upon thy fingers; Write them upon the tablet of thy heart.

 

3 Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.

 

3 περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου

 

4 אֱמֹר לַחָכְמָה אֲחֹתִי אָתְּ וּמֹדָע לַבִּינָה תִקְרָא׃

 

4 Say unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding thy kinswoman:

 

4 Sprich zur Weisheit: Du bist meine Schwester! Und nenne den Verstand deinen Verwandten;

 

4 εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ

 

5 לִשְׁמָרְךָ מֵאִשָּׁה זָרָה מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה׃

 

5 That they may keep thee from the strange woman, From the foreigner that flattereth with her words.

 

5 damit sie dich bewahre vor dem fremden Weibe, vor der Fremden, die ihre Worte glättet.

5 ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται 

6 כִּי בְּחַלֹּון בֵּיתִי בְּעַד אֶשְׁנַבִּי נִשְׁקָפְתִּי׃

6 For at the window of my house I looked forth through my lattice;

 

6 Denn an dem Fenster meines Hauses schaute ich durch mein Gitter hinaus;

 

6 ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα

 

7 וָאֵרֶא בַפְּתָאיִם אָבִינָה בַבָּנִים נַעַר חֲר־לֵב׃

 

7 And I beheld among the simple ones, I discerned among the youths, A young man void of understanding,

 

7 und ich sah unter den Einfältigen, gewahrte unter den Söhnen einen unverständigen Jüngling,

 

7 ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν

 

 

8 עֹבֵר בַּשּׁוּק אֵצֶל פִּנָּהּ וְדֶרֶךְ בֵּיתָהּ יִצְעָד׃

 

8 Passing through the street near her corner; And he went the way to her house,

 

8 der hin und her ging auf der Straße, neben ihrer Ecke, und den Weg nach ihrem Hause schritt,

 

8 παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς

 

 

9 בְּנֶשֶׁ־בְּעֶרֶב יֹום בְּאִישֹׁון לַיְלָה וַאֲפֵלָה׃

 

9 In the twilight, in the evening of the day, In the middle of the night and in the darkness.

 

9 in der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Mitte der Nacht und in der Dunkelheit.

 

9 καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης

 

10 וְהִנֵּה אִשָּׁה לִקְרָאתֹו שִׁית זֹונָה וּנְצֻרַת לֵב׃

10 And, behold, there met him a woman With the attire of a harlot, and wily of heart.

10 Und siehe, ein Weib kam ihm entgegen im Anzug einer Hure und mit verstecktem Herzen.

10 ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ εἶδος ἔχουσα πορνικόν ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας

 

11 הֹמִיָּה הִיא וְרָרֶת בְּבֵיתָהּ לֹא־יִשְׁכְּנוּ רַגְלֶיהָ׃

11 She is clamorous and wilful; Her feet abide not in her house:

 

11 Sie ist leidenschaftlich und unbändig, ihre Füße bleiben nicht in ihrem Hause;

 

11 ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς

 

12 פַּעַם בַּחוּץ פַּעַם בָּרְחֹבֹות וְאֵצֶל כָּל־פִּנָּה תֶאֱרֹב׃

 

12 Now she is in the streets, now in the broad places, And lieth in wait at every corner.

 

12 bald ist sie draußen, bald auf den Straßen, und neben jeder Ecke lauert sie.

 

12 χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει

 

13 וְהֶחֱזִיקָה בֹּו וְנָשְׁקָה־לֹּו הֵעֵזָה פָנֶיהָ וַתֹּאמַר לֹו׃

 

13 So she caught him, and kissed him, And with an impudent face she said unto him:

 

13 Und sie ergriff ihn und küßte ihn, und mit unverschämtem Angesicht sprach sie zu ihm:

 

13 εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ

 

14 זִבְחֵי שְׁלָמִים עָלָי הַיֹּום שִׁלַּמְתִּי נְדָרָי׃

 

14 Sacrifices of peace-offerings are with me; This day have I paid my vows.

 

14 Friedensopfer lagen mir ob, heute habe ich meine Gelübde bezahlt;

 

14 θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου

 

15 עַל־כֵּן יָצָאתִי לִקְרָאתֶךָ לְשַׁחֵר פָּנֶיךָ וָאֶמְצָאֶךָּ׃

15 Therefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.

15 darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um dein Antlitz zu suchen, und dich habe dich gefunden.

 

15 ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε

 

16 מַרְבַדִּים רָבַדְתִּי עַרְשִׂי חֲטֻבֹות אֵטוּן מִצְרָיִם׃

16 I have spread my couch with carpets of tapestry, With striped cloths of the yarn of Egypt.

16 Mit Teppichen habe ich mein Bett bereitet, mit bunten Decken von ägyptischem Garne;

 

16 κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ' αἰγύπτου

17 נַפְתִּי מִשְׁכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמֹון׃

 

17 I have perfumed my bed With myrrh, aloes, and cinnamon.

 

17 ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimmet.

 

17 διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ

 

18 לְכָה נִרְוֶה דֹדִים עַד־הַבֹּקֶר נִתְעַלְּה בָּאֳהָבִים׃

 

18 Come, let us take our fill of love until the morning; Let us solace ourselves with loves.

 

18 Komm, wir wollen uns in Liebe berauschen bis an den Morgen, an Liebkosungen uns ergötzen.

 

18 ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι

 

19 כִּי אֵין הָאִישׁ בְּבֵיתֹו הָלַךְ בְּדֶרֶךְ מֵרָחֹוק׃

 

19 For the man is not at home; He is gone a long journey:

 

19 Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen;

 

19 οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν

 

20 הַכֵּא יָבֹא בֵיתֹו׃

צְרֹור־הַכֶּ לָקַח בְּיָדֹו לְיֹום

20 He hath taken a bag of money with him; He will come home at the full moon.

20 er hat den Geldbeutel in seine Hand genommen, am Tage des Vollmondes wird er heimkehren.

 

20 ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ δι' ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ

21 הִטַּתּוּ בְּרֹב לִקְחָהּ בְּחֵלֶק שְׂפָתֶיהָ תַּדִּיחֶנּוּ׃

 

21 With her much fair speech she causeth him to yield; With the flattering of her lips she forceth him along.

 

21 Sie verleitete ihn durch ihr vieles Bereden, riß ihn fort durch die Glätte ihrer Lippen.

 

21 ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν

 

22 הֹולֵךְ אַחֲרֶיהָ פִּתְאֹם כְּשֹׁור אֶל־טָבַח יָבֹוא וּכְעֶכֶ אֶל־מוּר אֱוִיל׃

 

22 He goeth after her straightway, As an ox goeth to the slaughter, Or as one in fetters to the correction of the fool;

 

22 Auf einmal ging er ihr nach, wie ein Ochs zur Schlachtbank geht, und wie Fußfesseln zur Züchtigung des Narren dienen,

 

22 ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς

 

23 עַד יְפַלַּח חֵץ כְּבֵדֹו כְּמַהֵר צִפֹּור אֶל־פָּח וְלֹא־יָדַע כִּי־בְנַפְשֹׁו הוּא׃  

 

23 Till an arrow strike through his liver; As a bird hasteth to the snare, And knoweth not that it is for his life.

 

23 bis ein Pfeil seine Leber zerspaltet; wie ein Vogel zur Schlinge eilt und nicht weiß, daß es sein Leben gilt.

 

23 ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει

 

24 וְעַתָּה בָנִים שִׁמְעוּ־לִי וְהַקְשִׁיבוּ לְאִמְרֵי־פִי׃

 

24 Now therefore, my sons, hearken unto me, And attend to the words of my mouth.

 

24 Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich, und horchet auf die Worte meines Mundes!

 

24 νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου

 

25 אַל־תֵּתַע בִּנְתִיבֹותֶיהָ׃

אַל־יֵשְׂטְ אֶל־דְּרָכֶיהָ לִבֶּךָ

25 Let not thy heart decline to her ways; Go not astray in her paths.

25 Dein Herz wende sich nicht ab nach ihren Wegen, und irre nicht umher auf ihren Pfaden!

 

25 μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου

26 כִּי־רַבִּים חֲלָלִים הִפִּילָה וַעֲצֻמִים כָּל־הֲרֻגֶיהָ׃

 

26 For she hath cast down many wounded: Yea, all her slain are a mighty host.

 

26 Denn viele Erschlagene hat sie niedergestreckt, und zahlreich sind alle ihre Ermordeten.

26 πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν

27 דַּרְכֵי שְׁאֹול בֵּיתָהּ יֹרְדֹות אֶל־חַדְרֵי־מָוֶת׃

27 Her house is the way to Sheol, Going down to the chambers of death.

27 Ihr Haus sind Wege zum Scheol, die hinabführen zu den Kammern des Todes.

27 ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου

 

 

 

Kapitel 8

 

 

 

 

1 הֲלֹא־חָכְמָה תִקְרָא וּתְבוּנָה תִּתֵּן קֹולָהּ׃

1 Doth not wisdom cry, And understanding put forth her voice?

 

1 Ruft nicht die Weisheit, und läßt nicht die Einsicht ihre Stimme erschallen?

 

1 σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις ἵνα φρόνησίς σοι ὑπακούσῃ

 

2 בְּרֹאשׁ־מְרֹומִים עֲלֵי־דָרֶךְ בֵּית נְתִיבֹות נִצָּבָה׃

 

2 On the top of high places by the way, Where the paths meet, she standeth;

 

2 Oben auf den Erhöhungen am Wege, da wo Pfade zusammenstoßen, hat sie sich aufgestellt.

 

2 ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκεν

 

3 לְיַד־שְׁעָרִים לְפִי־קָרֶת מְבֹוא פְתָחִים תָּרֹנָּה׃

 

3 Beside the gates, at the entry of the city, At the coming in at the doors, she crieth aloud:

 

3 Zur Seite der Tore, wo die Stadt sich auftut, am Eingang der Pforten schreit sie:

 

3 παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται

 

4 אֲלֵיכֶם אִישִׁים אֶקְרָא וְקֹולִי אֶל־בְּנֵי אָדָם׃

 

4 Unto you, O men, I call; And my voice is to the sons of men.

 

4 Zu euch, ihr Männer, rufe ich, und meine Stimme ergeht an die Menschenkinder.

 

4 ὑμᾶς ὦ ἄνθρωποι παρακαλῶ καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων

 

5 הָבִינוּ פְתָאיִם עָרְמָה וּכְילִים הָבִינוּ לֵב׃

5 O ye simple, understand prudence; And, ye fools, be of an understanding heart.

 

5 Lernet Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, lernet Verstand!

 

5 νοήσατε ἄκακοι πανουργίαν οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν

 

6 שִׁמְעוּ כִּי־נְגִידִים אֲדַבֵּר וּמִפְתַּח שְׂפָתַי מֵישָׁרִים׃

6 Hear, for I will speak excellent things; And the opening of my lips shall be right things.

 

6 Höret! Denn Vortreffliches will ich reden, und das Auftun meiner Lippen soll Geradheit sein.

6 εἰσακούσατέ μου σεμνὰ γὰρ ἐρῶ καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χειλέων ὀρθά

 

7 כִּי־אֱמֶת יֶהְגֶּה חִכִּי וְתֹועֲבַת שְׂפָתַי רֶשַׁע׃

 

7 For my mouth shall utter truth; And wickedness is an abomination to my lips.

 

7 Denn mein Gaumen spricht Wahrheit aus, und Gesetzlosigkeit ist meinen Lippen ein Greuel.

 

7 ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ φάρυγξ μου ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ

 

8 בְּצֶדֶק כָּל־אִמְרֵי־פִי אֵין בָּהֶם נִפְתָּל וְעִקֵּשׁ׃

 

8 All the words of my mouth are in righteousness; There is nothing crooked or perverse in them.

 

8 Alle Worte meines Mundes sind in Gerechtigkeit; es ist nichts Verdrehtes und Verkehrtes in ihnen.

 

8 μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλῶδες

 

9 כֻּלָּם נְכֹחִים לַמֵּבִין וִישָׁרִים לְמֹצְאֵי דָעַת׃

 

9 They are all plain to him that understandeth, And right to them that find knowledge.

 

9 Sie alle sind richtig dem Verständigen, und gerade denen, die Erkenntnis erlangt haben.

 

9 πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσιν καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν

 

10 קְחוּ־מוּרִי וְאַל־כָּ וְדַעַת מֵחָרוּץ נִבְחָר׃

 

10 Receive my instruction, and not silver; And knowledge rather than choice gold.

 

10 Nehmet an meine Unterweisung, und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als auserlesenes, feines Gold.

10 λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον ἀνθαιρεῖσθε δὲ αἴσθησιν χρυσίου καθαροῦ

 

11 כִּי־טֹובָה חָכְמָה מִפְּנִינִים וְכָל־חֲפָצִים לֹא יִשְׁווּ־בָהּ׃

 

11 For wisdom is better than rubies; And all the things that may be desired are not to be compared unto it.

 

11 Denn Weisheit ist besser als Korallen, und alles, was man begehren mag, kommt ihr nicht gleich.

 

11 κρείσσων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν

 

 

12 אֲנִי־חָכְמָה שָׁכַנְתִּי עָרְמָה וְדַעַת מְזִמֹּות אֶמְצָא׃

 

12 I wisdom have made prudence my dwelling, And find out knowledge and discretion.

 

12 Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit, und finde die Erkenntnis der Besonnenheit.

 

12 ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκήνωσα βουλήν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην

 

13 יִרְאַת יְהֹוָה שְׂנֹאת רָע גֵּאָה וְגָאֹון וְדֶרֶךְ רָע וּפִי תַהְפֻּכֹות שָׂנֵאתִי׃

13 The fear of YEHOVAH is to hate evil: Pride, and arrogancy, and the evil way, And the perverse mouth, do I hate.

 

 

13 Die Furcht YEHOVAHS ist: das Böse hassen. Hoffart und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich.

 

13 φόβος κυρίου μισεῖ ἀδικίαν ὕβριν τε καὶ ὑπερηφανίαν καὶ ὁδοὺς πονηρῶν μεμίσηκα δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς κακῶν

 

 

14 לִי־עֵצָה וְתוּשִׁיָּה אֲנִי בִינָה לִי גְבוּרָה׃

 

14 Counsel is mine, and sound knowledge: I am understanding; I have might.

 

14 Mein sind Rat und Einsicht; ich bin der Verstand, mein ist die Stärke.

 

14 ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια ἐμὴ φρόνησις ἐμὴ δὲ ἰσχύς

 

15 בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ וְרֹוזְנִים יְחֹקְקוּ צֶדֶק׃

15 By me kings reign, And princes decree justice.

15 Durch mich regieren Könige, und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen;

 

15 δι' ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν καὶ οἱ δυνάσται γράφουσιν δικαιοσύνην

16 בִּי שָׂרִים יָשֹׂרוּ וּנְדִיבִים כָּל־שֹׁפְטֵי צֶדֶק׃

16 By me princes rule, And nobles, even all the judges of the earth.

 

16 durch mich herrschen Herrscher und Edle, alle Richter der Erde.

 

16 δι' ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται καὶ τύραννοι δι' ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς

 

17 אֲנִי אֹהֲבֶיהָ אֵהָב וּמְשַׁחֲרַי יִמְצָאֻנְנִי׃

 

17 I love them that love me; And those that seek me diligently shall find me.

 

17 Ich liebe, die mich lieben; und die mich früh suchen, werden mich finden.

 

17 ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν

 

18 עֹשֶׁר־וְכָבֹוד אִתִּי הֹון עָתֵק וּצְדָקָה׃

 

18 Riches and honor are with me; Yea, durable wealth and righteousness.

 

18 Reichtum und Ehre sind bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit.

 

18 πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει καὶ κτῆσις πολλῶν καὶ δικαιοσύνη

 

19 טֹוב פִּרְיִי מֵחָרוּץ וּמִפָּז וּתְבוּאָתִי מִכֶּ נִבְחָר׃

 

19 My fruit is better than gold, yea, than fine gold; And my revenue than choice silver.

 

 

19 Meine Furcht ist besser als feines Gold und gediegenes Gold, und mein Ertrag als auserlesenes Silber.

 

19 βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσθαι ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον τὰ δὲ ἐμὰ γενήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ

 

20 בְּאֹרַח־צְדָקָה אֲהַלֵּך בְּתֹוךְ נְתִיבֹות מִשְׁפָּט׃  

20 I walk in the way of righteousness, In the midst of the paths of justice;

20 Ich wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit, mitten auf den Steigen des Rechts;

 

20 ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ καὶ ἀνὰ μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι

21 לְהַנְחִיל אֹהֲבַי יֵשׁ וְאֹצְרֹתֵיהֶם אֲמַלֵּא׃  

 

 

21 That I may cause those that love me to inherit substance, And that I may fill their treasuries.

 

 

21 um die, die mich lieben, beständiges Gut erben zu lassen, und um ihre Vorratskammern zu füllen.

 

 

21 ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν 21α ἐὰν ἀναγγείλω ὑμῖν τὰ καθ' ἡμέραν γινόμενα μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι

 

22 יְהֹוָה קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכֹּו קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז׃

 

22 YEHOVAH possessed me in the beginning of his way, Before his works of old.

 

22 YEHOVAH besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken von jeher.

 

22 κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ

 

23 מֵעֹולָם נִכְתִּי מֵרֹאשׁ מִקַּדְמֵי־אָרֶץ׃

 

23 I was set up from everlasting, from the beginning, Before the earth was.

 

23 Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde.

 

23 πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ

 

 

24 בְּאֵין־תְּהֹמֹות חֹולָלְתִּי בְּאֵין מַעְיָנֹות נִכְבַּדֵּי־מָיִם׃

 

24 When there were no depths, I was brought forth, When there were no fountains abounding with water.

 

24 Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser.

 

24 πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων

 

25 בְּטֶרֶם הָרִים הָטְבָּעוּ לִפְנֵי גְבָעֹות חֹולָלְתִּי׃

25 Before the mountains were settled, Before the hills was I brought forth;

25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren;

 

25 πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με

 

26 עַד־לֹא עָשָׂה אֶרֶץ וְחוּצֹות וְרֹאשׁ עָפְרֹות תֵּבֵל׃

 

26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, Nor the beginning of the dust of the world.

 

26 als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte, und den Beginn der Schollen des Erdkreises.

 

26 κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ' οὐρανόν

 

27 בַּהֲכִינֹו שָׁמַיִם שָׁם אָנִי בְּחוּקֹו חוּג עַל־פְּנֵי תְהֹום׃

 

27 When he established the heavens, I was there: When he set a circle upon the face of the deep,

 

27 Als er die Himmel feststellte, war ich da, als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe;

 

27 ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν συμπαρήμην αὐτῷ καὶ ὅτε ἀφώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ' ἀνέμων

 

28 בְּאַמְּצֹו שְׁחָקִים מִמָּעַל בַּעֲזֹוז עִינֹות תְּהֹום׃

 

28 When he made firm the skies above, When the fountains of the deep became strong,

 

28 als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe;

 

28 ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη καὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ' οὐρανὸν

 

29 בְּשׂוּמֹו לַיָּם חֻקֹּו וּמַיִם לֹא יַעַבְרוּ־פִיו בְּחוּקֹו מֹודֵי אָרֶץ׃

 

 

29 When he gave to the sea its bound, That the waters should not transgress his commandment, When he marked out the foundations of the earth;

 

29 als er dem Meere seine Schranken setzte, daß die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte:

 

29 καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς

 

 

 

 

30 וָאֶהְיֶה אֶצְלֹו אָמֹון וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יֹום יֹום מְשַׂחֶקֶת לְפָנָיו בְּכָל־עֵת׃

30 Then I was by him, as a master workman; And I was daily his delight, Rejoicing always before him,

 

30 da war ich Schoßkind bei ihm, und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend allezeit,

 

30 ἤμην παρ' αὐτῷ ἁρμόζουσα ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν καθ' ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ

31 מְשַׂחֶקֶת בְּתֵבֵל אַרְצֹו וְשַׁעֲשֻׁעַי אֶת־בְּנֵי אָדָם׃  

31 Rejoicing in his habitable earth; And my delight was with the sons of men.

 

31 mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde; und meine Wonne war bei den Menschenkindern.

31 ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων

 

 

32 וְעַתָּה בָנִים שִׁמְעוּ־לִי וְאַשְׁרֵי דְּרָכַי יִשְׁמֹרוּ׃

 

32 Now therefore, my sons, hearken unto me; For blessed are they that keep my ways.

 

32 Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich: Glückselig sind, die meine Wege bewahren!

 

32 νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου

 

 

 

 

 

33 שִׁמְעוּ מוּר וַחֲכָמוּ וְאַל־תִּפְרָעוּ׃

 

33 Hear instruction, and be wise, And refuse it not.

 

33 Höret Unterweisung und werdet weise, und verwerfet sie nicht!

 

34 אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי לִשְׁקֹד עַל־דַּלְתֹתַי יֹום יֹום לִשְׁמֹר מְזוּזֹת פְּתָחָי׃

 

 

34 Blessed is the man that heareth me, Watching daily at my gates, Waiting at the posts of my doors.

 

 

34 Glückselig der Mensch, der auf mich hört, indem er an meinen Türen wacht Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet!

 

 

34 μακάριος ἀνήρ ὃς εἰσακούσεταί μου καὶ ἄνθρωπος ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει ἀγρυπνῶν ἐπ' ἐμαῖς θύραις καθ' ἡμέραν τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰσόδων

 

35 כִּי מֹצְאִי מֹצְאֵי חַיִּים וַיָּפֶק רָצֹון מֵיְהֹוָה׃

 

35 For whoso findeth me findeth life, And shall obtain favor of YEHOVAH.

35 Denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von YEHOVAH.

 

35 αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ κυρίου

 

36 וְחֹטְאִי חֹמֵ נַפְשֹׁו כָּל־מְשַׂנְאַי אָהֲבוּ מָוֶת׃

36 But he that sinneth against me wrongeth his own soul: All they that hate me love death.

36 Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an; alle, die mich hassen, lieben den Tod.

36 οἱ δὲ εἰς ἐμὲ ἁμαρτάνοντες ἀσεβοῦσιν τὰς ἑαυτῶν ψυχάς καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσιν θάνατον

 

 

Kapitel 9

 

 

 

 

1 חָכְמֹות בָּנְתָה בֵיתָהּ חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה׃

 

2 טָבְחָה טִבְחָהּ מָכָה יֵינָהּ אַ עָרְכָה שֻׁלְחָנָהּ׃

 

3 שָׁלְחָה נַעֲרֹתֶיהָ תִקְרָא עַל־גַּפֵּי מְרֹמֵי קָרֶת׃

 

4 מִי־פֶתִי יָר הֵנָּה חֲר־לֵב אָמְרָה לֹּו׃

 

5 לְכוּ לַחֲמוּ בְלַחֲמִי וּשְׁתוּ בְּיַיִן מָכְתִּי׃

1 Wisdom hath builded her house; She hath hewn out her seven pillars:

 

2 She hath killed her beasts; She hath mingled her wine; She hath also furnished her table:

 

 

3 She hath sent forth her maidens; She crieth upon the highest places of the city:

 

4 Whoso is simple, let him turn in hither: As for him that is void of understanding, she saith to him,

 

5 Come, eat ye of my bread, And drink of the wine which I have mingled.

1 Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen;

 

2 sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt;

 

 

3 sie hat ihre Mägde ausgesandt, ladet ein auf den Höhen der Stadt:

 

 

4 "Wer ist einfältig? Er wende sich hierher!" Zu den Unverständigen spricht sie:

 

5 "Kommet, esset von meinem Brote, und trinket von dem Weine, den ich gemischt habe!

1 ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισεν στύλους ἑπτά

 

2 ἔσφαξεν τὰ ἑαυτῆς θύματα ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν

 

3 ἀπέστειλεν τοὺς ἑαυτῆς δούλους συγκαλούσα μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα λέγουσα

 

4 ὅς ἐστιν ἄφρων ἐκκλινάτω πρός με καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν

 

5 ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα ὑμῖν

 

6 עִזְבוּ פְתָאיִם וִחְיוּ וְאִשְׁרוּ בְּדֶרֶךְ בִּינָה׃

 

7 יֹר לֵץ לֹקֵחַ לֹו קָלֹון וּמֹוכִיחַ לְרָשָׁע מוּמֹו׃

 

 

8 אַל־תֹּוכַח לֵץ פֶּן־יִשְׂנָאֶךָּ הֹוכַח לְחָכָם וְיֶאֱהָבֶךָּ׃

 

9 תֵּן לְחָכָם וְיֶחְכַּם־עֹוד הֹודַע לְצַדִּיק וְיֹו לֶקַח׃  

 

 

10 תְּחִלַּת חָכְמָה יִרְאַת יְהֹוָה וְדַעַת קְדֹשִׁים בִּינָה׃

6 Leave off, ye simple ones, and live; And walk in the way of understanding.

 

 

7 He that correcteth a scoffer getteth to himself reviling; And he that reproveth a wicked man getteth himself a blot.

 

8 Reprove not a scoffer, lest he hate thee: Reprove a wise man, and he will love thee.

 

9 Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: Teach a righteous man, and he will increase in learning.

 

10 The fear of YEHOVAH is the beginning of wisdom; And the knowledge of the Holy One is understanding.

6 Lasset ab von der Einfältigkeit und lebet, und schreitet einher auf dem Wege des Verstandes!" -

 

 

7 Wer den Spötter zurechtweist, zieht sich Schande zu; und wer den Gesetzlosen straft, sein Schandfleck ist es.

 

8 Strafe den Spötter nicht, daß er dich nicht hasse; strafe den Weisen, und er wird dich lieben.

 

9 Gib dem Weisen, so wird er noch weiser; belehre den Gerechten, so wird er an Kenntnis zunehmen. -

 

10 Die Furcht YEHOVAHS ist der Weisheit Anfang; und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand.

6 ἀπολείπετε ἀφροσύνην καὶ ζήσεσθε καὶ ζητήσατε φρόνησιν ἵνα βιώσητε καὶ κατορθώσατε ἐν γνώσει σύνεσιν

 

7 ὁ παιδεύων κακοὺς λήμψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ μωμήσεται ἑαυτόν

 

 

8 μὴ ἔλεγχε κακούς ἵνα μὴ μισῶσίν σε ἔλεγχε σοφόν καὶ ἀγαπήσει σε

 

9 δίδου σοφῷ ἀφορμήν καὶ σοφώτερος ἔσται γνώριζε δικαίῳ καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι

 

 

10 ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου καὶ βουλὴ ἁγίων σύνεσις 10α τὸ γὰρ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς

11 כִּי־בִי יִרְבּוּ יָמֶיךָ וְיֹויפוּ לְּךָ שְׁנֹות חַיִּים׃

 

12 אִם־חָכַמְתָּ חָכַמְתָּ לָּךְ וְלַצְתָּ לְבַדְּךָ תִשָּׂא׃

 

13 אֵשֶׁת כְּילוּת הֹמִיָּה פְּתַיּוּת וּבַל־יָדְעָה מָּה׃

 

14 וְיָשְׁבָה לְפֶתַח בֵּיתָהּ עַל־כִּא מְרֹמֵי קָרֶת׃

 

15 לִקְרֹא לְעֹבְרֵי־דָרֶךְ הַמְיַשְּׁרִים אֹרְחֹותָם׃

11 For by me thy days shall be multiplied, And the years of thy life shall be increased.

 

12 If thou art wise, thou art wise for thyself; And if thou scoffest, thou alone shalt bear it.

 

 

13 The foolish woman is clamorous; She is simple, and knoweth nothing.

 

14 And she sitteth at the door of her house, On a seat in the high places of the city,

 

15 To call to them that pass by, Who go right on their ways:

 

11 Denn durch mich werden deine Tage sich mehren, und Jahre des Lebens werden dir hinzugefügt werden.

 

12 Wenn du weise bist, so bist du weise für dich; und spottest du, so wirst du allein es tragen.

 

13 Frau Torheit ist leidenschaftlich; sie ist lauter Einfältigkeit und weiß gar nichts.

 

14 Und sie sitzt am Eingang ihres Hauses, auf einem Sitze an hochgelegenen Stellen der Stadt,

 

15 um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die ihre Pfade gerade halten:

11 τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον καὶ προστεθήσεταί σοι ἔτη ζωῆς σου

 

12 υἱέ ἐὰν σοφὸς γένῃ σεαυτῷ σοφὸς ἔσῃ καὶ τοῖς πλησίον ἐὰν δὲ κακὸς ἀποβῇς μόνος ἀναντλήσεις κακά

 

13 γυνὴ ἄφρων καὶ θρασεῖα ἐνδεὴς ψωμοῦ γίνεται ἣ οὐκ ἐπίσταται αἰσχύνην

 

14 ἐκάθισεν ἐπὶ θύραις τοῦ ἑαυτῆς οἴκου ἐπὶ δίφρου ἐμφανῶς ἐν πλατείαις

 

15 προσκαλουμένη τοὺς παριόντας καὶ κατευθύνοντας ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν

16 מִי־פֶתִי יָר הֵנָּה וַחֲר־לֵב וְאָמְרָה לֹּו׃

 

17 מַיִם־גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְלֶחֶם תָרִים יִנְעָם׃

 

18 וְלֹא־יָדַע כִּי־רְפָאִים שָׁם בְּעִמְקֵי שְׁאֹול קְרֻאֶיהָ׃

16 Whoso is simple, let him turn in hither; And as for him that is void of understanding, she saith to him,

 

17 Stolen waters are sweet, And bread eaten in secret is pleasant.

 

18 But he knoweth not that the dead are there; That her guests are in the depths of Sheol.

16 "Wer ist einfältig? Er wende sich hierher!" Und zu dem Unverständigen spricht sie:

 

 

17 "Gestohlene Wasser sind süß, und heimliches Brot ist lieblich".

 

18 Und er weiß nicht, daß dort die Schatten sind, in den Tiefen des Scheols ihre Geladenen.

16 ὅς ἐστιν ὑμῶν ἀφρονέστατος ἐκκλινάτω πρός με ἐνδεέσι δὲ φρονήσεως παρακελεύομαι λέγουσα

 

17 ἄρτων κρυφίων ἡδέως ἅψασθε καὶ ὕδατος κλοπῆς γλυκεροῦ

 

18 ὁ δὲ οὐκ οἶδεν ὅτι γηγενεῖς παρ' αὐτῇ ὄλλυνται καὶ ἐπὶ πέτευρον ᾅδου συναντᾷ

  

 

 

Kapitel 10

 

 

 

 

1 מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה  בֵּן חָכָם יְשַׂמַּח־אָב וּבֵן כְּיל תּוּגַת אִמֹּו׃

 

1 The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father; But a foolish son is the heaviness of his mother.

 

1 Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer.

 

 

1 υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη τῇ μητρί

 

 

2 לֹא־יֹועִילוּ אֹוצְרֹות רֶשַׁע וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת׃

 

2 Treasures of wickedness profit nothing; But righteousness delivereth from death.

 

2 Schätze der Gesetzlosigkeit nützen nichts, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.

 

2 οὐκ ὠφελήσουσιν θησαυροὶ ἀνόμους δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ θανάτου

 

3 לֹא־יַרְעִיב יְהֹוָה נֶפֶשׁ צַדִּיק וְהַוַּת רְשָׁעִים יֶהְדֹּ׃

 

3 YEHOVAH will not suffer the soul of the righteous to famish; But he thrusteth away the desire of the wicked.

 

3 YEHOVAH läßt die Seele des Gerechten nicht hungern, aber die Gier der Gesetzlosen stößt er hinweg.

 

3 οὐ λιμοκτονήσει κύριος ψυχὴν δικαίαν ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει

 

 

4 רָאשׁ עֹשֶׂה כַ־רְמִיָּה וְיַד חָרוּצִים תַּעֲשִׁיר׃

 

4 He becometh poor that worketh with a slack hand; But the hand of the diligent maketh rich.

 

 

4 Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm; aber die Hand der Fleißigen macht reich.

 

 

4 πενία ἄνδρα ταπεινοῖ χεῖρες δὲ ἀνδρείων πλουτίζουσιν 4α υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται

 

5 אֹגֵר בַּקַּיִץ בֵּן מַשְׂכִּיל נִרְדָּם בַּקָּצִיר בֵּן מֵבִישׁ׃

5 He that gathereth in summer is a wise son; But he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.

5 Wer im Sommer einsammelt, ist ein einsichtsvoller Sohn; wer zur Erntezeit in tiefem Schlafe liegt, ist ein Sohn, der Schande bringt.

5 διεσώθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων ἀνεμόφθορος δὲ γίνεται ἐν ἀμήτῳ υἱὸς παράνομος

6 בְּרָכֹות לְרֹאשׁ צַדִּיק וּפִי רְשָׁעִים יְכַה חָמָ׃

 

6 Blessings are upon the head of the righteous; But violence covereth the mouth of the wicked.

 

6 Dem Haupte des Gerechten werden Segnungen zuteil, aber den Mund der Gesetzlosen bedeckt Gewalttat.

 

6 εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένθος ἄωρον

 

 

7 זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה וְשֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב׃

 

7 The memory of the righteous is blessed; But the name of the wicked shall rot.

 

7 Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest.

 

7 μνήμη δικαίων μετ' ἐγκωμίων ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται

 

8 חֲכַם־לֵב יִקַּח מִצְוֹת וֶאֱוִיל שְׂפָתַיִם יִלָּבֵט׃

 

8 The wise in heart will receive commandments; But a prating fool shall fall.

 

8 Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an; aber ein närrischer Schwätzer kommt zu Fall.

 

8 σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολάς ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσιν σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται

 

9 הֹולֵךְ בַּתֹּם יֵלֶךְ בֶּטַח וּמְעַקֵּשׁ דְּרָכָיו יִוָּדֵעַ׃

 

9 He that walketh uprightly walketh surely; But he that perverteth his ways shall be known.

 

9 Wer in Vollkommenheit wandelt, wandelt sicher; wer aber seine Wege krümmt, wird bekannt werden.

9 ὃς πορεύεται ἁπλῶς πορεύεται πεποιθώς ὁ δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ γνωσθήσεται

 

10 קֹרֵצ עַיִן יִתֵּן עַצָּבֶת וֶאֱוִיל שְׂפָתַיִם יִלָּבֵט׃

10 He that winketh with the eye causeth sorrow; But a prating fool shall fall.

 

10 Wer mit den Augen zwinkt, verursacht Kränkung; und ein närrischer Schwätzer kommt zu Fall.

10 ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου συνάγει ἀνδράσι λύπας ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ

11 מְקֹור חַיִּים פִּי צַדִּיק וּפִי רְשָׁעִים יְכַה חָמָ׃

 

11 The mouth of the righteous is a fountain of life; But violence covereth the mouth of the wicked.

 

11 Ein Born des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber den Mund der Gesetzlosen bedeckt Gewalttat.

 

11 πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου στόμα δὲ ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια

 

 

12 שִׂנְאָה תְּעֹורֵר מְדָנִים וְעַל כָּל־פְּשָׁעִים תְּכַה אַהֲבָה׃

12 Hatred stirreth up strifes; But love covereth all transgressions.

 

12 Haß erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu.

 

12 μῖσος ἐγείρει νεῖκος πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία

 

13 בְּשִׂפְתֵי נָבֹון תִּמָּצֵא חָכְמָה וְשֵׁבֶט לְגֵו חֲר־לֵב׃

 

13 In the lips of him that hath discernment wisdom is found; But a rod is for the back of him that is void of understanding.

 

13 Auf den Lippen des Verständigen wird Weisheit gefunden; aber der Stock gebührt dem Rücken des Unverständigen.

 

13 ὃς ἐκ χειλέων προφέρει σοφίαν ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον

 

 

14 חֲכָמִים יִצְפְּנוּ־דָעַת וּפִי־אֱוִיל מְחִתָּה קְרֹבָה׃

14 Wise men lay up knowledge; But the mouth of the foolish is a present destruction.

 

14 Die Weisen bewahren Erkenntnis auf, aber der Mund des Narren ist drohender Unglücksfall.

14 σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ

 

15 הֹון עָשִׁיר קִרְיַת עֻזֹּו מְחִתַּת דַּלִּים רֵישָׁם׃

15 The rich man's wealth is his strong city: The destruction of the poor is their poverty.

15 Der Wohlstand des Reichen ist seine feste Stadt, der Unglücksfall der Geringen ihre Armut.

15 κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρά συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία

 

16 פְּעֻלַּת צַדִּיק לְחַיִּים תְּבוּאַת רָשָׁע לְחַטָּאת׃

 

16 The labor of the righteous tendeth to life; The increase of the wicked, to sin.

 

16 Der Erwerb des Gerechten gereicht zum Leben, der Ertrag des Gesetzlosen zur Sünde.

 

16 ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας

 

17 אֹרַח לְחַיִּים שֹׁומֵר מוּר וְעֹוזֵב תֹּוכַחַת מַתְעֶה׃

 

17 He is in the way of life that heedeth correction; But he that forsaketh reproof erreth.

 

 

17 Es ist der Pfad zum Leben, wenn einer Unterweisung beachtet; wer aber Zucht unbeachtet läßt, geht irre.

 

17 ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται

 

 

18 מְכַה שִׂנְאָה שִׂפְתֵי־שָׁקֶר וּמֹוצִא דִבָּה הוּא כְיל׃

 

18 He that hideth hatred is of lying lips; And he that uttereth a slander is a fool.

 

18 Wer Haß verbirgt, hat Lügenlippen; und wer Verleumdung ausbringt, ist ein Tor.

 

18 καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια οἱ δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν

 

19 בְּרֹב דְּבָרִים לֹא יֶחְדַּל־פָּשַׁע וְחֹשֵׂךְ שְׂפָתָיו מַשְׂכִּיל׃

 

19 In the multitude of words there wanteth not transgression; But he that refraineth his lips doeth wisely.

 

19 Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht; wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll.

 

19 ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ

 

 

20 כֶּ נִבְחָר לְשֹׁון צַדִּיק לֵב רְשָׁעִים כִּמְעָט׃

 

20 The tongue of the righteous is as choice silver: The heart of the wicked is little worth.

 

20 Die Zunge des Gerechten ist auserlesenes Silber, der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert.

20 ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου καρδία δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει

21 שִׂפְתֵי צַדִּיק יִרְעוּ רַבִּים וֶאֱוִילִים בַּחֲר־לֵב יָמוּתוּ׃

 

21 The lips of the righteous feed many; But the foolish die for lack of understanding.

 

21 Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Narren sterben durch Mangel an Verstand.

 

21 χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλά οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν

 

22 בִּרְכַּת יְהֹוָה הִיא תַעֲשִׁיר וְלֹא־יֹו עֶצֶב עִמָּהּ׃

 

22 The blessing of YEHOVAH, it maketh rich; And he addeth no sorrow therewith.

 

22 Der Segen YEHOVAHS, er macht reich, und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu.

22 εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου αὕτη πλουτίζει καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν καρδίᾳ

23 כִּשְׂחֹוק לִכְיל עֲשֹׂות זִמָּה וְחָכְמָה לְאִישׁ תְּבוּנָה׃

 

23 It is as sport to a fool to do wickedness; And so is wisdom to a man of understanding.

 

 

23 Dem Toren ist es wie ein Spiel, Schandtat zu verüben, und Weisheit zu üben dem verständigen Manne.

 

23 ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν

 

 

24 מְגֹורַת רָשָׁע הִיא תְבֹואֶנּוּ וְתַאֲוַת צַדִּיקִים יִתֵּן׃

 

24 The fear of the wicked, it shall come upon him; And the desire of the righteous shall be granted.

 

24 Wovor dem Gesetzlosen bangt, das wird über ihn kommen, und das Begehren der Gerechten wird gewährt.

 

24 ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς περιφέρεται ἐπιθυμία δὲ δικαίου δεκτή

 

 

25 כַּעֲבֹור וּפָה וְאֵין רָשָׁע וְצַדִּיק יְוד עֹולָם׃

 

25 When the whirlwind passeth, the wicked is no more; But the righteous is an everlasting foundation.

25 Wie ein Sturmwind daherfährt, so ist der Gesetzlose nicht mehr; aber der Gerechte ist ein ewig fester Grund.

25 παραπορευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβής δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σῴζεται εἰς τὸν αἰῶνα

 

26 כַּחֹמֶץ לַשִּׁנַּיִם וְכֶעָשָׁן לָעֵינָיִם כֵּן הֶעָצֵל לְשֹׁלְחָיו׃

 

26 As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, So is the sluggard to them that send him.

26 Wie der Essig den Zähnen, und wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden.

 

26 ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν καὶ καπνὸς ὄμμασιν οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτήν

 

27 יִרְאַת יְהֹוָה תֹּוי יָמִים וּשְׁנֹות רְשָׁעִים תִּקְצֹרְנָה׃

 

27 The fear of YEHOVAH prolongeth days; But the years of the wicked shall be shortened.

 

27 Die Furcht YEHOVAHS mehrt die Tage, aber die Jahre der Gesetzlosen werden verkürzt.

27 φόβος κυρίου προστίθησιν ἡμέρας ἔτη δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωθήσεται

 

28 תֹּוחֶלֶת צַדִּיקִים שִׂמְחָה וְתִקְוַת רְשָׁעִים תֹּאבֵד׃

 

28 The hope of the righteous shall be gladness; But the expectation of the wicked shall perish.

 

28 Das Harren der Gerechten wird Freude, aber die Hoffnung der Gesetzlosen wird zunichte.

 

28 ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ὄλλυται

 

29 מָעֹוז לַתֹּם דֶּרֶךְ יְהֹוָה וּמְחִתָּה לְפֹעֲלֵי אָוֶן׃

 

29 The way of YEHOVAH is a stronghold to the upright; But it is a destruction to the workers of iniquity.

 

29 Der Weg YEHOVAHS ist eine Feste für die Vollkommenheit, aber Untergang für die, welche Frevel tun.

 

29 ὀχύρωμα ὁσίου φόβος κυρίου συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις κακά

 

 

30 צַדִּיק לְעֹולָם בַּל־יִמֹּוט וּרְשָׁעִים לֹא יִשְׁכְּנוּ־אָרֶץ׃

30 The righteous shall never be removed; But the wicked shall not dwell in the land.

 

30 Der Gerechte wird nicht wanken in Ewigkeit, aber die Gesetzlosen werden das Land nicht bewohnen.

 

30 δίκαιος τὸν αἰῶνα οὐκ ἐνδώσει ἀσεβεῖς δὲ οὐκ οἰκήσουσιν γῆν

 

31 פִּי־צַדִּיק יָנוּב חָכְמָה וּלְשֹׁון תַּהְפֻּכֹות תִּכָּרֵת׃

 

31 The mouth of the righteous bringeth forth wisdom; But the perverse tongue shall be cut off.

 

31 Der Mund des Gerechten sproßt Weisheit, aber die Zunge der Verkehrtheit wird ausgerottet werden.

 

31 στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται

 

32 שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצֹון וּפִי רְשָׁעִים תַּהְפֻּכֹות׃

32 The lips of the righteous know what is acceptable; But the mouth of the wicked speaketh perverseness.

32 Die Lippen des Gerechten verstehen sich auf Wohlgefälliges, aber der Mund der Gesetzlosen ist Verkehrtheit.

32 χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται

 

 

 

Kapitel 11

 

 

 

 

1 מֹאזְנֵי מִרְמָה תֹּועֲבַת יְהֹוָה וְאֶבֶן שְׁלֵמָה רְצֹונֹו׃

 

1 A false balance is an abomination to YEHOVAH; But a just weight is his delight.

 

 

1 Trügerische Waagschalen sind YEHOVAH ein Greuel, aber volles Gewicht ist sein Wohlgefallen.

 

1 ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ

 

 

2 בָּא־זָדֹון וַיָּבֹא קָלֹון וְאֶת־צְנוּעִים חָכְמָה׃

 

2 When pride cometh, then cometh shame; But with the lowly is wisdom.

 

2 Kommt Übermut, so kommt auch Schande; bei den Bescheidenen aber ist Weisheit.

 

2 οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν

 

3 תֻּמַּת יְשָׁרִים תַּנְחֵם וְלֶ בֹּוגְדִים וְשַׁדָּם ׃

3 The integrity of the upright shall guide them; But the perverseness of the treacherous shall destroy them.

3 Die Unsträflichkeit der Aufrichtigen leitet sie, aber Treulosen Verkehrtheit zerstört sie.

 

3 ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια

 

4 לֹא־יֹועִיל הֹונ בְּיֹום עֶבְרָה וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת׃

4 Riches profit not in the day of wrath; But righteousness delivereth from death.

 

4 Vermögen nützt nichts am Tage des Zornes, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.

 

 

 

 

5 צִדְקַת תָּמִים תְּיַשֵּׁר דַּרְכֹּו וּבְרִשְׁעָתֹו יִפֹּל רָשָׁע׃

5 The righteousness of the perfect shall direct his way; But the wicked shall fall by his own wickedness.

5 Des Vollkommenen Gerechtigkeit macht seinen Weg gerade, aber der Gesetzlose fällt durch seine Gesetzlosigkeit.

5 δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ

 

6 צִדְקַת יְשָׁרִים תַּצִּילֵם וּבְהַוַּת בֹּגְדִים יִלָּכֵדוּ׃

 

6 The righteousness of the upright shall deliver them; But the treacherous shall be taken in their own iniquity.

 

6 Der Aufrichtigen Gerechtigkeit errettet sie, aber die Treulosen werden gefangen in ihrer Gier.

 

6 δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι

 

7 בְּמֹות אָדָם רָשָׁע תֹּאבַד תִּקְוָה וְתֹוחֶלֶת אֹונִים אָבָדָה׃

 

7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish; And the hope of iniquity perisheth.

 

7 Wenn ein gesetzloser Mensch stirbt, wird seine Hoffnung zunichte, und die Erwartung der Frevler ist zunichte geworden.

 

7 τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται

 

 

8 צַדִּיק מִצָּרָה נֶחֱלָץ וַיָּבֹא רָשָׁע תַּחְתָּיו׃

 

8 The righteous is delivered out of trouble, And the wicked cometh in his stead.

 

8 Der Gerechte wird aus der Drangsal befreit, und der Gesetzlose tritt an seine Stelle.

 

8 δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ' αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής

 

9 בְּפֶה חָנֵ יַשְׁחִת רֵעֵהוּ וּבְדַעַת צַדִּיקִים יֵחָלֵצוּ׃

 

9 With his mouth the hypocrite destroyeth his neighbor; But through knowledge shall the righteous be delivered.

 

9 Mit dem Munde verdirbt der Ruchlose seinen Nächsten, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit.

 

9 ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος

 

 

10 בְּטוּב צַדִּיקִים תַּעֲלֹץ קִרְיָה וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה׃

10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth; And when the wicked perish, there is shouting.

 

10 Die Stadt frohlockt beim Wohle der Gerechten, und beim Untergang der Gesetzlosen ist Jubel.

10 ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις

 

 

11 בְּבִרְכַּת יְשָׁרִים תָּרוּם קָרֶת וּבְפִי רְשָׁעִים תֵּהָרֵ׃

 

 

11 By the blessing of the upright the city is exalted; But it is overthrown by the mouth of the wicked.

 

11 Durch den Segen der Aufrichtigen kommt eine Stadt empor, aber durch den Mund der Gesetzlosen wird sie niedergerissen.

 

11 στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη

 

 

12 בָּז־לְרֵעֵהוּ חֲר־לֵב וְאִישׁ תְּבוּנֹות יַחֲרִישׁ׃

12 He that despiseth his neighbor is void of wisdom; But a man of understanding holdeth his peace.

12 Wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand; aber ein verständiger Mann schweigt still.

12 μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει

 

13 הֹולֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה־וד וְנֶאֱמַן־רוּחַ מְכַה דָבָר׃

 

13 He that goeth about as a tale-bearer revealeth secrets; But he that is of a faithful spirit concealeth a matter.

 

13 Wer als Verleumder umhergeht, deckt das Geheimnis auf; wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu.

 

13 ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα

 

 

14 בְּאֵין תַּחְבֻּלֹות יִפָּל־עָם וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יֹועֵץ׃

 

14 Where no wise guidance is, the people falleth; But in the multitude of counsellors there is safety.

 

14 Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk; aber Heil ist bei der Menge der Ratgeber.

 

 

14 οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ

 

15 רַע־יֵרֹועַ כִּי־עָרַב זָר וְשֹׂנֵא תֹקְעִים בֹּוטֵחַ׃

 

15 He that is surety for a stranger shall smart for it; But he that hateth suretyship is secure.

 

15 Sehr schlecht ergeht's einem, wenn er für einen anderen Bürge geworden ist; wer aber das Handeinschlagen haßt, ist sicher.

 

15 πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας

 

16 אֵשֶׁת־חֵן תִּתְמֹךְ כָּבֹוד וְעָרִיצִים יִתְמְכוּ־עֹשֶׁר׃

 

 

16 A gracious woman obtaineth honor; And violent men obtain riches.

 

 

16 Ein anmutiges Weib erlangt Ehre, und Gewalttätige erlangen Reichtum.

 

 

16 γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ

 

17 גֹּמֵל נַפְשֹׁו אִישׁ חָד וְעֹכֵר שְׁאֵרֹו אַכְזָרִי׃

17 The merciful man doeth good to his own soul; But he that is cruel troubleth his own flesh.

17 Sich selbst tut der Mildtätige wohl, der Unbarmherzige aber tut seinem Fleische wehe.

 

17 τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων

 

18 רָשָׁע עֹשֶׂה פְעֻלַּת־שָׁקֶר וְזֹרֵעַ צְדָקָה שֶׂכֶר אֱמֶת׃

 

18 The wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness hath a sure reward.

 

 

18 Der Gesetzlose schafft sich trüglichen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit sät, wahrhaftigen Lohn.

 

18 ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας

 

 

19 כֵּן־צְדָקָה לְחַיִּים וּמְרַדֵּ רָעָה לְמֹותֹו׃

 

19 He that is stedfast in righteousness shall attain unto life; And he that pursueth evil doeth it to his own death.

 

19 Wie die Gerechtigkeit zum Leben, so gereicht es dem, der Bösem nachjagt, zu seinem Tode.

 

19 υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον

 

 

20 תֹּועֲבַת יְהֹוָה עִקְּשֵׁי־לֵב וּרְצֹונֹו תְּמִימֵי דָרֶךְ׃

 

20 They that are perverse in heart are an abomination to YEHOVAH; But such as are perfect in their way are his delight.

20 Die verkehrten Herzens sind, sind YEHOVAH ein Greuel; aber sein Wohlgefallen sind die im Wege Vollkommenen.

 

20 βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν

 

21 יָד לְיָד לֹא־יִנָּקֶה רָּע וְזֶרַע צַדִּיקִים נִמְלָט׃

 

21 Though hand join in hand, the evil man shall not be unpunished; But the seed of the righteous shall be delivered.

 

21 Die Hand darauf! Der Böse wird nicht für schuldlos gehalten werden; aber der Same der Gerechten wird entrinnen.

 

21 χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν

 

22 נֶזֶם זָהָב בְּאַ חֲזִיר אִשָּׁה יָפָה וְרַת טָעַם׃

22 As a ring of gold in a swine's snout, So is a fair woman that is without discretion.

 

22 Ein goldener Ring in der Nase eines Schweines, so ist ein schönes Weib ohne Anstand.

 

22 ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος

 

 

23 תַּאֲוַת צַדִּיקִים א